Lễ Kính Thánh Luca, Tác Giả Sách Tin Mừng – ( Lc 10, 1-9) – Lời Chúa mỗi ngày

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Lc 10, 2
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Lc 10, 2

BÀI ĐỌC 1: 2 TM 4,10-17

Chỉ còn một mình anh Lu-ca ở với tôi.

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê.

10 Anh thân mến, anh Đê-ma đã bỏ tôi, bởi yêu mến thế gian này ; anh ta đã đi Thê-xa-lô-ni-ca. Anh Cơ-rét-xen đã đi sang miền Ga-lát, anh Ti-tô đi sang miền Đan-ma-ti-a. 11 Chỉ còn một mình anh Lu-ca ở với tôi. Anh hãy đem anh Mác-cô đi với anh, vì anh ấy rất hữu ích cho công việc phục vụ của tôi. 12 Anh Ty-khi-cô thì tôi đã sai đi Ê-phê-xô. 13 Cái áo choàng tôi đã để lại nhà anh Các-pô ở Trô-a, thì khi đến, xin anh đem theo, cũng như các sách vở, nhất là những cuộn giấy da. 14 A-lê-xan-đê, người thợ rèn, đã gây cho tôi nhiều khốn khổ ; Chúa sẽ cứ việc anh ta làm mà trả báo. 15 Cả anh nữa, cũng hãy đề phòng anh ta, vì anh ta mạnh mẽ chống lại lời chúng ta rao giảng.

16 Khi tôi đứng ra tự biện hộ lần thứ nhất, thì chẳng có ai bênh vực tôi. Mọi người đã bỏ mặc tôi. Xin Chúa đừng chấp họ. 17 Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng.

Tung hô Tin Mừng

x. Ga 15,16

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG: LC 10,1-9

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông : “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : ‘Bình an cho nhà này !’ 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy ; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ : ‘Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông’.”

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

THỨ BA TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN

THÁNH LUCA TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, LỄ KÍNH

(Lc 10, 1-9)

LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

       Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

       Hôm nay Giáo Hội mừng kính Thánh Luca tông đồ. Lời Chúa ngày hôm nay kể về việc Chúa Giêsu sai 72 môn đệ của Ngài ra đi truyền giáo. Và trước khi được sai đi gặt hái trên cánh đồng truyền giáo thì họ đã được Ngài chỉ dạy rất kỹ lưỡng và được Ngài ban những ân sủng khác nhau để lên đường thi hành sứ vụ. 

       Thiên Chúa là Đấng Tối Cao, Ngài biết con người đang cần đến tình yêu và lòng thương xót của Ngài, nên Ngài đã sai Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô xuống thế gian để đồng hành cùng với con người, và giải thoát con người khỏi sự giam cầm của Satan. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã kêu gọi các môn đệ của Ngài: “Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về, vì lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”.

       Thiên Chúa biết có rất nhiều các linh hồn đang đau khổ, rất nhiều các linh hồn đang cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì thế, Ngài đã sai 72 môn đệ ra đi gặt hái trên cánh đồng truyền giáo, rao giảng Nước Trời, kêu gọi người ta ăn năn sám hối, và chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền. Ngày hôm nay, Ngài cũng trao ban sứ vụ truyền giáo này cho tất cả các Kitô hữu. Tất cả đều là con cái của Thiên Chúa nên mỗi người phải có nhiệm vụ ra đi cứu giúp các anh em của mình thoát khỏi sự giam cầm của Satan. 

       Thiên Chúa không muốn các môn đệ của Ngài rơi vào những cạm bẫy của Satan. Vì thế, trước khi lên đường ra đi truyền giáo mang hành trang sứ vụ là rao giảng Nước Trời, kêu gọi người ta ăn năn sám hối thì Ngài đã khuyên các môn đệ: Hãy từ bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian này: vinh quang, danh dự, của cải trần thế để ra đi nhẹ nhàng, thanh thoát mà chỉ khoác vào mình một tấm áo sứ vụ là lòng khao khát đến với muôn dân, lòng khao khát để cứu các linh hồn, và lòng khao khát rao giảng về Nước Trời. 

        Khi sai các môn đệ ra đi truyền giáo, Ngài biết chắc rằng họ sẽ gặp những khó khăn, thử thách. Cho nên, Ngài báo trước cho họ rằng:  Việc họ được sai đi sẽ giống như chiên đi vào giữa bầy sói. Vì vậy, Ngài khuyên các môn đệ của Ngài khi lên đường ra đi loan báo triều đại nước Thiên Chúa đã đến thì hãy sống và làm theo đúng những điều mà Thiên Chúa đã truyền dạy, để không rơi vào cạm bẫy của Satan. 

       Những điều Thiên Chúa đã dạy cho các môn đệ của Ngài khi xưa, vẫn còn hiện thực cho đến ngày hôm nay. Hãy bám chặt lấy Lời của Thiên Chúa, đừng bao giờ sao lãng lời của Ngài ban cho con người. Vì chỉ khi thực hành đúng theo những gì mà Ngài truyền dạy thì Satan mới không đánh phá, không làm hại gì được linh hồn của mình và sẽ không cản trở được công việc mà Thiên Chúa trao ban, đó là đem các linh hồn về cho Ngài.

        Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.