Thứ Ba Tuần XX Thường Niên – Mt 19, 23-30 – Lời Chúa mỗi ngày

Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa. Mt 19, 23-30
Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa. Mt 19, 23-30

BÀI ĐỌC 1: ED 28,1-10

Ngươi chỉ là người, chứ không phải là thần, mà lại dám cho mình ngang hàng với thần thánh.

Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en.

1 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng : 2 Hỡi con người, hãy nói với thủ lãnh của Tia : Chúa Thượng là Đức Chúa phán thế này :

Vì ngươi đem lòng tự cao tự đại nên ngươi đã nói :
“Ta là thần, ta ngự trên ngai các thần, giữa trùng dương.”
Ngươi chỉ là người, chứ không phải là thần
mà lại dám cho mình ngang hàng với thần thánh.
3Này, ngươi khôn ngoan hơn Đa-ni-ên !
Không bí mật nào giấu được ngươi.
4Nhờ khôn ngoan hiểu biết,
ngươi đã làm ra của cải
và thu tích vàng bạc trong kho.
5Vì ngươi rất khôn ngoan và có tài buôn bán,
nên của cải ngươi đã tăng lên,
và ngươi sinh lòng tự cao vì lắm của.
6Bởi vậy, Chúa Thượng là Đức Chúa phán thế này :
Vì ngươi dám cho mình ngang hàng với thần thánh,
7nên, này Ta sẽ đưa
những người ngoại bang hung dữ nhất trong các dân tộc
đến đánh phá ngươi.
Chúng sẽ tuốt gươm đối lại sự khôn ngoan tuyệt vời của ngươi,
làm cho vẻ huy hoàng của ngươi ra ô trọc.
8Chúng sẽ xô ngươi xuống hố,
và ngươi sẽ chết thê thảm giữa trùng dương.
9Trước mặt những kẻ sắp giết ngươi đó,
liệu ngươi còn nói được : “Ta là thần” nữa chăng,
đang khi ở trong tay những kẻ sắp đâm ngươi
ngươi chỉ là người chứ không phải là thần thánh ?
10Ngươi sẽ chết như những kẻ không cắt bì,
bởi tay quân ngoại bang, vì Ta đây, Ta đã phán,
sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng.

TIN MỪNG: MT 19,23-30

Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. 24 Thầy còn nói cho anh em biết : con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” 25 Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói : “Thế thì ai có thể được cứu ?” 26 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói : “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được.”

27 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Người : “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì ?” 28 Đức Giê-su đáp : “Thầy bảo thật anh em : anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en. 29 Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.

30 “Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

THỨ BA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

(Mt 19, 23-30)

LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, Thiên Chúa chỉ dạy cho mọi người những điều phải làm để được vào Nước Trời, và Ngài cho biết con người sẽ được gì khi từ bỏ mọi thứ thuộc về thế gian để đi theo Thiên Chúa.

 – Điều thứ nhất: để được vào Nước Trời của Thiên Chúa, con người phải từ bỏ mọi thứ như: tiền tài, danh vọng, thú vui; Vì Satan sẽ dùng những thứ đó để cám dỗ, để lôi kéo làm cho con người đam mê và thân xác ra nặng nề, khó mà thực hiện sống theo Lời Thiên Chúa Cha truyền dạy. Vì thế, để được vào Nước Trời thì mọi người phải từ bỏ mọi thứ thuộc về thế gian, để hoàn toàn sống nhẹ nhàng, thanh thoát và chỉ biết một lòng tín thác, cậy dựa nơi Thiên Chúa. 

 Chúa Giêsu cho biết: “Người giàu có khó vào Nước Trời. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời.” Ở đây, Ngài muốn nhấn mạnh cho con người được biết: phải từ bỏ mọi sự ở thế gian để hoàn toàn sống theo lời mời gọi của Thiên Chúa, đó là: sống bác ái và yêu thương, dám cho đi tất cả những gì mình có, để Thiên Chúa sẽ trao ban lại cho mình của cải Nước Trời mai sau. 

  – Điều thứ hai: con người sẽ được gì khi từ bỏ mọi thứ thuộc về thế gian để đi theo Thiên Chúa? Thưa: Khi các môn đệ và những ai dám từ bỏ mọi sự mà đi theo Thiên Chúa, thì Ngài sẽ trả phần thưởng xứng đáng là Nước Trời mai sau, và những người đó sẽ được ngự mười hai tòa để xét xử mười hai chi tộc. Thật vậy, các tông đồ được hạnh phúc lớn lao là được cùng với Thiên Chúa xét xử các dân nước khi tới ngày họ ra trước tòa phán xét trong ngày chung thẩm; và những điều Thiên Chúa đã hứa thì Ngài sẽ thực hiện. Đồng thời, Ngài còn trao phần thưởng gấp bội so với những gì mà con người đã dám từ bỏ, đã cho đi những gì mình có. Vì đối với Thiên Chúa, những gì thuộc về thế gian thì mau qua và dễ hư mất, và của cải quý giá nhất mà không bao giờ mất được chính là Nước Trời. 

Lời Chúa hôm nay, Thiên Chúa mời gọi mọi người: hãy sống và thực hành theo lời Thiên Chúa truyền dạy, đó là: có lòng bác ái, vị tha, dám hy sinh tất cả mọi thứ thuộc về thế gian để con người chỉ biết hoàn toàn tín thác, cậy dựa vào quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa để xứng đáng được Ngài ban phần thưởng lớn lao là hạnh phúc Nước Trời mai sau.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh Nguyện 3h00 Chiều Nhà Chua Cha
Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.