Thứ Bảy Lễ Vọng Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống xuống ( 7, 38-39)

Lễ Vọng Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống

TIN MỪNG ĐỨC GIÊSU KITO THEO THÁNH GIOAN:

Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ Lều, và là ngày long trọng nhất. Đức Giê-su đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng: “Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.”39 Đức Giê-su muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí, vì Đức Giê-su chưa được tôn vinh.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

THỨ BẢY TUẦN VII
LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
(Ga 7,37-39)

LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY


Suy Niệm

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mạc khải cho con người biết Chúa Thánh Thần chính là nguồn mạch sự sống cho con người. Trước khi về trời, Chúa Giêsu Kitô đã hứa ban Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ đến cho con người. Có phải khi Chúa Giêsu Kitô về trời thì Chúa Thánh Thần mới hoạt động trên con người hay không? Thưa: không?


Ngay từ thuở tạo thiên lập địa đã có Chúa Thánh Thần trong tâm hồn mỗi người: khi Thiên Chúa tạo dựng con người từ bụi đất và thổi sinh khí vào thì đất trở thành con người có linh hồn và thể xác. Thật vây, Chúa Thánh Thần luôn luôn hoạt động cùng với con người, nhưng trong thời kỳ sáng tạo, Ngài không hiện diện rõ như Ngôi Vị Con Chúa xuống thế làm người. Chúa Thánh Thần là sức mạnh, là thần khí, là sự sống cho con người. Tất cả những ai muốn được sự sống đời đời, thì hãy đến với Thiên Chúa, đến với nguồn mạch sự sống là Chúa Thánh Thần. Như Chúa Giêsu Kitô đã nói: “Ai khát, hãy đến với ta! Ai tin vào ta, hãy đến mà uống! vì từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.”


Khi nói đến Chúa Thánh Thần thì phải nói đến Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa xuống thế làm người và sự liên kết với Thiên Chúa Cha, Ba Ngôi luôn luôn là một Thiên Chúa hợp nhất với nhau. Để có được sức mạnh của Chúa Thánh Thần thì con người cần phải lắng nghe và vâng phục Thiên Chúa Cha qua Chúa Giêsu Kitô. Chúa Thánh Thần liên kết với Ngôi Cha và Ngôi Con để làm cho con người có được sự sống.


Nhớ lại trong thời kỳ sáng tạo, con người có được sự sống là nhờ vào thần khí của Chúa Thánh Thần và Chúa Thánh Thần sẽ làm cho xác ngày sau được trỗi dậy. Như Lời Chúa đã chép trong Kinh Thánh về câu chuyện “bộ xương khô”: Khi ông Êdekiel được Chúa cho biết về bộ xương khô sẽ trỗi dậy, đó là: thân xác của các người chết, nhờ thần khí của Chúa Thánh Thần sẽ làm cho bộ xương khô đó trỗi dậy cùng với linh hồn vào ngày sau hết. Đó là cuộc quang lâm vinh hiển Chúa đến lần thứ hai. Lời Kinh Thánh đã được chép ra thì chắc chắn sẽ thành hiện thực. Cho nên đạo Công giáo luôn luôn tin rằng: có một sự sống vĩnh cửu đời sau, và thân xác sẽ được sống lại.


Chính Chúa Thánh Thần làm cho người ta biết hợp nhất nên một với nhau, biết ca tụng Thiên Chúa, biết nói lời của Thiên Chúa. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, con người sẽ làm được những điều mà Thiên Chúa muốn. Nếu ai biết lắng nghe lời Chúa Giêsu Kitô và mở lòng ra lãnh nhận thần khí của Chúa Thánh Thần thì sẽ có được sức mạnh, quyền năng trên lũ quỷ Satan, sẽ được sống lại vào ngày sau hết như chính Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh và sẽ có được sự sống đời đời cùng với Thiên Chúa Cha.


Để chuẩn bị cho ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống trên các tông đồ, cũng như trên tất cả những ai đang kêu cầu đến sức mạnh và quyền năng của Chúa Thánh Thần, thì hôm nay là ngày Lễ Vọng, Thiên Chúa muốn nói cho con người biết: chính từ nguồn sung mãn của Chúa Giêsu Kitô sẽ tuôn chảy nguồn mạch sự sống. Thần khí của Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa chịu chết và sống lại. Khi Ngài ban Chúa Thánh Thần xuống cho nhân loại, tất cả những ai mở lòng ra sẽ đón nhận được quyền năng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần ở trong mình một cách tỏ tường và rõ ràng. Thiên Chúa sẽ cho người đó cảm nhận được sức mạnh và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong chính con người của mình như thế nào. Khi có Chúa Thánh Thần đến hoạt động trong tâm hồn và thân xác của mình thì sẽ không kẻ thù nào cướp được linh hồn khỏi tay Thiên Chúa Cha.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.