Chúa Nhật, Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa – (Lc 2, 16-21) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

Thánh Địa Đức Mẹ Chữa Lành cho Toàn Thế Giới Bài đọc 1: Ds 6,22-27 Khi chúng kêu cầu danh Ta cho con cái Ít-ra-en, Ta sẽ ban phúc lành. Bài trích …

Chúa Nhật, Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa – (Lc 2, 16-21) – Lời Chúa Cha chỉ dạy
Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.