Thứ Ba Tuần XIV, Mùa Thường Niên – (Mt 9,32-38) – Lời Chúa mỗi ngày

Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Mt 9, 37-38

BÀI ĐỌC NGÀY HÔM NAY

Thứ Ba Tuần XIV – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1 Hs 8,4-7.11-13

Chúng gieo gió thì phải gặt bão.

Bài trích sách ngôn sứ Hô-sê.

4Đức Chúa phán thế này :
Con cái Ít-ra-en phong vương người mà Ta không chọn,
tôn làm lãnh tụ kẻ Ta không biết,
dùng bạc vàng làm ra ngẫu tượng, để rồi bị đập tan.
5Hỡi Sa-ma-ri, hãy gạt bỏ con bê của ngươi
– chúng làm Ta nổi giận.
Chúng không chịu để cho Ta thanh tẩy mãi cho tới bao giờ ? –
6Vì con bê đó là do Ít-ra-en làm ra,
do một nghệ nhân sản xuất, nó đâu phải là thần !
Chắc chắn con bê của Sa-ma-ri sẽ như thể mùn cưa.
7Chúng gieo gió thì phải gặt bão.
Chúng là cây lúa không làm đòng, là hạt lúa lép không có bột,
nhưng giả như có bột, thì ngoại bang cũng sẽ nuốt hết.
11Khi Ép-ra-im đua nhau dựng bàn thờ, thì các bàn thờ ấy
chỉ làm cho chúng phạm tội thêm.
12Luật lệ của Ta, Ta có viết cho nó cả ngàn,
thì nó cũng coi là xa lạ.
13Hy lễ dâng Ta thì chúng cứ dâng,
chúng cứ ăn thịt đã sát tế,
nhưng Đức Chúa sẽ chẳng đoái hoài.
Giờ đây Người sẽ nhớ lại sự gian ác của chúng,
chúng đã phạm tội thì chúng sẽ phải đền :
chúng sẽ phải trở về Ai-cập.

Đáp ca         Tv 113B,3-4.5-6.7ab-8.9-10 (Đ. c.9a)

Đ.Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy Chúa.

3Thiên Chúa chúng ta ở trên trời,
muốn làm gì là Chúa làm nên.
4Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc,
chỉ do tay người thế tạo thành.

Đ.Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy Chúa.

5Có mắt có miệng, không nhìn không nói,
6có mũi có tai, không ngửi không nghe.

Đ.Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy Chúa.

7abCó hai tay, không sờ không mó
có hai chân, không bước không đi.
8Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần
cũng giống như chúng vậy.

Đ.Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy Chúa.

9Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy Chúa,
chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.
10Nhà A-ha-ron, hãy tin cậy Chúa,
chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.

Đ.Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy Chúa.

Tung hô Tin Mừng          Ga 10,14

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 9,32-38)

32 Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. 33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng : “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ !” 34 Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.”

35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I trust in You!
Jesus, I trust in You!

THỨ BA TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN

(Mt 9,32-38)

Lời Chúa Cho Mọi Người

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa ngày hôm nay kể về việc Chúa Giêsu trừ quỷ ám cho một người bị quỷ câm. Quỷ câm là gì? Quỷ ám là gì? Trên thế giới ngày hôm nay có bao nhiêu loại quỷ? Thưa: có rất nhiều loại quỷ, không phân biệt ít hay nhiều về số lượng. Những loại quỷ này ở đâu mà ra? Quỷ được hình thành từ việc con người bán linh hồn cho Satan, cộng tác với Satan, nghe lời xúi giục của Satan chống lại Thiên Chúa, từ đó xuất hiện những loại quỷ khác nhau và linh hồn đó đã bị Satan khống chế, trói buộc. 

Việc trừ quỷ của Chúa Giêsu là điểm khởi sự cho các tông đồ của Ngài sau này làm theo. Các tông đồ đã tiếp nối công việc của Đức Giêsu Kitô đó là: trừ quỷ và chữa lành cho các bệnh nhân và tội nhân. Các ngài giúp cởi xiềng xích mà Satan đang trói buộc linh hồn và thân xác của con người, giúp con người được lành mạnh về tâm hồn và thể xác. 

Lời Chúa hôm nay cho thấy: với quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô chỉ phán một lời thì quỷ câm phải xuất khỏi bệnh nhân. Và khi quỷ xuất khỏi người bị câm thì bệnh nhân được trở lại con người bình thường khỏe mạnh như Thiên Chúa tạo dựng từ thuở ban đầu, và người câm đã nói được và làm theo lệnh Thiên Chúa truyền dạy.

Ngày hôm nay cũng vậy, nếu linh hồn và thân xác người nào bị Satan khống chế và trói buộc, mà không được Thiên Chúa gỡ xiềng xích trói buộc khỏi Satan, thì linh hồn và thể xác người đó sẽ dễ dàng bị Satan cám dỗ và làm theo sự hướng dẫn mưu mô xảo quyệt của chúng. Vì thế, Thiên Chúa mời gọi các con cái của Ngài: hãy chạy đến với Ngài, cầu nguyện liên lỉ, hy sinh hãm mình, sống theo lời chỉ dạy của Thiên Chúa thì Ngài sẽ giúp cởi trói, cứu thoát khỏi sự ràng buộc của Satan đang trói linh hồn và thể xác của người đó. Họ sẽ được trở lại con người hoàn toàn khỏe mạnh về linh hồn và thể xác, và được sống hạnh phúc bên Thiên Chúa.

Ngày hôm nay, Thiên Chúa cũng dùng những người Chúa chọn là các tông đồ, là những khí cụ của Ngài để tiếp nối sứ vụ của Đức Giêsu Kitô đó là: rao giảng Tin Mừng Nước Trời, kêu gọi người ta ăn năn sám hối, trừ quỷ và chữa lành cho các bệnh nhân và tội nhân. Vì thế, tất cả những ai tin và cầu xin đến Thiên Chúa qua trung gian là các tông đồ của Ngài, là những người Thiên Chúa tuyển chọn, thì Thiên Chúa sẽ chữa lành về phần hồn cũng như phần xác. Ngài sẽ xua trừ Satan đang cầm giữ, khống chế và trói buộc linh hồn và thể xác người đó. Ai tin vào quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa được thể hiện trên các tông đồ của Ngài, thì người đó sẽ được chính Thiên Chúa  cứu cởi dây xiềng xích mà Satan đang trói buộc; và khi cởi được dây trói thì linh hồn và thể xác của người đó sẽ được bình an và hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa Cha.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều
Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.