Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên – Lc 12, 49-53 – Lời Chúa mỗi ngày

Lời Chúa mỗi ngày

 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Mt 12, 51
 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Mt 12, 51

 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Mt 12, 51

BÀI ĐỌC 1: GR 38,4-6.8-10

Mẹ sinh con ra làm gì, để cho người ta chống đối, cho cả nước gây gổ với con ?

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

4 Hồi ấy, các thủ lãnh thưa với vua Xít-ki-gia-hu : “Xin ngài cho giết Giê-rê-mi-a đi, vì những luận điệu của ông ta đã làm nản lòng các binh sĩ còn lại trong thành này, cũng như toàn dân. Thật vậy, con người ấy chẳng mưu hoà bình cho dân này, mà chỉ gây tai hoạ.” 5 Vua Xít-ki-gia-hu nói : “Đây ông ta đang ở trong tay các ngươi ; nhà vua cũng chẳng có thể làm gì trái ý các ngươi được.” 6 Họ liền điệu ông Giê-rê-mi-a đi, và bỏ xuống một cái hầm nước của hoàng tử Man-ki-gia-hu, trong sân vệ binh. Họ lấy dây thừng thả ông Giê-rê-mi-a xuống. Vì trong hầm không có nước, mà chỉ có bùn, nên ông bị lún sâu.

8 Ông E-vét Me-léc đi ra khỏi đền vua và thưa với vua rằng : 9 “Thưa đức vua, chúa thượng tôi, những người này làm toàn những chuyện tai ác cho ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Họ đã thả ông xuống hầm, và ông đang chết đói ở dưới ấy, vì trong thành không còn bánh nữa.” 10 Vua liền truyền cho ông E-vét Me-léc, người Cút rằng : “Ngươi hãy đem theo ba mươi người ở đây, đi kéo ngôn sứ Giê-rê-mi-a lên khỏi hầm, kẻo ông chết mất.”

BÀI ĐỌC 2: HR 12,1-4

Chúng ta hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta.

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.

1 Thưa anh em, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, 2 mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. 3 Anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. 4 Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu.

TIN MỪNG: LC 12,49-53

Thầy không đến để ban hoà bình, nhưng là đem sự chia rẽ.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

49 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên ! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất !

51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. 53 Họ sẽ chia rẽ nhau : cha chống lại con trai, con trai chống lại cha ; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM C

(Lc 12, 49-53)

LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay nói về hành trình đức tin của những người khi đi theo Đức Giêsu Kitô. 

Trước khi nói về hành trình đức tin của những người đi theo Đức Giêsu, thì Ngài muốn nói về chính cuộc đời của Ngài. Chúa Giêsu xuống thế làm người và Ngài đã ném lửa tình yêu vào trần gian, và lòng Ngài khắc khoải cho lửa đó bùng cháy lên cho tới khi được hoàn tất.  

Chỉ từ nơi Thiên Chúa mới ban phát ân sủng và lửa tình yêu xuống cho toàn thể nhân loại. Chỉ có lửa tình yêu từ Thiên Chúa mới xóa đi được sự cám dỗ của Satan đang đánh phá và cướp các linh hồn. Chỉ có lửa tình yêu mới đốt cháy được những tội lỗi, những đam mê, hận thù, ghen ghét, và sự bất công. Để lửa tình yêu được bùng cháy lên trong tâm hồn mỗi người, thì chính Đức Giêsu Kitô phải hạ mình xuống làm người, chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại để chuộc tội cho nhân loại, cứu các linh hồn khỏi sự giam cầm của Satan và sự chết.

Thiên Chúa cũng cho con người được biết rằng: để đạt tới vinh quang thì phải trải qua thập giá như hình ảnh của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa cũng đã trải qua đau khổ để tới vinh quang. Giờ đây, Thiên Chúa mời gọi các ngôn sứ của Ngài cũng hãy noi theo gương cuộc đời của Đức Giêsu Kitô: là phải trải qua sự bắt bớ, sự lên án và giết chết để đi trọn hành trình đức tin khi đi theo Chúa. 

Hành trình đức tin của các ngôn sứ ngày nay cũng giống như thời các ngôn sứ thời xa xưa. Như ngôn sứ Giêrêmia, ông cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn, sự bắt bớ, lên án và bị lập mưu giết chết; nhưng vì lòng trung thành với Thiên Chúa mà ông vẫn kiên trì rao giảng, nói Lời của Thiên Chúa cho mọi người, hầu mong cứu được nhiều linh hồn về cho Thiên Chúa. 

Trong thời đại ngày nay, Thiên Chúa tiếp tục mời gọi các ngôn sứ và các con cái của Ngài cũng hãy trung thành đi trên con đường thập giá để tới được vinh quang, như phải chịu sự bắt bớ, sự lên án, chống đối từ chính những người thân trong gia đình. Nhưng các con cứ an tâm, đừng sợ! Vì khi các con đi theo Thiên Chúa thì Satan sẽ không để yên. Nó sẽ tìm mọi cách để chia rẽ, cám dỗ, xúi giục những người thân chống lại Thiên Chúa, chống đối lại niềm tin của các con. Nhưng Thiên Chúa cho biết rằng: người nào kiên trì, trung tín đến cùng thì người đó sẽ đạt được vinh quang Nước Trời. Những ai bị chống đối vì danh Thiên Chúa thì hãy bình an và vững tin vào Ngài.

Thiên Chúa sẽ luôn ở cùng và đồng hành, nâng đỡ, che chở để bảo vệ hành trình đức tin cho những người trung thành đi theo Chúa. Mọi người cứ bình an và hân hoan tiến bước trên hành trình đức tin đi theo Chúa, trên con đường lữ hành tiến về Nhà Cha trên trời. Đừng sợ hãi! Hãy can đảm chọn Thiên Chúa trên hết mọi sự. Hãy hy sinh, từ bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian để có được Thiên Chúa, có được Nước Trời. Vì mục đích sống của con người là mong đạt được cuộc sống bình an, hạnh phúc ở Nước Trời mai sau, chứ không phải là sự bình an giả tạo thoáng qua do thế gian mang lại.

Thiên Chúa luôn yêu thương con người, Ngài không muốn mất một linh hồn nào. Vì thế, Thiên Chúa luôn mời gọi mọi người: hãy đi qua cửa hẹp để vào được Nước Trời là: sự từ bỏ, sự hy sinh, khiêm nhường, tự hạ, yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương tha nhân như chính mình. Hãy trung thành đi theo Chúa trên hành trình đức tin, và thực hành sống theo Lời Thiên Chúa Cha truyền dạy thì sẽ có được phần thưởng Nước Trời mai sau. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha

Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.