Thứ Bảy Tuần II – Mùa Vọng – (Mt 17,10-13) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

Ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra.
Ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra.

Contents

BÀI ĐỌC 1: HC 48,1-4.9-11

Ông Ê-li-a lại đến.

Bài trích sách Huấn ca.

1Ngày ấy, ngôn sứ Ê-li-a xuất hiện,
ông là vị ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa,
lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng.
2Ông khiến cho nạn đói hoành hành trong dân,
và do lòng nhiệt thành, ông làm cho số dân giảm bớt.
3Ông dùng lời Thiên Chúa mà đóng cửa trời,
và ba lần cũng cho lửa đổ xuống.
4Thưa ông Ê-li-a, ông đã làm bao việc lạ lùng,
ông thật là vinh quang hiển hách !
Ai có thể tự hào được nên giống như ông ?
9Ông đã được cất lên giữa đám lửa xoáy như cơn lốc,
trên chiếc xe do ngựa đỏ như lửa kéo đi.
10Trong những lời khiển trách vào thời sẽ đến,
ông đã được nêu danh,
để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa
trước khi cơn thịnh nộ bùng lên,
để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu,
và tái lập các chi tộc Gia-cóp.
11Phúc cho ai được nhìn thấy ông,
và cho kẻ được an nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa,
vì cả chúng tôi, chắc chắn cũng sẽ được sống.

Tung hô Tin Mừng

Lc 3,4.6

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG: MT 17,10-13

Ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

10 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giê-su rằng : “Sao các kinh sư nói rằng ông Ê-li-a phải đến trước ?” 11 Người đáp : “Đúng thế, ông Ê-li-a đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. 12 Nhưng Thầy nói cho anh em biết : ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” 13 Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.

Jesus, I trust in You!
Jesus, I trust in You!

THỨ BẢY TUẦN II MÙA VỌNG 

(Mt 17,10-13) 

LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY 

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa kể lại cho các môn đệ biết về hình ảnh của Gioan Tẩy Giả. Ngài chính là hiện thân của Êlia, là ngôn sứ đến dọn đường cho Đấng Cứu Thế. 

 Khi đã là một ngôn sứ, thì chắc chắn sẽ gặp phải những đau khổ, những sự bắt bớ, những sự giam cầm và lên án. Thiên Chúa cho thấy rằng: Ngôn sứ Êlia khi xuống thế gian để truyền đạt Thánh ý của Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại, thì nhân loại không đón nhận và tìm cách giết chết ngài. Tiếp theo, đến thời Gioan Tẩy Giả là vị tiền hô, là sứ giả dọn đường cho Đấng Cứu Thế sẽ xuống thế làm người, thì chính Gioan Tẩy Giả cũng bị lên án, bị bắt bớ vì sống công chính và ngay thẳng. Gioan Tẩy Giả loan báo Lời của Thiên Chúa đến cho nhân loại, thì ông cũng bị lên án, bị giết chết vì sự hiểu lầm và sự nhu nhược của loài người trước tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa ban tình yêu xuống cho toàn thể nhân loại, nhưng nhân loại lại không đón nhận, lại bỏ ngoài tai.

  Vì thế, Thiên Chúa muốn nhắc nhở cho con người ngày hôm nay rằng: Hãy lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa được thể hiện qua các ngôn sứ, qua những sứ giả mà Thiên Chúa gửi đến cho nhân loại trong thế giới ngày hôm nay. Thiên Chúa Cha chọn và đặt công trình tại nhà Thiên Chúa Cha ở Bảo Lộc để Lời của Thiên Chúa Cha được ban xuống cho toàn thể nhân loại và để nhắc lại Lời của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Lời của Thiên Chúa Cha được thể hiện qua tay Chu Thiên Thương, dưới tác động của Thần khí Chúa Thánh Thần. 

 Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại biết rằng: Tình yêu của Thiên Chúa được bao phủ khắp mặt đất. Ngài không giới hạn bất kỳ một nơi chốn hay một con người nào. Vì thế, những người được Thiên Chúa tuyển chọn phải sống đúng và làm theo những gì mà Thiên Chúa truyền dạy, thì tình yêu của Thiên Chúa sẽ được thể hiện nơi chính người đó, và tình yêu của Thiên Chúa sẽ được Thiên Chúa ban phát cho toàn thể nhân loại trong thế giới ngày hôm nay. 

 Bên cạnh đó, Thiên Chúa cũng nhắc nhở cho nhân loại biết rằng: Những người nào đang sống và làm việc trong công trình của Thiên Chúa Cha thì cũng sẽ gặp phải những đau khổ, những lên án, những bắt bớ; nhưng hãy nhìn lên thập giá của Con Thiên Chúa, chính Ngài cũng chịu đau khổ, chịu bị lên án, chịu giết chết. Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay kêu gọi toàn thể nhân loại: Hãy biết lắng nghe và thực thi Thánh ý của Thiên Chúa truyền dạy, được thể hiện qua những người mà Thiên Chúa tuyển chọn đang làm việc trong Công trình Cứu độ của Ngài dưới thời đại của Chúa Thánh Thần.  

Con xin tạ ơn Thiên Chúa.  Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha

Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.