Thứ Bảy Tuần X Thường Niên – Nước Trời đã đến gần (Mt 10, 7-13) – Lời Chúa mỗi ngày

“Anh em hãy đi rao giảng : Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. (Mt 10, 7-9)

“Anh em hãy đi rao giảng : Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. (Mt 10, 7-9)

BÀI ĐỌC NGÀY HÔM NAY

Ngày 11 tháng 6

Thánh Ba-na-ba tông đồ

lễ nhớ bắt buộc

Bài đọc 1           Cv 11,21b-26 ; 13,1-3

Ông Ba-na-ba là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

11 21b Hồi ấy, có một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa.

22 Tin ấy đến tai Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, nên người ta cử ông Ba-na-ba đi An-ti-ô-khi-a. 23 Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa như vậy, ông Ba-na-ba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa. 24 Ông là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin. Và đã có thêm rất nhiều người theo Chúa.

25 Ông Ba-na-ba trẩy đi Tác-xô tìm ông Sao-lô. 26 Tìm được rồi, ông đưa ông Sao-lô đến An-ti-ô-khi-a. Hai ông cùng làm việc trong Hội Thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Chính tại An-ti-ô-khi-a mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Ki-tô hữu.

13 1 Trong Hội Thánh tại An-ti-ô-khi-a, có những ngôn sứ và thầy dạy, đó là các ông Ba-na-ba, Si-mê-ôn biệt hiệu là Đen, Lu-ki-ô người Ky-rê-nê, Ma-na-en, bạn thời thơ ấu của tiểu vương Hê-rô-đê, và Sao-lô. 2 Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo : “Hãy dành riêng Ba-na-ba và Sao-lô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm.” 3 Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi.

Đáp ca         Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6 (Đ. c.2b)

Đ.Chúa đã mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân.

1Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.
Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,
nhờ cánh tay chí thánh của Người.

Đ.Chúa đã mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân.

2Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ,
mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân ;
3abNgười đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa
dành cho nhà Ít-ra-en.

Đ.Chúa đã mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân.

3cdToàn cõi đất này đã xem thấy
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
4Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
mừng vui lên, reo hò đàn hát.

Đ.Chúa đã mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân.

5Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt,
nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca.
6Kèn thổi vang xen tiếng tù và,
tung hô mừng Chúa, vị Quân Vương !

Đ.Chúa đã mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân.

Tung hô Tin Mừng          x. Mt 28,19a.20b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân. Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 10,7-13)

7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng : “Anh em hãy đi rao giảng : Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. 9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để giắt lưng. 10 Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

11 “Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. 13 Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

THỨ BẢY TUẦN X THƯỜNG NIÊN

THÁNH BARNABA TÔNG ĐỒ

(Mt 10, 7 -13)

LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

Suy Niệm

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay, nói về việc Chúa Giêsu Kitô sai các môn đệ của Ngài ra đi rao giảng Tin Mừng vì Nước Trời đã gần đến, chữa lành cho các bệnh nhân, và khử trừ ma quỷ.  Ba công việc đó là sứ vụ mà Chúa Giêsu đã thực hiện khi Ngài xuống thế làm người để cứu độ con người. Thiên Chúa muốn các tông đồ và Hội Thánh của Ngài có nhiệm vụ tiếp nối sứ vụ của Ngài trên trần gian, bắt đầu từ thời các tông đồ và trải dài cho tới ngày hôm nay. Sứ vụ rao giảng Tin Mừng, trừ quỷ và chữa lành là ba công việc rất quan trọng, ba công việc này gắn liền với nhau không thể thiếu một trong ba, nên không được để mất bất kỳ một công việc nào. Nếu để mất một trong ba công việc thì sứ vụ Chúa trao sẽ bị khập khiễng trong công trình cứu độ của Thiên Chúa.

Nhìn vào Hội Thánh ngày hôm nay, chúng ta tự đặt câu hỏi là ba công việc Chúa trao đó có còn được tồn tại, hoặc tiếp diễn hay không? Thưa rằng:

. Công việc rao giảng Tin Mừng vẫn còn tồn tại và hoạt động, nhưng chưa mạnh mẽ và chưa đủ can đảm ra đi rao giảng Nước Trời đúng như các tông đồ thời tiên khởi ngày xưa.

 .Về công việc chữa lành thì sao? Giáo Hội dần dần bỏ quên sứ vụ chữa lành, mà chỉ chú trọng vào Bí tích Xức Dầu dùng để chữa lành cho bệnh nhân trong những trường hợp hấp hối hoặc nghiêm trọng mà thôi.

. Công việc trừ quỷ thì sao? Hầu như Giáo Hội đã bỏ quên, và có rất ít vị làm công việc trừ quỷ.  Đây là công việc mà Chúa Giêsu Kitô đã trao và truyền lệnh cho các tông đồ thực hiện khi xưa. Vì công việc này đã bị Giáo Hội bỏ quên và xao lãng, nên Satan đã thành công lớn trong việc này.

Chính vì thế, mà ngày hôm nay để nối tiếp sứ vụ của các tông đồ khi xưa, Thiên Chúa đã chọn đặt để công trình cứu độ của Ngài nơi Nhà Chúa Cha, Ngài chọn 12 vị tông đồ được gọi là 12 Viên Đá trong thời đại của Chúa Thánh Thần để ra đi rao giảng Tin Mừng, kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, trừ quỷ và chữa lành cho các bệnh nhân và các tội nhân. Ngài muốn mọi người hãy tiếp nối sứ vụ mà Thiên Chúa trao ban cho các tông đồ khi xưa, hãy mang bình an của Thiên Chúa đến cho muôn người, hãy dùng Lời của Thiên Chúa mà chúc lành cho toàn dân, để họ cũng được hưởng nhờ ơn cứu độ của Thiên Chúa Cha.

Ngày hôm nay, Thiên Chúa muốn mời gọi Hội Thánh của Ngài hãy tiếp tục thi hành lệnh truyền mà Chúa Giêsu Kitô đã trao ban cho các tông đồ khi xưa.  Đó là ba công việc phải được thực hành song song với nhau: Thứ nhất là rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa đến cho muôn dân. Thứ hai, chữa lành về phần hồn và phần xác cho các bệnh và các tội nhân. Thứ ba, trừ quỷ cho tất cả các tội nhân và các bệnh nhân. Đừng bao giờ để mất ba công việc quan trọng này mà chính Đức Giêsu Kitô đã xuống thế thực hiện sứ vụ đó để cứu độ con người.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều – Suy Niệm Lời Chúa Mt 10, 7-13

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.