Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm C – (Lc 10, 1-12.17-20) – Lời Hằng Sống

Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. (Lc 10, 9)
Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. (Lc 10, 9)

BÀI ĐỌC NGÀY HÔM NAY

Chúa Nhật Tuần XIV – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1           Is 66,10-14c

Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

10 Đức Chúa phán thế này :

“Hãy vui mừng với Giê-ru-sa-lem,
hãy vì Thành Đô mà hoan hỷ,
hỡi tất cả những người yêu mến Thành Đô !
Hãy cùng Giê-ru-sa-lem khấp khởi mừng,
hỡi tất cả những người đã than khóc Thành Đô,
11để được Thành Đô cho hưởng trọn nguồn an ủi,
được thoả thích nếm mùi sung mãn vinh quang,
như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ.
12Vì Đức Chúa phán như sau :
Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả,
và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ.
Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ,
được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối.
13Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy ;
tại Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về.
14cNhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc,
thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh.
Đức Chúa sẽ biểu dương quyền lực của Người
cho các tôi tớ biết.”

Đáp ca         Tv 65,1-3a.4-5.6-7a.16 và 20 (Đ. c.1)

Đ.Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.

1Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa,
2đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời,
nào dâng lời ca tụng tôn vinh !
3aHãy thưa cùng Thiên Chúa :
“Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngài !”

Đ.Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.

4Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ,
và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh.
5Đến mà xem công trình của Thiên Chúa :
hành động của Người đối với phàm nhân
thật đáng kinh đáng sợ !

Đ.Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.

6Chúa làm cho biển khơi hoá đất liền,
và dân Người đi bộ qua sông ;
việc Người làm đó khiến ta hoan hỷ.
7aChúa uy dũng hiển trị muôn đời.

Đ.Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.

16Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời,
đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm để giúp tôi.
20Xin chúc tụng Thiên Chúa
đã chẳng bác lời thỉnh nguyện tôi dâng,
lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình.

Đ.Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.

Bài đọc 2           Gl 6,14-18

Tôi mang trên mình tôi những dấu tích của Đức Giê-su.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát.

14 Thưa anh em, ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta ! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. 15 Quả thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả, điều quan trọng là trở nên một thụ tạo mới. 16 Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc ấy, và chúc Ít-ra-en của Thiên Chúa được hưởng bình an và lòng thương xót của Người. 17 Từ nay, xin đừng có ai gây phiền toái cho tôi nữa, vì tôi mang trên mình tôi những dấu tích của Đức Giê-su. 18 Thưa anh em, nguyện xin Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho thần trí anh em được đầy tràn ân sủng. A-men.

Tung hô Tin Mừng          Cl 3,15a.16a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ước chi lòng anh em phấn khởi vì được Đức Ki-tô ban tặng bình an, và ước chi lời Người hằng sinh hoa kết quả dồi dào trong anh em. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 10,1-12.17-20)

1 Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông :

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : “Bình an cho nhà này !” 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy ; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ : “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.” 10 Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói : 11 “Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này : Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.” 12 Thầy nói cho anh em hay : trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”

17 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói : “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” 18 Đức Giê-su bảo các ông : “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. 19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. 20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I trust in You!
Jesus, I trust in You!

Ngày 03/07/2022

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – NĂM C

(Lc 10, 1-12.17-20)

Lời Chúa Cho Mọi Người

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa ngày hôm nay nói về lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô trao cho các môn đệ của Ngài khi xưa và tiếp nối đến ngày hôm nay, đó là: Hãy đi rao giảng Tin Mừng ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho toàn thế giới. 

Trong công cuộc rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu tiếp tục chọn gọi thêm 72 môn đệ, Ngài không chỉ gọi 72 môn đệ mà Ngài còn mời gọi tất cả những ai có tâm hồn yêu mến Thiên Chúa cũng được sai đi đến với toàn thể nhân loại. Khi ra đi truyền giáo, Ngài chỉ dạy các môn đệ của Ngài: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ rao giảng Tin Mừng, chữa lành mọi bệnh tật, xua trừ Satan ra khỏi các linh hồn. Đi theo Chúa không tìm tư lợi, vinh danh cho mình mà hãy mang chính hình ảnh của Đức Giêsu Kitô thập giá đến toàn thể nhân loại, đến những con chiên lạc đang cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. 

Khi đi rao giảng Tin Mừng, Ngài mời gọi các môn đệ của Ngài hãy tín thác hoàn toàn cho Thiên Chúa, đừng lo lắng, băn khoăn, sợ hãi. Tại sao Ngài căn dặn các môn đệ kỹ như vậy? Vì Ngài thấy các môn đệ còn yếu đuối, còn sợ hãi. Hơn nữa, Ngài biết rằng: khi sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng, mang ơn cứu độ của Thiên Chúa đến để cứu các linh hồn về cho Thiên Chúa, thì đồng thời Satan sẽ tìm cách để chống đối các môn đệ, đó là những sói dữ tha mồi, nó sẽ không để yên cho các môn đệ giành các linh hồn về cho Thiên Chúa. Vì vậy, Chúa Giêsu cho biết rằng: “Khi Thầy sai anh em ra đi rao giảng Tin Mừng thì như đi vào giữa bầy sói.” Sẽ có rất nhiều sói dữ rình rập để tìm cách cắn xé các môn đệ của Ngài, nên Ngài khuyên các môn đệ đừng lo lắng, vì Thiên Chúa sẽ luôn đồng hành và ở bên cạnh các môn đệ. Và Chúa Giêsu khuyên các môn đệ khi ra đi rao giảng Tin Mừng thì hãy mang trong mình thập giá của Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, như hình ảnh của Thánh Phaolô đã không mang vào thân thể mình bất kỳ thứ gì ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, để mang ơn cứu độ của Thiên Chúa đến với toàn thể nhân loại.

Ngày hôm nay cũng vậy có rất nhiều linh hồn đang đau khổ, đang cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa, đang cần đến sự trợ giúp của các môn đệ. Vì thế, Thiên Chúa muốn tất cả các môn đệ của Ngài, khi xưa và ngày hôm nay, hãy hân hoan ra đi rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, mang ơn cứu độ của Ngài xuống cho toàn thể nhân loại, kêu gọi người ta ăn năn sám hối, bỏ đàng tội lỗi quay trở về với Thiên Chúa. Khi ra đi, hãy mang bình an của Thiên Chúa đến cho toàn thể nhân loại. Nơi đâu đón tiếp anh em thì hãy ở lại, và xin Thiên Chúa chúc lành, ban bình an của Ngài xuống ngôi nhà, xuống nơi tâm hồn, và xuống trên mảnh đất đó; còn nơi nào không đón nhận anh em thì hãy giũ bụi chân lại nơi đó, và tiếp tục đi đến các nơi khác, là nơi đang cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Hãy nhẫn nại và kiên trì ở lại với họ để mang tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đến với các con chiên lạc, các con chiên chưa biết Thiên Chúa. Ngài tha thiết mời gọi các môn đệ, cũng như tất cả những người được Thiên Chúa chọn, hãy hân hoan ra đi rao giảng Tin Mừng, chữa lành mọi bệnh tật và xua trừ ma quỷ. 

Và Chúa Giêsu còn căn dặn các môn đệ của Ngài một điều khẩn thiết là: hãy tỉnh thức trong mọi nơi mọi lúc. Vì: “Satan sẽ sàng anh em như sàng gạo, và nó nhanh như chớp.” Satan sẽ chờ đợi thời cơ khi các môn đệ không tỉnh thức để nó đánh phá và cướp lại các linh hồn khỏi tay các môn đệ. Vì vậy, Thiên Chúa mời gọi và căn dặn các môn đệ: hãy tỉnh thức trong mọi nơi mọi lúc, và cần có sự khôn ngoan để gìn giữ và giành lại các linh hồn khỏi tay Satan về cho Thiên Chúa. Đó là lời Thiên Chúa mời gọi các môn đệ của Ngài khi ra đi rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa để cứu các linh hồn về cho Ngài. Điều cuối cùng và quan trọng là: hãy luôn luôn nương tựa vào Thiên Chúa là Cha nhân hậu của mình, luôn luôn kết hợp mật thiết với Ngài để xin sức mạnh từ Thiên Chúa xuống ở trên mình, để được đón nhận nhựa sống từ nơi Thiên Chúa, được gắn kết mật thiết với Ngài trong mọi nơi mọi lúc, như cành nho gắn kết với thân nho. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều – Suy Niệm Lời Chúa Lc 10, 1-10. 12-17
Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.