Lễ Đức Mẹ Hồn & Xác Lên Trời – (Lc 1, 39-56) – Lời Chúa mỗi ngày

Đức Mẹ Hồn và Xác Lên Trời
Đức Mẹ Hồn và Xác Lên Trời

BÀI ĐỌC 1: KH 11,19A ; 12,1-6A.10AB

Có một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng.

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.

11 19a Tôi là Gio-an, tôi thấy Đền Thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và Hòm Bia Giao Ước xuất hiện trong Đền Thờ.

12 1 Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời : một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. 2 Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. 3 Lại có điềm khác xuất hiện trên trời : đó là một Con Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện. 4 Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi Con Mãng Xà đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. 5 Bà đã sinh được một người con, một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người. 6a Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc ; tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở. 10ab Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời :

“Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ,
giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền,
và Đức Ki-tô của Người
giờ đây cũng biểu dương quyền bính.”

BÀI ĐỌC 2: 1 CR 15,20-27

Mở đường là Đức Ki-tô, rồi đến lượt những kẻ thuộc về Người.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

20 Thưa anh em, Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. 21 Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. 22 Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống. 23 Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình : mở đường là Đức Ki-tô, rồi khi Đức Ki-tô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người. 24 Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha.

25 Thật vậy, Đức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. 26 Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, 27 vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Ki-tô.

TIN MỪNG: LC 1,39-56

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? 44 Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói :

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
48Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
49Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !
50Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
51Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”

56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI – LỄ TRỌNG

(Lc 1, 39-56)

LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Hôm nay, Giáo hội mừng trọng thể Lễ Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời. Trên thế gian này, không ai được diễm phúc hồn xác lên trời như Mẹ Maria. 

Mẹ Maria là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Trọn Đời Đồng Trinh, là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ Hội Thánh, và là Mẹ của toàn thể nhân loại. Thiên Chúa ban tràn đầy ân sủng xuống trên Mẹ. Mẹ đã được Thiên Chúa chọn từ ngàn xưa, là người nữ đầu tiên được cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu độ nhân loại, qua việc Mẹ cưu mang và sinh hạ Con Thiên Chúa.

Mẹ đã lắng nghe và vâng phục lời Thiên Chúa truyền dạy cách trọn hảo nhất, và Mẹ đã khiêm hạ nhận mình là một nữ tỳ bé nhỏ, hèn mọn trước mặt Thiên Chúa Cha. Thật vậy, Mẹ Maria là một mẫu gương cho toàn thể nhân loại noi theo về sự vâng phục, sự khiêm nhường, tự hạ trước mặt Thiên Chúa. Thiên Chúa đã ưu ái tuyển chọn Mẹ là người nữ tỳ nhỏ bé để đạp đầu con rắn Satan khi xưa, và ngày nay Mẹ vẫn luôn đồng hành cùng với con người để xua trừ Satan.

Trên thế gian này, Mẹ Maria là người Mẹ tốt lành nhất, không ai có được tình yêu thánh thiện đối với Thiên Chúa và đối với con người như Mẹ. Sự hy sinh, khiêm nhường và danh thánh Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội đã làm cho Satan phải khiếp sợ khi nghe tới Danh thánh Mẹ. Mẹ luôn đồng hành và dõi mắt nhìn theo từng bước chân, từng hơi thở của con người, và luôn mong mang điều tốt đến cho nhân loại. Vì thế, nhiều lần Mẹ đã hiện ra tại Fatima để trao ban sứ điệp cho con người: Hãy siêng năng lần hạt mân côi, ăn năn sám hối tội lỗi, và hoán cải mà quay trở về với Thiên Chúa Cha. Thực vậy, Mẹ mời gọi mọi người hãy siêng năng lần hạt mân côi, vì tràng Chuỗi Mân Côi chính là vũ khí chiến đấu có sức mạnh xua trừ Satan. Tràng Chuỗi Mân Côi không chỉ giúp có lòng kính mến Đức Mẹ, mà Mẹ muốn mang Chúa đến cho nhân loại được thể hiện qua suy ngắm những mầu nhiệm cuộc đời của Đức Giêsu Kitô qua bốn mùa: Vui, Sáng, Thương, Mừng.

Ngay từ thuở ban đầu, khi Mẹ được Thiên Chúa gọi là Đấng Đầy Ân Sủng thì Mẹ đã không giữ ân sủng đó cho riêng mình, mà Mẹ đã chia sẻ cho toàn thể nhân loại, qua việc mẹ mang Chúa trong lòng đến thăm bà Elizabeth. Bà Elizabeth cũng đã ca tụng Mẹ là người có phúc, và chính Mẹ đã dâng lên lời chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, Thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi, phận nữ tỳ hèn mọn, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc”. Ân sủng diễm phúc mà Mẹ đã trao ban cho con người là niềm hy vọng, khi con người biết chạy đến kêu cầu Danh thánh Mẹ, Mẹ sẽ bảo vệ các con cái của Mẹ khỏi sự quấy phá của Satan. 

Hình ảnh Đức Mẹ Maria được hồn xác lên trời nhắc nhớ đến sự phục sinh của Con Thiên Chúa đã cứu toàn thể nhân loại. Đây là niềm hy vọng cho con người, vì khi đến ngày mọi người được Thiên Chúa gọi về, thì linh hồn sẽ hợp với thể xác cũng sẽ được về trời. Nhưng để được hồn xác về trời, thì Thiên Chúa muốn con người ngày hôm nay phải sống được những điều mà Thiên Chúa mời gọi, đó là: phải vâng phục Thiên Chúa Cha, luôn biết kính sợ, tôn thờ duy nhất một mình Ngài, lắng nghe và thi hành cách tuyệt đối những lời Ngài truyền dạy, đừng làm theo ý riêng, và siêng năng cầu xin với Mẹ Maria, nhờ lời Mẹ chuyển cầu, xin Thiên Chúa ban ân sủng, ban thêm sức mạnh, thêm đức tin cho chúng con, để chúng con biết sống và thực thi lời Thiên Chúa Cha truyền dạy cách tuyệt đối, và cho chúng con biết noi gương Mẹ có một đời sống khiêm nhường, tự hạ, đơn sơ, nhỏ bé, và một đời sống nội tâm luôn kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, để nhờ có Chúa mới có thể mang Chúa đến cho  mọi người.  

Trải qua hơn hai ngàn năm nay, hôm nay, Thiên Chúa muốn nói cho toàn thể nhân loại biết rằng: Cuộc chiến đấu khốc liệt giữa Satan với Đức Mẹ Maria vẫn còn đang tiếp diễn tại nơi chính Cung Điện của Nhà Thiên Chúa Cha. Tại nơi đây, Thiên Chúa đặt Đức Mẹ là Đấng Nguyên Soái, luôn đi đầu trong hàng ngũ các Thiên Thần, các Thánh và Đạo Quân Ánh Sáng là những người Con cái Thiên Chúa ở trần gian để cùng chiến đấu với Satan, giành lại các linh hồn về cho Thiên Chúa. Vì thế, Thiên Chúa mời gọi tất cả những người con trong Đạo Quân Ánh Sáng: Hãy trung thành với Thiên Chúa, hãy kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và Mẹ Maria, các Thiên Thần và các Thánh để các Ngài cùng đồng hành và hướng dẫn trong cuộc chiến đấu chống lại Satan đang lan tràn khắp thế gian và đang đánh bắt các linh hồn về với chúng.  

Đức Mẹ mời gọi các con cái của Mẹ: Hãy tỉnh thức trong mọi nơi mọi lúc, tỉnh thức trước những cám dỗ của Satan, hãy hy sinh, liên lỉ cầu nguyện với Thiên Chúa và Mẹ để Mẹ ban thêm sức mạnh cho các con, hầu các con có đủ sức để chiến đấu với Satan đang cám dỗ, đang dần bắt nhiều linh hồn về với chúng. Đừng phạm tội nữa, hãy quay trở về với Thiên Chúa, hãy có một đời sống thánh thiện và tốt đẹp trước mặt Ngài, luôn luôn kết hợp với Ngài trong mọi nơi mọi lúc, đừng bao giờ rời xa Ngài một giây phút nào trong đời sống để Satan sẽ không còn cơ hội cám dỗ các con rơi vào cạm bẫy của chúng.

Đức Mẹ Maria luôn yêu mến các con cái của Mẹ. Mẹ hứa sẽ luôn đồng hành với tất cả những ai kêu cầu đến Danh thánh Mẹ, và Mẹ sẽ đến trợ giúp để xua trừ Satan khỏi các linh hồn. Hãy cầm tràng chuỗi mân côi cùng cầu nguyện với Mẹ, hãy ca tụng Thiên Chúa như Mẹ đã ca tụng Ngài qua bài Magnificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, Thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi”. Mẹ mong muốn các con cái của Mẹ luôn biết ca tụng Thiên Chúa và biết mang Chúa đến với toàn thể nhân loại. Hãy tin tưởng, tín thác, cậy dựa vào quyền năng của Thiên Chúa, và hy vọng rằng: cũng sẽ đến một ngày, Thiên Chúa gọi các con ra khỏi trần gian, và chính lúc đó, nếu các con đã sống đẹp lòng Ngài, Ngài cũng sẽ cho linh hồn và thể xác được hòa hợp với nhau và được lên trời cùng vui hưởng hạnh phúc trong Nước Trời với Ngài, với Mẹ Maria, các Thiên Thần và các thánh.  

Như xưa, Mẹ Maria là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội đã chiến đấu với Satan để cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa, và Mẹ đã chiến thắng qua hình ảnh Mẹ là người nữ đạp đầu con rắn. Trong thời đại này, Thiên Chúa cũng chọn gọi Chu Thiên Thương để tiếp nối công trình cứu độ của Ngài. Ngày hôm nay, Mẹ muốn nhắn nhủ với Chu Thiên Thương rằng: Mẹ sẽ luôn luôn đồng hành và ở cùng với Chu Thiên Thương khi viết Lời Chúa Cha, để chiến đấu với Satan giành lại các linh hồn về cho Thiên Chúa. Vì thế, Chu Thiên Thương hãy sống đúng và làm được những gì mà Thiên Chúa Cha đã truyền dạy. Hãy noi gương Mẹ Maria có một đời sống khiêm nhường, tự hạ, và vâng phục Thiên Chúa Cha cách tuyệt đối, luôn kết hợp mật thiết với Thiên Chúa qua việc ghi nhớ và suy gẫm lời Chúa trong lòng. Nhờ sự hy sinh và vâng phục Thiên Chúa Cha mà Mẹ đã chiến thắng Satan. Mẹ cũng sẽ luôn đồng hành với Chu Thiên Thương mọi nơi, mọi lúc trong cuộc chiến đấu thiêng liêng với Satan trên trần gian này. Giờ đây, Mẹ muốn Chu Thiên Thương, hãy chu toàn sứ vụ mà Thiên Chúa đã trao ban để giành lại các linh hồn về cho Thiên Chúa Cha. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha

Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.