Thứ Ba Tuần XV – Mùa Thường Niên – (Mt 11, 20-24) – Lời Hằng Sống

Contents

BÀI ĐỌC NGÀY HÔM NAY

Thứ Ba Tuần XV – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1           Is 7,1-9

Nếu các ngươi không vững tin, thì các ngươi sẽ không đứng vững.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

1 Thời vua A-khát, con vua Giô-tham, cháu vua Út-di-gia-hu, trị vì Giu-đa, thì vua A-ram là Rơ-xin, và vua Ít-ra-en là Pe-các, con ông Rơ-man-gia-hu, lên đánh Giê-ru-sa-lem, nhưng không thể tấn công được. 2 Người ta báo tin cho nhà Đa-vít rằng : “A-ram đã đóng quân ở Ép-ra-im.” Bấy giờ lòng vua cũng như lòng dân đều rung động như cây rừng rung rinh trước gió.

3 Đức Chúa phán với ông I-sai-a : “Ngươi hãy cùng với Sơ-a Gia-súp, con ngươi, ra đón vua A-khát ở cuối kênh dẫn nước của hồ trên, phía đường dẫn tới cánh đồng Thợ Nện Dạ. 4 Ngươi hãy nói với nhà vua : “Ngài hãy coi chừng, cứ bình tĩnh, đừng sợ, chớ sờn lòng trước hai cái đầu que củi chỉ còn khói đó, trước cơn giận sôi sục của Rơ-xin, vua A-ram, và của người con Rơ-man-gia-hu. 5 Vì A-ram cùng với Ép-ra-im và người con Rơ-man-gia-hu đã mưu tính hại ngài và nói : 6 “Ta hãy lên đánh Giu-đa, làm cho nó khiếp sợ ta, và đặt con ông Táp-ên làm vua ở đó.”

7 Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này :

Chuyện đó sẽ không xảy ra, sẽ không có,
8vì đầu của A-ram là Đa-mát, đầu của Đa-mát là Rơ-xin.
Sáu mươi lăm năm nữa
Ép-ra-im sẽ tan tành, không còn là một dân.
9Đầu của Ép-ra-im là Sa-ma-ri,
đầu của Sa-ma-ri là con của Rơ-man-gia-hu.
Nếu các ngươi không vững tin,
thì các ngươi sẽ không đứng vững.

Đáp ca         Tv 47,2-3a.3b-4.5-6.7-8 (Đ. c.9d)

Đ.Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở.

2Cao cả thay Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
Đấng thật xứng muôn lời ca tụng
trong thành đô của Người !
3aNúi thánh Người thật nguy nga hùng vĩ,
là niềm vui cho toàn thể địa cầu.

Đ.Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở.

3bNúi Xi-on, bồng lai cực bắc,
là kinh thành của Đức Đại Vương.
4Giữa các lâu đài của Xi-on,
Thiên Chúa tỏ ra chính Người là thành luỹ.

Đ.Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở.

5Kìa vua chúa toa rập với nhau,
cùng tiến quân một lúc.
6Nhưng mới thấy thành đã sững sờ kinh ngạc,
quá hãi hùng, bỏ chạy thoát thân.

Đ.Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở.

7Chúng run khiếp, chạy đi chẳng nổi,
quằn quại như phụ nữ sắp sinh con.
8Quay cuồng như những chiếc tàu trên biển cả
bị bão đánh tan tành.

Đ.Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở.

Tung hô Tin Mừng          x. Tv 94,7b.8a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng,

nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 11,20-24)

20 Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối. Người nói :

21 “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. 22 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay : đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. 23 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư ? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. 24 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay : đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus-I-Trust-in-You
Jesus, I trust in You!

THỨ BA TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

(Mt 11, 20-24)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa ngày hôm nay cảnh tỉnh cho tất cả mọi người được biết: những ai được nghe lời Thiên Chúa Cha, được Ngài cho biết, cho thấy những phép lạ Chúa ban, được cho thấy và cảm nhận tình thương của Thiên Chúa, thì Ngài đòi hỏi nơi người đó phải có niềm tin, niềm xác tín mạnh mẽ vào Thiên Chúa Cha. 

Mỗi linh hồn đều được Thiên Chúa ban cho một trái tim yêu thương, được nhận biết một Thiên Chúa là Đấng toàn năng, toàn mỹ, là Đấng làm chủ vũ trụ, làm chủ toàn thể nhân loại. Vì thế, mỗi linh hồn sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa về những phép lạ, những ơn lành mà Thiên Chúa đã ban và cho thấy. Ai được nhận biết nhiều về Thiên Chúa Cha là Đấng toàn năng mà không đem ra thực hành với lòng kính sợ, kính tôn Thiên Chúa Cha thì sẽ bị án phạt nhiều hơn. Ngài cũng sẽ xét xử những linh hồn nào cố tình không nhận biết Thiên Chúa Cha là Đấng toàn năng, là Đấng làm chủ toàn thể vũ trụ. 

Ngài xét xử về việc thực hành hai điều răn quan trọng nhất, đó là: “Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương tha nhân như chính mình”. Không ai trên thế gian này là không nhận biết có sự hiện diện của một Đấng tạo dựng toàn thể vũ trụ. Hãy nhìn vào lương tâm hay trái tim của mỗi người sẽ thấy được có một Thiên Chúa Cha là Đấng làm chủ toàn thể vũ trụ và muôn loài.

Lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở cho tất cả mọi người được biết: Ngài sẽ xét xử dựa theo luật tự nhiên được nhận biết Thiên Chúa trong mỗi linh hồn; và Ngài sẽ giảm án phạt cho những linh hồn nào luôn biết tôn kính Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất muôn vật, muôn loài. Vì chỉ có lòng kính sợ, kính tôn Thiên Chúa, con người mới không dám phạm tội, mới cố gắng sống tốt để không làm mất lòng Thiên Chúa Cha. Mỗi tâm hồn đều được Thiên Chúa Cha cho nhận biết và soi sáng về một Thiên Chúa toàn năng; thế nên, Ngài mời gọi tất cả các con cái của Ngài: hãy luôn biết kính sợ và kính tôn Thiên Chúa Cha trong mọi nơi mọi lúc, trong mọi đường đi lối bước, và làm theo lời Ngài truyền dạy thì sẽ làm đẹp lòng Ngài; và Satan sẽ không quấy phá để cướp được linh hồn đó khỏi tay Thiên Chúa Cha, như lời Ngài đã hứa: những ai biết kính sợ Thiên Chúa và trung thành sống theo lời chỉ dạy của Ngài, thì Ngài sẽ cho được hưởng ơn cứu độ là Nước Trời mai sau. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều
Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.