Lễ Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-en, Gáp-ri-en và Ra-pha-en

Lễ Kính các Tổng Lãnh Thiên Thần

BÀI ĐỌC 1: ĐN 7,9-10.13-14 

Ngàn ngàn hầu hạ Người.

Bài trích sách ngôn sứ Đa-ni-en.

9Tôi là Đa-ni-en, ban đêm trong một thị kiến,
tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai
và một Đấng Lão Thành an toạ.
Áo Người trắng như tuyết,
tóc trên đầu Người tựa lông chiên tinh tuyền.
Ngai của Người toàn là ngọn lửa,
bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng.
10Từ trước nhan Người, một sông lửa cuồn cuộn chảy ra.
Ngàn ngàn hầu hạ Người,
vạn vạn túc trực trước Thánh Nhan.
Toà bắt đầu xử, sổ sách được mở ra.
13Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa :
có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến.
Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành
và được dẫn đưa tới trình diện.
14Đấng Lão Thành trao cho Người
quyền thống trị, vinh quang và vương vị ;
muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ
đều phải phụng sự Người.
Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu,
không bao giờ mai một ;
vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong.

Tung hô Tin Mừng

Tv 102,21

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Chúc tụng Chúa đi, toàn thể thiên binh

hằng hầu cận và tuân hành thánh ý. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG: GA 1,47-51

Các anh sẽ thấy các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

47 Khi ấy, Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng : “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người : “Làm sao Ngài lại biết tôi ?” Đức Giê-su trả lời : “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” 49 Ông Na-tha-na-en nói : “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en !” 50 Đức Giê-su đáp : “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” 51 Người lại nói : “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

THỨ NĂM TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

KÍNH CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIEL, RAPHAEL

(Ga 1,47-51)

LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa mặc khải cho con người được biết: các Tổng lãnh thiên thần và các thiên thần đã được Thiên Chúa cho xuống trần gian để đồng hành cùng với con người, như lời Đức Giêsu Kitô đã nói trong Tin Mừng: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

Vậy các Thiên thần đó là ai? Đó là các Tổng lãnh Thiên thần: Micae, Gabriel, Raphael, và các Tổng lãnh thiên thần khác mà Thiên Chúa chưa mặc khải cho con người biết. Do trí não và sự hiểu biết của con người còn giới hạn, chưa thể hiểu hết Thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa, nên Ngài đã chỉ mặc khải cho con người biết về ba Tổng lãnh thiên thần đã được ghi chép trong Kinh Thánh, đó là trong sách Tôbia, sách Đaniel, sách Khải Huyền và trong sách Tin Mừng. Thiên Chúa cho con người biết: Nhiệm vụ của các Tổng lãnh Thiên thần và các Thiên thần được Thiên Chúa sai xuống trần gian là để đồng hành và giúp đỡ con người, là trung gian giữa Thiên Chúa và loài người.

– Tổng lãnh Thiên thần Micae, được mệnh danh: “Ai bằng Thiên Chúa”. Ngài là Thiên thần đứng đầu; ngài có nhiệm vụ: dẫn đầu các Tổng lãnh thiên thần để cùng nhau chiến đấu chống lại Satan, và cùng đồng hành, giúp con người thoát khỏi sự giam cầm của chúng. Nhiệm vụ của Tổng lãnh thiên thần Micae cho thấy được sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa có toàn quyền trên Satan. Ngài luôn trung thành với Thiên Chúa, và chu toàn bổn phận mà Thiên Chúa trao ban là: luôn đồng hành, bảo vệ và gìn giữ Giáo Hội của Thiên Chúa; và đồng hành cùng với con người, giúp đánh đuổi Satan ra khỏi linh hồn con người mỗi khi con người biết khẩn cầu đến Thiên Chúa. 

 – Tổng lãnh thiên thần Gabriel: là một Sứ giả của Thiên Chúa. Nhiệm vụ mà Thiên Chúa trao ban cho ngài: là đem lời và lệnh truyền của Thiên Chúa xuống cho nhân loại như khi xưa Thiên thần đến loan báo lời của Thiên Chúa cho Mẹ Maria, là Mẹ sẽ mang thai Đấng Cứu Thế do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Ngoài ra, ngài còn làm rất nhiều việc khác để giúp con người như mang ánh sáng, mang lời của Thiên Chúa đến cho mọi người. Ngài làm việc âm thầm, nên nhiều người đã không biết đến sự giúp đỡ của ngài mà tạ ơn Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa thấy tâm hồn người nào đó cần lời chỉ dạy của Thiên Chúa, thì Ngài sẽ cho Tổng lãnh thiên thần Gabriel đến đồng hành, nói qua tiếng lương tâm, để và giúp người đó thực hành đúng theo những gì Thiên Chúa chỉ dạy để họ luôn bước đi trong ân sủng và ánh sáng của Thiên Chúa.

 -Tổng lãnh thiên thần Raphael, nghĩa là: “Sức mạnh chữa lành của Thiên Chúa”. Ngài có nhiệm vụ chữa lành cho con người; nhưng vì ít được nhắc đến, nên nhiều người đã không biết rằng Tổng lãnh thiên thần Raphael luôn đồng hành cùng với con người khi con người cần đến. Khi Thiên Chúa muốn gửi thiên thần Raphael đến với linh hồn người nào đó thì linh hồn người đó sẽ được chữa lành theo như ý Thiên Chúa. 

Ngoài ra, các Tổng lãnh thiên thần luôn làm nhiều việc mà Thiên Chúa trao ban để cùng đồng hành nâng đỡ và giúp sức cho con người trong mọi nơi mọi lúc, để bảo vệ con người khi con người gặp phải sự cám dỗ, tấn công và giam cầm của Satan. Nhìn lại lịch sử của Giáo Hội, nhìn lại những tâm hồn đã được sự trợ giúp của các Tổng lãnh thiên thần thì mới biết được mầu nhiệm cao siêu, mới biết được sức mạnh, quyền năng, và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại như thế nào, để rồi từ đó con người biết sống trong tâm tình tạ ơn và ca tụng Thiên Chúa.

 Hôm nay, Thiên Chúa còn mặc khải cho con người biết: Để đồng hành cùng với con người trên thế gian này, không những chỉ có ba Tổng lãnh Thiên thần mà Giáo Hội mừng kính hôm nay, mà còn rất nhiều các thiên thần khác được Thiên Chúa cho xuống trần gian để đồng hành cùng với con người, và giúp con người sống đẹp lòng Thiên Chúa hơn. Các thiên thần cũng là loài thụ tạo thiêng liêng được Thiên Chúa dựng nên; nhiệm vụ của các thiên thần được Thiên Chúa trao ban: là ca tụng, tôn thờ, phụng sự Thiên Chúa, và cùng đồng hành, giúp đỡ con người trong mọi nơi, mọi lúc. 

Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mọi người: 

– Hãy luôn sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, và kính nhớ tới các Tổng lãnh thiên thần và tất cả các thiên thần mà Thiên Chúa ban cho nhân loại để đồng hành cùng với con người. 

– Hãy bước đi và sống theo con đường ánh sáng mà Thiên Chúa chỉ dạy, khi Thiên Chúa gửi lời của Ngài xuống cho con người qua trung gian các thiên thần. 

– Hãy sống theo gương của các thiên thần, đó là: sống thánh thiện, trong sạch và trong sáng, giống như các thiên thần luôn ở cùng ánh sáng của Thiên Chúa và ca tụng Ngài.

 -Hãy luôn biết sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vì trong thời đại này, Chúa Thánh Thần sẽ tỏ cho nhân loại được biết thêm nhiều điều về mầu nhiệm Nước Trời, về mầu nhiệm ơn cứu độ của Thiên Chúa trong thời hoạt động của Chúa Thánh Thần, đó là: việc thiên thần xuống thế làm người để đồng hành, nâng đỡ và giúp đỡ con người trong mọi nơi mọi lúc.

Trong thời đại mới này, Thiên Chúa đã mặc khải cho con người biết về sự hiện diện của Tổng lãnh thiên thần Thiên Mai Hoa. Ai tin và sống theo lời mời gọi của Thiên Chúa thì sẽ được Tổng lãnh thiên thần Thiên Mai Hoa đến trợ giúp mỗi khi kêu cầu đến ngài. Nhiệm vụ của Tổng lãnh thiên thần Thiên Mai Hoa cũng giống như các Tổng lãnh thiên thần khác là đồng hành, nâng đỡ, trợ giúp con người. Các tổng lãnh thiên thần và các thiên thần luôn luôn kết hợp mật thiết với nhau để giúp đỡ và nâng đỡ con người trong mọi nơi mọi lúc. Nhiệm vụ của các ngài là giúp đỡ con người biết sống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa hơn, biết sống sao để chiến đấu chống lại Satan đang dần cướp các linh hồn ra khỏi tay Thiên Chúa, và biết sống sao để luôn quy hướng mọi sự về Thiên Chúa, để luôn bước đi trên con đường ánh sáng, chân lý, sự thật và sự sống của Thiên Chúa. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.