Lễ Kính Thánh Ba-Tô-Mê-Ô Tông Đồ – Ga 1, 45-51 – Lời Hằng Sống

Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối. Ga 1, 45-51
Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối. Ga 1, 45-51

BÀI ĐỌC 1: KH 21,9B-14

Trên mười hai nền móng, có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên.

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.

9b Tôi là Gio-an, bấy giờ, một thiên thần đến bảo tôi : “Lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy Tân Nương, Hiền Thê của Con Chiên.” 10 Rồi đang khi tôi xuất thần, thì người đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy Thành Thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, 11 chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê. 12 Thành có tường rộng và cao, với mười hai cửa do mười hai thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên mười hai chi tộc con cái Ít-ra-en. 13 Phía đông có ba cửa, phía bắc ba cửa, phía nam ba cửa và phía tây ba cửa. 14 Tường thành xây trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên.

Tung hô Tin Mừng

Ga 1,49b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG: GA 1,45-51

Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

45 Khi ấy, ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói : “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp : đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” 46 Ông Na-tha-na-en liền bảo : “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được ?” Ông Phi-líp-phê trả lời : “Cứ đến mà xem !” 47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng : “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người : “Làm sao Ngài lại biết tôi ?” Đức Giê-su trả lời : “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” 49 Ông Na-tha-na-en nói : “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en !” 50 Đức Giê-su đáp : “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” 51 Người lại nói : “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

THỨ TƯ TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN

Lễ kính thánh Batôlômêô

(Ga 1,45-51)

LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với các môn đệ, đặc biệt là với tông đồ Na-tha-na-en. Thiên Chúa muốn tỏ cho mọi người thấy rằng: Ngài là Đấng đầy quyền năng, có toàn quyền trên trời dưới đất, và Ngài nhìn thấy mọi sự và thấu biết lòng mỗi người.

Qua cuộc đối thoại với Na-tha-na-en, Thiên Chúa tỏ cho con người được thấy quyền năng tuyệt đối của Ngài trên con người, và tình yêu của Ngài đối với toàn thể nhân loại. 

Chính Thiên Chúa đã xuống thế làm người để chuộc tội lỗi cho muôn người, và Ngài ban tình yêu của Ngài xuống trên từng người. Tông đồ Na-tha-na-en lần đầu gặp Chúa, được nghe Chúa nói đúng về con người thật của mình và đúng sự việc xảy ra với mình, nên ông đã tin và tuyên xưng: Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa. Qua đó, Chúa tỏ cho muôn người biết Ngài còn làm được những điều lớn lao hơn những điều mà Na-tha-na-en nhìn thấy. Ngài phán: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các Thiên Thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”. Đối với những ai có niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, thì Ngài sẽ cho thấy được sức mạnh và quyền năng của Ngài thể hiện trên chính linh hồn người đó. 

Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mọi người: Hãy đặt trọn niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, vì Ngài có toàn quyền và làm được mọi sự trên trời dưới đất. Những ai muốn kêu cầu Danh thánh Thiên Chúa thì hãy tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Ngài, vì Ngài chính là Đấng Cứu Thế, là Đấng Mêssia, và Ngài luôn luôn hiện diện cùng với con người ngay tại trần gian này. Thiên Chúa không muốn bất cứ ai bị mất niềm tin vào Thiên Chúa để rồi linh hồn người đó phải xa lìa Ngài. 

Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Ngài là trung tâm điểm để ban phát ơn Cứu độ xuống cho muôn người. Vì thế, bất cứ ai tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa là Đấng Cứu Thế thì người đó sẽ được lãnh nhận những hồng ân theo như niềm tin họ đặt nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn yêu thương hết mọi con cái của Ngài, Ngài nhìn thấu rõ mọi tư tưởng, lời nói, và việc làm của mỗi người; thế nên, Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi và dang rộng vòng tay để chào đón, mời gọi các con cái của Ngài hãy từ bỏ con đường tội lỗi mà hoán cải, sám hối quay trở về với Thiên Chúa Tình Yêu. 

Lời Chúa ngày hôm nay chỉ dạy cho con người:

– Hãy tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu thương và quyền năng của Thiên Chúa, vì Ngài thấu biết tâm tư, khát vọng của mỗi người, và luôn mong muốn làm mọi điều tốt đẹp cho con người.

– Ngài sẽ ban phát những ơn lành và ân sủng xuống cho những ai tin tưởng, trông cậy, tín thác tuyệt đối vào quyền năng và lòng thương xót của Ngài theo như niềm tin họ đặt nơi Thiên Chúa.

 Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha

Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.