Chúa Nhật Tuần XXI Thường Niên – Lc 13, 22-30 – Lời Chúa Cha chỉ dạy

Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. Lc 13, 29
Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. Lc 13, 29

BÀI ĐỌC 1: IS 66,18-21

Người ta cũng sẽ đưa tất cả những anh em các ngươi thuộc mọi dân tộc về.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

18 Đức Chúa phán như sau : Ta biết rõ việc làm và ý định của chúng, Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ ; họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta. 19 Ta sẽ đặt giữa họ một dấu hiệu và sai những kẻ sống sót của họ đến các dân tộc : Tác-sít, Pút, Lút, là những dân thạo nghề cung nỏ, đến dân Tu-van, Gia-van, đến những hải đảo xa xăm chưa hề được nghe nói đến Ta và chưa hề thấy vinh quang của Ta. Họ sẽ loan báo vinh quang của Ta giữa các dân tộc. 20 Đức Chúa phán : giống như con cái Ít-ra-en mang lễ phẩm trên chén dĩa thanh sạch đến Nhà Đức Chúa, người ta cũng sẽ đưa tất cả những anh em các ngươi thuộc mọi dân tộc về làm lễ phẩm tiến dâng Đức Chúa – đưa bằng ngựa, xe, võng cáng, lừa và lạc đà – về trên núi thánh của Ta là Giê-ru-sa-lem. 21 Và cả trong bọn họ, Ta sẽ chọn lấy một số làm tư tế, làm thầy Lê-vi – Đức Chúa phán như vậy.

BÀI ĐỌC 2: HR 12,5-7.11-13

Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy.

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.

5 Thưa anh em, anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với những người con : “Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách. 6 Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt.”

7 Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy ?

11 Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính. 12 Bởi vậy, hãy làm cho những bàn tay bủn rủn, những đầu gối rã rời, nên mạnh mẽ. 13 Hãy sửa đường cho thẳng mà đi, để người què khỏi trật bước và hơn nữa, còn được chữa lành.

Tung hô Tin Mừng

Ga 14,6

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG: LC 13,22-30

Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

22 Khi ấy, trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có kẻ hỏi Người : “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?” Người bảo họ : 24 “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.

25 “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói : ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào !’, thì ông sẽ bảo anh em : ‘Các anh đấy ư ? Ta không biết các anh từ đâu đến !’ 26 Bấy giờ anh em mới nói : ‘Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.’ 27 Nhưng ông sẽ đáp lại : ‘Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính !’

28 “Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.

30 “Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.”

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN C

(Lc 13,22-30)

LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

  Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mọi người hãy chiến đấu để đi qua cửa hẹp mà vào Nước Trời. Tại sao để vào được Nước Trời lại phải đi qua cửa hẹp? Đây là câu hỏi mà Thiên Chúa đặt ra cho mỗi người phải suy gẫm. 

Vậy Nước Trời là gì? Nước Trời là nơi hạnh phúc nhất, bình an nhất, là nơi tốt đẹp, sáng láng nhất, và không có nơi nào có được sự sống hạnh phúc như Nước Trời. Vì thế, Nước Trời chính là mục đích cuối cùng mà con người phải tìm đến. 

Vì muốn con người được vào Nước Trời, mà Thiên Chúa từ trời cao đã hạ mình xuống trần gian để làm người, trở nên giống như con người, ở cùng với con người để chia sẻ thân phận nô lệ, hầu cứu con người thoát khỏi vòng nô lệ tội lỗi và cái chết. Ngài đã mang chính Lời của Thiên Chúa Cha xuống trần gian để dạy bảo con người biết sống và thực hành theo lệnh truyền của Thiên Chúa. Đó là: Hãy có Tình yêu thương, lòng bác ái, vị tha, sự khiêm nhường, tự hạ, đơn sơ nhỏ bé, thấp hèn trước mặt Thiên Chúa Cha.

Để được vào Nước Trời là nơi hạnh phúc, sáng láng nhất thì con người phải chiến đấu đi qua cửa hẹp, đó là:

– Phải từ bỏ tội lỗi, từ bỏ tất cả những đam mê của thế gian.

– Phải gạt bỏ tất cả những gì là của cải vật chất chóng qua để hoàn toàn sống và vâng phục theo lệnh truyền của Thiên Chúa. 

– Phải trở nên thấp hèn trước mặt Thiên Chúa, trở nên một người bé nhỏ, đơn sơ, chỉ biết hoàn toàn cậy dựa vào quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa, thì mới thực hành được lệnh truyền của Ngài.

Đó là một cuộc chiến đấu thiêng liêng trường kỳ khi còn sống ở trần gian này. Thế gian và Satan sẽ tìm mọi cách để cám dỗ, lôi kéo linh hồn con người xa rời Thiên Chúa. Thật vậy, để vào được Nước của Thiên Chúa thì không dễ dàng mà sẽ phải đổ máu, sẽ phải chiến đấu đến cùng để dứt bỏ được những thói hư tật xấu.

Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa cho mọi người được biết: Để được vào Nước Trời của Ngài thì con người sẽ phải chịu sự thanh luyện của Thiên Chúa. Ngài sẽ chỉ dạy và gửi đến những sự thanh luyện đau đớn cả về linh hồn lẫn thể xác. Nhưng sự thanh luyện của Thiên Chúa trao ban cho con người, đó là sự thanh luyện của Tình yêu. Thiên Chúa luôn yêu thương con người nên Ngài mới trao ban những sự khó khăn, thử thách. Nhưng ai kiên trung, bền chí đến cùng thì sẽ vượt qua được sự thanh luyện này, sẽ có sức chiến đấu với thế gian để gạt bỏ được những gì là gai góc, kiêu ngạo, nóng giận, tội lỗi, đam mê; giúp linh hồn người đó có được sự thánh thiện và thanh thoát để bước qua cửa hẹp mà vào Nước Trời.

Thiên Chúa yêu thương con người nên Ngài không muốn mất một linh hồn nào. Vì thế, Ngài mời gọi tất cả các con cái của Ngài hãy có sự chọn lựa khôn ngoan, đó là chọn lựa Nước Trời mai sau. Mỗi người hãy tự vấn chính mình: Khi Thiên Chúa gọi mình ra khỏi thế gian này thì linh hồn của mình sẽ đi về đâu? Câu trả lời tuỳ thuộc mỗi người khi còn sống ở trần gian này chọn lựa theo Thiên Chúa hay theo thế gian;  chọn lựa sống theo lời mời gọi của Thiên Chúa hay theo lời mời gọi của thế gian? 

Sống theo lời mời gọi của Thiên Chúa thì phải luôn luôn chiến đấu với thế gian, luôn biết từ bỏ những gì làm mất lòng Thiên Chúa, và luôn biết lắng nghe, thực hành theo những lời sửa dạy của Ngài. Sống được như thế thì Ngài sẽ ban cho phần thưởng hạnh phúc Nước Trời. Còn nếu sống theo lời mời gọi của thế gian thì con người tự do sống thỏa mãn với những đam mê, những tội lỗi, những bất công; và hậu quả là những linh hồn người đó sẽ không được lãnh phần thưởng Nước Trời, vì đã không lắng nghe, không thực thi Lời Thiên Chúa truyền dạy, không chịu sự thanh luyện của Thiên Chúa, và đã không chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào Nước Trời. 

Thiên Chúa cũng đã nói cho con người được biết: Thiên Chúa luôn cho con người được tự do chọn lựa. Một là chọn Thiên Chúa, hai là chọn sống theo những lời mời gọi của thế gian. Ai khôn ngoan biết chọn lựa Thiên Chúa và thực thi những điều Ngài truyền dạy: là sống yêu thương, tha thứ, khiêm nhường, tự hạ, luôn biết vâng phục Thiên Chúa, và chịu sự thanh luyện của Ngài, thì Ngài sẽ ban thưởng hạnh phúc Nước Trời mai sau như lời Ngài đã hứa.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha

Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.