Chúa Nhật Tuần V Phục Sinh – Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy ( Ga 14, 23-29) – Lời Chúa Mỗi Ngày

“Ai yêu mến Thầy , thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy và Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14, 23)

“Ai yêu mến Thầy , thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy và Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14, 23)

Contents

Chúa Nhật Tuần V Phục Sinh – Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy ( Ga 14, 23-29) – Lời Chúa Mỗi Ngày

BÀI ĐỌC 1           CV 15,1-2.22-29

Thánh Thần và chúng tôi quyết định : Không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết.

BÀI TRÍCH SÁCH CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ.

1 Hồi ấy, có những người từ miền Giu-đê đến An-ti-ô-khi-a dạy các anh em rằng : “Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-sê, thì anh em không thể được cứu độ.” 2 Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác lên Giê-ru-sa-lem gặp các Tông Đồ và các kỳ mục, để bàn về vấn đề đang tranh luận này.

22 Bấy giờ các Tông Đồ và các kỳ mục, cùng với toàn thể Hội Thánh, quyết định chọn mấy người trong các ông, để phái đi An-ti-ô-khi-a với ông Phao-lô và ông Ba-na-ba. Đó là ông Giu-đa, biệt danh là Ba-sa-ba, và ông Xi-la, những người có uy tín trong Hội Thánh. 23 Các ông trao cho phái đoàn bức thư sau :

“Anh em Tông Đồ và kỳ mục chúng tôi gửi lời chào anh em gốc dân ngoại tại An-ti-ô-khi-a, tại miền Xy-ri và Ki-li-ki-a. 24 Chúng tôi nghe biết có một số người trong chúng tôi, không được chúng tôi uỷ nhiệm, mà lại đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang. 25 Vì thế, chúng tôi đã đồng tâm nhất trí quyết định chọn một số đại biểu, và phái họ đến với anh em, cùng với những người anh em thân mến của chúng tôi là ông Ba-na-ba và ông Phao-lô, 26 những người đã cống hiến cuộc đời vì danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 27 Vậy chúng tôi cử ông Giu-đa và ông Xi-la đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây : 28 Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này : 29 là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạnh.”

Đáp ca         Tv 66,2-3.5.6 và 8 (Đ. c.4) 

Đ.Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài !

2Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con,
3cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

Đ.Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài !

5Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ,
vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh,
Người cai trị muôn nước theo đường chính trực
và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này.

Đ.Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài !

6Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.
8Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta !
Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người !

Đ.Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài !

Bài đọc 2           Kh 21,10-14.22-23 

Thiên Thần chỉ cho tôi thấy Thành Thánh từ trời mà xuống.

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.

10 Tôi là Gio-an, đang khi tôi xuất thần, thì một thiên thần đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy Thành Thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, 11 chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê. 12 Thành có tường rộng và cao, với mười hai cửa do mười hai thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên mười hai chi tộc con cái Ít-ra-en. 13 Phía đông có ba cửa, phía bắc ba cửa, phía nam ba cửa và phía tây ba cửa. 14 Tường thành xây trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên.

22 Trong thành, tôi không thấy có Đền Thờ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa Toàn Năng, và Con Chiên là Đền Thờ của thành. 23 Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa toả rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi.

Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm C (Ga 14,23-29) – Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày

Tung hô Tin Mừng          Ga 14,23

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy.” Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ THEO THÁNH GIO-AN (GA 14,23-29)

23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

27 “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã nghe Thầy bảo : ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.”

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C
(Ga 14,23-29)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Suy Niệm Lời Chúa

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Chúa Giêsu yêu mến tất cả những người Thiên Chúa tuyển chọn, đó là: các vị mục tử và các con chiên của Thiên Chúa. Con người sẽ có được hạnh phúc và bình an khi con người ở lại trong tình thương của Thiên Chúa. Hãy sống và làm theo lời mời gọi của Chúa Giêsu Kitô: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy ở lại trong anh em. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại trong anh em. Anh em hãy giữ các điều răn mà Thầy đã truyền dạy.”

Những ai yêu mến Thiên Chúa thì hãy phục tùng, vâng lệnh Thiên Chúa truyền dạy, đó là sống: “yêu thương”, yêu như Chúa yêu. Còn ai không yêu mến Thiên Chúa thì thuộc về satan; vì satan luôn đối nghịch với Thiên Chúa. Còn những ai thuộc về Thiên Chúa thì hãy tạ ơn và vâng phục Lời Thiên Chúa truyền dạy.

Tất cả mọi loài thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên đều tốt đẹp. Riêng con người được Thiên Chúa đặt để là thụ tạo cao nhất, vì có hình ảnh của Thiên Chúa ngự trong mỗi người, và được Thiên Chúa chọn và mời gọi cộng tác vào ơn gọi mà Thiên Chúa đã sắp đặt để phù hợp với từng vai trò của mỗi người, để họ có thể chu toàn bổn phận và sinh hoa trái mà Thiên Chúa trao.

Ngài mời gọi tất cả con cái của Ngài: Hãy chu toàn bổn phận Thiên Chúa trao; Thiên Chúa sắp đặt mỗi người mỗi ơn gọi, mỗi bậc sống khác nhau; nhưng tất cả mọi người đều là con cái của Thiên Chúa, đều được Thiên Chúa yêu thương và ôm ấp vào trong cung lòng của Ngài. Mọi người hãy vui vẻ, bình an, sống đúng theo ơn gọi của Thiên Chúa trao ban, để khi Thiên Chúa đến lần thứ hai, thì mọi người sẽ được hưởng hạnh phúc vinh quang trên Thiên Quốc cùng với Ngài. Nhưng ngay khi còn sống ở trần gian này, mọi người hãy mở lòng ra để sống theo Thần khí của Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Ngài mời gọi tất cả các con cái của Ngài hãy thực tâm sống theo hoa trái của thần khí Chúa Thánh Thần đã soi sáng, hướng dẫn và mở lòng cho mỗi người, đó là: bình an, bác ái, hoan lạc, nhân hậu, từ tâm, trung tín, tiết độ, hiền hòa và nhẫn nhục, còn những thứ không cần thiết thuộc về luật lệ thế gian, thì không cần phải chú ý đến.
Hãy sống theo luật của Thiên Chúa, chứ đừng sống theo luật của con người. Ai sống theo luật của Thiên Chúa, thì sẽ được hưởng hạnh phúc Nước Trời vĩnh cửu mai sau, như ông Gioan đã được Thần khí của Chúa Thánh Thần tác động, cho ông được nhìn thấy trước Thành Thánh Giêrusalem.

Trước khi Chúa Giêsu Kitô về trời, Ngài ban Chúa Thánh Thần cho Hội Thánh. Thời đại này là thời đại của Chúa Thánh Thần hoạt động, nhưng chưa phải là thời kỳ kết thúc; khi Thiên Chúa đến lần thứ hai thì công trình cứu độ của Thiên Chúa mới hoàn thành và kết thúc. Từ lúc công trình được tạo dựng cho đến khi kết thúc công trình cứu độ, Ba Ngôi Thiên Chúa không bao giờ tách rời nhau.

Công trình cứu độ của Thiên Chúa, Ngài đã chuẩn bị ngay từ thời Cựu Ước, khi Ngài bắt đầu chọn 12 Chi tộc Israel. Cho tới thời Chúa Giêsu Kitô, Ngài chọn 12 Tông Đồ. Và đến thời này, là thời của Chúa Thánh Thần, Ngài chọn 12 viên đá tại công trình Nhà Chúa Cha.

Nhà Chúa Cha tọa lạc ở Bảo Lộc, là một tỉnh thành nhỏ bé của đất nước Việt Nam. Nơi đây, được Thiên Chúa chọn, gọi là Công trình của Thiên Chúa là Thành Thánh Giêrusalem thứ hai, là nơi Chúa Thánh Thần đang hoạt động. Chúa Thánh Thần đã thổi hơi và đang ngự trị tại nơi đây. Ngài đặt 12 viên đá để xây nền cho Công trình của Thiên Chúa; và Chúa Thánh Thần đã hoạt động từ khi tạo dựng trời đất cho đến bây giờ; nhưng đến thời đại này thì Ngài thể hiện rõ nét nhất. Ngài đã chuẩn bị công trình của Ngài hơn hai ngàn năm, và Thiên Chúa đã chọn, đặt để Công trình của Thiên Chúa tại Bảo Lộc trong thời đại mới này. Nơi Nhà Chúa Cha đây, được gọi là Thiên Đàng trần gian, vì có sự hiện diện và đồng hành của Ba Ngôi Thiên Chúa, Đức Mẹ, các thiên thần, các thánh luôn ngự trị tại nơi đây và tại nơi Hòm Bia được Thiên Chúa đặt tại Đất Thánh của Nhà Chúa Cha.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 chiều trên Kênh Đường Vào Thiên Đàng

God bless you and peace be with you!

Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.