Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên – (Mt 23, 23-26) – Lời Hằng Sống

BÀI ĐỌC 1: 2 TX 2,1-3A.14-17

Anh em hãy nắm giữ các truyền thống chúng tôi đã dạy cho anh em.

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.

1 Thưa anh em, về ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này : 2 nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ. 3a Đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào.

14 Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng chúng tôi loan báo mà kêu gọi anh em, để anh em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. 15 Vậy, thưa anh em, anh em hãy đứng vững và nắm giữ các truyền thống chúng tôi đã dạy cho anh em, bằng lời nói hay bằng thư từ. 16 Xin chính Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô, và xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta và đã dùng ân sủng mà ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy trông tốt đẹp, 17 xin các Ngài an ủi và cho tâm hồn anh em được vững mạnh, để làm và nói tất cả những gì tốt lành.

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG: MT 23,23-26

Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng : “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. 24 Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng ! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.

25 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. 26 Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.”

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

THỨ BA TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN

( Mt 23, 23-26)

LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa ngày hôm nay nói với toàn thể cộng đồng dân Chúa rằng: Đừng bao giờ sống giả hình, nhưng hãy sống thật với con người mà Thiên Chúa đã tạo dựng từ thuở ban đầu.

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khiển trách các luật sĩ và biệt phái khi xưa rằng : “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình”. Qua đó, Thiên Chúa cũng nhắc nhở cho mọi người rằng : Đừng để Thiên Chúa phải nói với mình từ ‘khốn’; vì “khốn” là một lời khiển trách rất nặng mà Thiên Chúa sẽ dành xử phạt những kẻ sống gian dối, sống giả hình, sống kiêu căng, đầy tội lỗi, và gian tham trước mặt Thiên Chúa.

Thiên Chúa là Đấng Tối Cao quyền thế. Ngài nhìn thấy rõ mọi tạo vật trên trời dưới đất, và Ngài thấu biết mọi sự từ trong tư tưởng và tâm hồn của mỗi người. Vì thế, Ngài khuyên dạy các môn đệ của Ngài, cũng như tất cả những ai tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa Tối Cao rằng: Đừng bao giờ sống giả hình trước mặt Thiên Chúa, mà hãy sống bằng một trái tim nhân hậu đầy tình yêu thương và tha thứ, đó là trái tim mà Thiên Chúa đã ban tặng từ thuở tạo thiên lập địa.

Thiên Chúa cũng cho biết: Những ai biết sống với một lương tâm ngay thẳng trước mặt Thiên Chúa, thì điều đó rất đẹp lòng Ngài, và Ngài sẽ ban phần thưởng xứng đáng. Còn những ai sống gian tham, giả hình trước mặt Thiên Chúa, thì họ sẽ phải gánh chịu những hình phạt của Thiên Chúa. Thế nên ngay khi còn sống ở trần gian, thì mọi người hãy cố gắng tận dụng mọi cơ hội, thời gian, thời điểm mà Thiên Chúa ban cho để sống thật ngay thẳng và công chính trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người đời.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha

Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.