Sự Thật Về Quỷ Vương Trong Thời Đại Mới

Sự Thật Về Quỷ Vương Trong Thời Đại Mới – Tiếng Nói Sự Thật Phần 109

Contact

Phone:

+84913188725 Cha Đa Minh Nguyễn Chu Truyền

+886986104706 Cha Phao Lô Phạm Văn Tuyến

+18043477718 Cha Martinô Mai Anh Tuấn

+84941396090 Chị Maria Nguyễn Chu Thiên Thương

Tôi Emmanuel Tinh hạnh phúc vì được thấy Chúa và Mẹ nơi nhà chị Thiên Thương. Tôi cũng rất hạnh phúc vì Chúa và Mẹ hằng luôn ở bên tôi cho dù tôi có nghi ngờ về sự hiện diện của Chúa và Mẹ tại đây đi nữa. Thực ra, trong biến cố cuộc đời tôi từ khi thơ bé cho tới ngày tôi bước đến nhà Chúa Cha, tôi dần được Chúa cho thấy và cảm nghiệm Tình yêu thương bao la và Sự Quan Phòng của Ngài dành cho nhân loại nói chung và cách riêng cho tôi.

Tôi xin được cùng Mẹ Maria hát bài ca Benedictus cảm tạ ngợi khen Tình yêu, Lòng Thương Xót và Sự Quan Phòng kỳ diệu của Ngài cho tôi cách riêng và cho nhân loại chúng ta hôm nay. Nhờ ơn Chúa chỉ dẫn dưới ánh sáng Lời Chúa, Tôi xác tin được rằng Chúa Cha đang hiện diện tại nhà chị Thiên Thương và Ngài muốn chúng ta được hạnh phúc với Ngài ngay tại trần gian này.

Đây chính là thời mà Chúa Giesu đã từng nói: Chúa Cha tìm kiếm những ai yêu mến Ngài trong Thần Khí và Sự Thật (Ga 4, 23)..tức Chúa Cha muốn tìm kiếm những người thực sự yêu mến Ngài theo gương của Chúa Giesu Kito, cùng với Chúa Giesu trong Ngài và qua Ngài hợp làm một với Chúa Thánh Thần với một Tình yêu, với trái tim đơn sơ, tín thác được thể hiện qua lời nói, việc làm, đời sống cầu nguyện, hy sinh hãm mình…. chứ không phải chỉ yêu mến Chúa trên môi miệng, đầu môi chót lưỡi nhưng lòng họ lại xa Chúa…Chính Thánh Phaolo từng nói: Chúng ta được cứu rỗi vì tin vào Đức Kito nhưng Đức tin không việc làm là Đức tin chết. Chúng ta cần phải thể hiện tình yêu mến Chúa của chúng ta qua hành động, việc làm cụ thể trong đời sống của chúng ta.

Lời Chúa Cha chỉ dạy chúng ta cách sống để được ơn chữa lành qua bàn tay chị Thiên Thương thực ra là Lời Chúa Giesu đã dạy chúng ta trong Kinh Thánh tự ngàn xưa rồi…

Lời dạy của Chúa Cha cho con cái loài người trong thời đại ngày hôm nay: Điều kiện để được Chúa Cha yêu thương, chữa lành bệnh tật về tâm hồn và thể xác:

1. Ăn chay, kiêng thịt các loại

2. Cầu nguyện liên lỉ với Chúa Cha và Mẹ Chúa Cha: Hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ; Để trừ dc quỉ này phải ăn chay và cầu nguyện…

– 12h00 đêm tức 0h00, giờ đầu tiên của ngày mới, Chúa Cha muốn chúng ta hy sinh một chút, để cầu nguyện như gương Chúa Giesu xưa.

– Giờ đêm cầu nguyện với Chúa Cha: 12 chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót và 1 chuỗi kinh Mân Côi.

– Ban ngày: Cầu nguyện liên lỉ với Mẹ Maria 12 chuỗi kinh Mân Côi nếu được. Càng siêng năng lần hạt Mân Côi bao nhiêu thì càng được ơn lành cách dồi dào của Chúa và Mẹ Maria.

Chúa Cha muốn ta cầu nguyện liên lỉ với Chúa 12 chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót là để chúng ta xin Chúa Cha ban cho ta 12 nhân đức của Mẹ Maria:

a) 3 nhân đức đối thần: Tin, Cậy, Mến

b) 4 nhân đức trụ: Khôn ngoan, Công bằng, Can đảm và Tiết độ

c) 3 nhân đức theo lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh, Khó nghèo, Vâng phục

d) 2 nhân đức theo gương Chúa Giesu: Hiền từ và Khiêm nhường

3. Sống Triệt để giới răn Yêu thương: Mến Chúa – Yêu người: – Chỉ yêu mến một mình Chúa trên hết mọi sự, hết tâm hồn, hết trí khôn, hết sức lực chúng ta.

– Chúa là số 1 : nhân đức Khiết Tịnh: tương quan của ta với Chúa cách xứng hợp: Chúa là Đấng Tạo Dựng nên ta và ta là thụ tạo được Ngài thương đến, ta được hạnh phúc làm con cái của Ngài nhờ Máu Chúa Kito đã đổ ra khi tổ tông loài người phạm tội…

– Đặt ý Chúa lên ý riêng ta vì Chúa biết điều gì là tốt cho ta hơn: nhân đức Vâng Lời, Khó nghèo, Khiết Tịnh – Chúa Cha muốn ta từ bỏ mọi đam mê, từ bỏ mọi sự mà theo Chúa để được sống đời đời…

– Chúa Giesu đã dạy chúng ta từ bỏ mọi sự và chính Chúa đã làm gương cho chúng ta về việc Chúa từ bỏ mọi vinh quang, danh dự của Thiên Chúa, mặc lấy xác phàm, sống trong nghèo khổ, sinh nơi hang đá, giao lưu với người tội lỗi, thu thuế, ban lời giảng dạy, Lời Hằng Sống để chúng ta được sống hạnh phúc và sống dồi dào.

– Chúa Giesu xua trừ ma qui, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền ngay cả trong ngày Sabát… tha thứ luôn luôn, cầu nguyện cho kẻ thù, kẻ ghét mình

4. Tự hạ, khiêm nhường: – Nhìn nhận mình yếu đuối, thấp hèn, là kẻ tội lỗi trước mặt Chúa, xin Chúa tha thứ lỗi lầm, nâng đỡ, ban ơn lành hồn xác trong cầu nguyện, làm việc bác ái, lời nói yêu thương…

– Yêu mến Chúa và thờ phượng Ngài cách xứng hợp: đời sống kết hiệp mật thiết với Chúa trong cầu nguyện và mọi hoạt động sống của ta. Nhớ đến sự hiện diện vô hình của Chúa để giúp ta tránh xa dịp tội như nói hành, nói xấu, lãng phí thời gian vô bổ trong xem phim xấu, chơi game, ngồi lê lắm chuyện, gây chia rẽ…

– Tự hạ, khiêm nhường giúp ta có sự thông cảm với tha nhân hơn để ta có thể tha thứ cho họ dễ dàng hơn với những lỗi sai hay xúc phạm của họ

5. Xưng tội, đi lễ và rước Mình Máu Thánh Chúa mỗi ngày (người Kito hữu)

Lạy Mẹ Maria, 12 nhân đức của Mẹ đã kết thành Triều Thiên 12 ngôi sao toả sáng để Mẹ dẫn đường chỉ lối cho chúng con đi. Xin cho chúng con luôn biết học nơi Mẹ các Nhân Đức để chúng con xứng đáng là con của Mẹ. Amen.

Jesus-I-Trust-in-You
Jesus, I trust in you!

God bless you and peace be with you!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.