Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh – Thầy đến cùng Chúa Cha 9 Ga 16, 23b-28) – Lời Chúa Mỗi Ngày

“Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. ” ( Ga 16, 28)

“Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. ” ( Ga 16, 28)

Thứ Bảy Tuần VI – Mùa Phục Sinh – Thầy đến cùng Chúa Cha ( Ga 16, 23b-28)

Bài đọc 1           Cv 18,23-28

Ông A-pô-lô dẫn lời Kinh Thánh mà minh chứng rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

23 Sau khi lưu lại An-ti-ô-khi-a một thời gian, ông Phao-lô ra đi, lần lượt qua miền Ga-lát và Phy-ghi-a và làm cho tất cả các môn đệ được vững mạnh.

24 Có một người Do-thái tên là A-pô-lô, quê ở A-lê-xan-ri-a, đã đến Ê-phê-xô ; ông là người có tài hùng biện và thông thạo Kinh Thánh. 25 Ông đã được học Đạo Chúa ; với tâm hồn nồng nhiệt, ông thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giê-su, tuy rằng ông chỉ biết có phép rửa của ông Gio-an. 26 Ông bắt đầu mạnh dạn rao giảng trong hội đường. Sau khi nghe ông nói, bà Pơ-rít-ki-la và ông A-qui-la mời ông về nhà trình bày Đạo của Thiên Chúa cho ông chính xác hơn.

27 Ông A-pô-lô muốn sang miền A-khai-a thì các anh em khuyến khích ông và viết thư xin các môn đệ tiếp đón ông. Khi đến nơi, nhờ ơn Chúa, ông đã giúp ích nhiều cho các tín hữu, 28 vì ông mạnh mẽ và công khai bẻ lại người Do-thái, dẫn Kinh Thánh mà minh chứng rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô.

Đáp ca         Tv 46,2-3.8-9.10 (Đ. c.8a) 

Đ.Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu.

2Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi !
Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo !
3Vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng khả uý,
là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.

Đ.Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu.

8Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu,
hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ.
9Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân,
Thiên Chúa ngự trên toà uy linh cao cả.

Đ.Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu.

10Kìa vương hầu các dân tề tựu
cùng dân Thiên Chúa, Chúa của Áp-ra-ham.
Mọi thủ lãnh trần gian thuộc quyền Thiên Chúa,
Đấng siêu việt ngàn trùng.

Đ.Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu.

Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh – Năm C – Ga (16, 23b-28) – Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày

Tung hô Tin Mừng          Ga 16,28

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 16,23b-28)

23b Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. 24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.

25 “Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. 26 Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. 27 Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. 28 Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

THỨ BẢY TUẦN VI PHỤC SINH

(Ga 16,23b-28)

LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

Suy Niệm

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Chúa Cha yêu các môn đệ của Ngài. Tình thương của Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô là một. Ba Ngôi Thiên Chúa là Một Thiên Chúa duy nhất, đó chính là Thiên Chúa tình yêu. Ba Ngôi không bao giờ tách lìa nhau trong tình yêu đối với nhân loại. Vì Ngài yêu, nên Ngài chỉ dạy và nhắc nhở các môn đệ của Ngài: hãy xin với Thiên Chúa Cha là: “Nhân danh Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa Hằng sống”, thì Ngài sẽ nhận lời.

Khi còn sống và ở cùng với các môn đệ, Chúa Giêsu đã nhắc cho các ông biết trước việc Ngài sẽ trở về cùng với Thiên Chúa Cha, nơi Ngài đã xuất phát trước khi xuống trần gian để ở cùng với con người. Chỉ nơi Thiên Chúa Cha là nơi duy nhất, vĩnh cửu và hằng sống. Chỉ nơi đó mới có niềm vui, niềm hạnh phúc tuyệt đối mà con người đang hằng khao khát, đợi chờ, trông mong. Cho nên, trước khi Chúa Giêsu trở về với Thiên Chúa Cha thì Ngài khuyên các môn đệ của Ngài: Hãy xin Chúa Cha thì Ngài sẽ nhận lời, vì Ngài luôn yêu các môn đệ. Lý do Chúa Cha yêu các môn đệ là vì các môn đệ cũng yêu Chúa Giêsu Kitô, mà Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô là Một Thiên Chúa duy nhất.

Trong tình yêu dành cho con người của Thiên Chúa Cha và Chúa Con thì luôn luôn có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa tỏ cho con người biết: muốn được về với Thiên Chúa Cha thì hãy cầu xin Thiên Chúa Cha một điều duy nhất là: “Xin cho con được ở bên Cha mãi mãi”, và lời cầu xin đó cần phải có sức mạnh của Thần khí Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu yêu các môn đệ, Ngài chỉ dạy cho các ông cũng như dạy cho tất cả mọi người hãy xin với Thiên Chúa Ba Ngôi: “Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, xin cho con được ở trong Nước của Ngài”. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Đường Vào Thiên Đàng – Giờ Cầu Nguyện 3h00 Chiều

Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.