Thứ Ba Tuần I – Mùa Vọng – (Lc 10, 21-24) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Lc 10, 21
“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Lc 10, 21

Contents

BÀI ĐỌC 1: IS 11,1-10

Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

1Ngày ấy, từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ,
từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non.
2Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này :
thần khí khôn ngoan và minh mẫn,
thần khí mưu lược và dũng mãnh,
thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa.
3Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho Người hứng thú,
Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài,
cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói,
4nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng,
và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở.
Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở,
hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà.
5Đai thắt ngang lưng là đức công chính,
giải buộc bên sườn là đức tín thành.
6Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ.
Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau,
một cậu bé sẽ chăn dắt chúng.
7Bò cái kết thân cùng gấu cái,
con của chúng nằm chung một chỗ,
sư tử cũng ăn rơm như bò.
8Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục,
trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang.
9Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá
trên khắp núi thánh của Ta,
vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này,
cũng như nước lấp đầy lòng biển.
10Đến ngày đó, cội rễ Gie-sê sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho các dân.
Các dân tộc sẽ tìm kiếm Người,
và nơi Người ngự sẽ rực rỡ vinh quang.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Kìa Chúa chúng ta ngự đến uy quyền, sẽ chiếu toả ánh quang cho tôi tớ Người rạng ngời đôi mắt. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG: LC 10,21-24

Được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

21 Được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng : “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy ! 24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết : nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

Jesus, I trust in You!
Jesus, I trust in You!

THỨ BA TUẦN I MÙA VỌNG 

(Lc 10,21-24) 

LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, kể lại việc Đức Giêsu được Chúa Thánh Thần tác động và Ngài đã dâng lời khẩn cầu lên Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa cho biết: Ba Ngôi là một Thiên Chúa. Trong công trình cứu độ của Thiên Chúa thì Ba Ngôi Thiên Chúa luôn hợp nhất với nhau, cùng làm việc chung và cùng nhau thực hiện công trình cứu độ loài người. 

 Thiên Chúa Cha cho nhân loại được biết: Ba Ngôi Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần luôn hợp nhất với nhau trong mọi việc, không bao giờ tách biệt. Qua hình ảnh hợp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa, Ngài cũng muốn nhân loại phải hợp nhất với Ba Ngôi Thiên Chúa trong công trình cứu độ của Ngài. Thiên Chúa muốn chỉ dạy cho mọi người: Khi làm bất cứ việc gì, thì mọi người cũng phải hợp nhất cầu xin Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, để xin Ba Ngôi Thiên Chúa soi sáng, cho biết được những thánh ý mà Thiên Chúa muốn chỉ dạy, để từ đó sống kết hợp mật thiết và nên một trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. 

 Thiên Chúa tỏ cho nhân loại được biết về sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa, cũng như cho những kẻ bé mọn được biết về ý định của Thiên Chúa Cha: Thiên Chúa Cha đã không mặc khải cho những người khôn ngoan thông thái được biết về Thiên Chúa Cha, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Qua đó, Thiên Chúa muốn dạy cho con người: để nhận biết và đón nhận được thánh ý của Thiên Chúa Cha, đón nhận được mầu nhiệm Nước Trời, thì con người phải trở nên bé mọn, thấp hèn; phải trở nên đơn sơ để lòng không thì mới đón nhận được Lời quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa, đón nhận được thánh ý của Ngài, để từ đó mới thực thi đúng theo thánh lệnh của Thiên Chúa Cha. Còn những người quyền cao chức trọng, những người thông thái, tự cho mình là đủ hiểu biết thì họ không mở lòng và sẽ không đón nhận được Lời sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa vào trong tâm hồn.

  Vì thế, Thiên Chúa mời gọi mọi người: Hãy tỉnh thức để lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa chỉ dạy: hãy trở nên khiêm nhường, bé nhỏ, đơn sơ, thấp hèn trước mặt Thiên Chúa Cha, để nhờ đó Thiên Chúa sẽ ban thêm sức mạnh, ban thêm quyền năng để đón nhận được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì chỉ có lòng thương xót của Thiên Chúa mới cứu được linh hồn con người thoát khỏi sự giam cầm của Satan. 

Thiên Chúa yêu thương toàn thể nhân loại, Ngài không muốn mất một linh hồn nào. Vì thế, Ngài mời gọi toàn thể nhân loại: hãy luôn lắng nghe và đón nhận lời của Thiên Chúa vào trong trái tim của mình, thực hành đúng theo lời của Thiên Chúa truyền dạy, đó là: sống yêu thương, bác ái, tha thứ, hy sinh và công bình, và hãy chạy đến với Thiên Chúa, kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình. Sống được như thế thì người đó sẽ được ở trong cung lòng của Thiên Chúa Cha khi Ngài gọi ra khỏi trần gian. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha

Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.