Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết – MC 6, 17-29 – Lời Chúa Cha chỉ dạy

Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm. Mc 6, 25
Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm. Mc 6, 25

Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm. Mc 6, 25

BÀI ĐỌC 1: GR 1,17-19

Hãy nói với chúng tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi. Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ.

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

17 Ngày ấy, có lời Đức Chúa phán với tôi :

“Ngươi hãy thắt lưng.
Hãy trỗi dậy ! Hãy nói với chúng
tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi.
Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ ;
nếu không, trước mặt chúng,
chính Ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn.
18Này, hôm nay, chính Ta làm cho ngươi
nên thành trì kiên cố,
nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ :
từ các vua Giu-đa đến các thủ lãnh,
các tư tế và toàn dân trong xứ.
19Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được,
vì -sấm ngôn của Đức Chúa-
có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi.”

TIN MỪNG: MC 6,17-29

Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

17 Khi ấy, vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê, 18 mà ông Gio-an lại bảo : “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài !” 19 Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn giết ông, nhưng không được. 20 Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.

21 Một ngày thuận lợi đến : nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Ga-li-lê. 22 Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái : “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con.” 23 Vua lại còn thề : “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.” 24 Cô gái đi ra hỏi mẹ : “Con nên xin gì đây ?” Mẹ cô nói : “Đầu Gio-an Tẩy Giả.” 25 Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng : “Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm.” 26 Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. 27 Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, 28 bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. 29 Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

THỨ HAI TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN

Thánh Gioan Tẩy Giả – Lễ nhớ

(Mc 6,17-29)

LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

         Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

         Hôm nay mừng Lễ thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay kể về sự việc vua Hê-rô-đê chém đầu một ngôn sứ của Thiên Chúa, đó là ngôn sứ Gioan Tẩy Giả. Thánh Gioan Tẩy Giả là một vị ngôn sứ rất đặc biệt, là người dọn đường cho Đấng Cứu Thế, và kêu gọi mọi người sửa đường cho ngay thẳng để đón chờ Con Thiên Chúa xuống thế làm người, chịu chết chuộc tội cho nhân loại. 

         Thánh Gioan Tẩy Giả là một ngôn sứ công chính của Thiên Chúa, một ngôn sứ luôn đi trong chân lý và sự thật. Ngài dám nói lên sự thật, lên án những người sống bất công, những người sống trong tội lỗi và đam mê; đặc biệt ngài đã dám lên tiếng cảnh báo vua Hê-rô-đê, một vị vua rất quyền thế rằng: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!” Qua việc làm của ngôn sứ Gioan Tẩy Giả, Thiên Chúa muốn nói cho mọi người biết: Trên thế gian này, con người chỉ kính sợ một mình Thiên Chúa, và phải làm mọi việc theo Thánh ý của Ngài, không được sợ bất kỳ một quyền lực nào của thế gian.  

         Thánh Gioan Tẩy Giả đến thế gian là để kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, bỏ đàng tội lỗi mà quay trở về với Thiên Chúa. Ngài đã can đảm lên tiếng vạch trần sự sai trái, tội lỗi của vua Hê-rô-đê, để rồi cuối cùng đã bị vua giết chết. Thật vậy, thánh Gioan là một vị ngôn sứ công chính, luôn bước đi trong ân sủng và ánh sáng của Thiên Chúa nên ngài đã không sợ cái chết.  

          Ngày hôm nay, các ngôn sứ của Thiên Chúa cũng phải noi gương thánh Gioan Tẩy Giả, dám can đảm lên tiếng giữa phố phường, dám lên tiếng để bênh vực sự thật, dám lên tiếng để vạch trần những sự sai trái, những tội lỗi của các vị lãnh đạo trong Giáo Hội. Thiên Chúa muốn các ngôn sứ của Ngài trong thời đại mới này phải can đảm, dám hy sinh chính mạng sống của mình cho công trình của Thiên Chúa, dám đứng lên bênh vực chân lý, bênh vực sự thật. Có như thế mới đẹp lòng Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu khi xuống thế làm người cũng đã đem chân lý, đem sự thật đến thế gian để xua trừ sự dữ, để vạch trần những tội lỗi xấu xa của con người, hầu giúp con người nhận ra tội lỗi của mình mà sám hối quay trở về làm hòa với Thiên Chúa Cha. 

          Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mọi người hãy tỉnh thức, hãy sống và làm theo lời Thiên Chúa Cha truyền dạy: Đừng đi vào những con đường tội lỗi, đam mê, hận thù, chia rẽ, chém giết lẫn nhau. Vì những điều xấu này sẽ dẫn con người xa lìa Thiên Chúa và dẫn đến sự chết đời đời, như hình ảnh của vua Hê-rô-đê do đam mê sắc dục, đam mê quyền thế, và danh dự của thế gian, đã giết một ngôn sứ công chính của Thiên Chúa, đã phạm tội trước mặt Thiên Chúa.  

         Thiên Chúa cũng cho biết: Những ai thật lòng hoán cải, quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi mà quay trở về làm hòa với Thiên Chúa, và sống cuộc đời công chính thì sẽ được chính Thiên Chúa yêu thương, gìn giữ, bảo vệ trước những sự cám dỗ và giam cầm của Satan, và đời sau sẽ được hưởng hạnh phúc Nước Trời cùng với Ngài. 

         Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.