Cầu Nguyện Nhà Chúa Cha 19h30 Thứ Ba 26-04-2022

Tình Yêu Chúa

Contents

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan ( Ga 3, 16 – 21)

(16) Thiên Chúa yêu thế gian

đến nỗi đã ban Con Một,

để ai tin vào Con của Người

thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

(17) Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian,

không phải để lên án thế gian,

nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người,

mà được cứu độ.

(18) Ai tin vào Con của Người,

thì không bị lên án;

nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi,

vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.

(19) Và đây là bản án:

ánh sáng đã đến thế gian,

nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng,

vì các việc họ làm đều xấu xa.

(20) Quả thật, ai làm điều ác,

thì ghét ánh sáng

và không đến cùng ánh sáng,

để các việc họ làm khỏi bị chê trách.

(21) Nhưng kẻ sống theo sự thật,

thì đến cùng ánh sáng,

để thiên hạ thấy rõ:

các việc của người ấy

đã được thực hiện trong Thiên Chúa”.

Đó là Lời Chúa. 

Lạy Chúa Kitô, Ngợi khen Chúa. 

Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.