Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên -( Mt 10, 24-33) – Lời Hằng Sống

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. (Mt 10, 32) 

BÀI ĐỌC NGÀY HÔM NAY

Thứ Bảy Tuần XIV – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1           Is 6,1-8

Tôi là một người môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

1 Năm vua Út-di-gia-hu băng hà, tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao ; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ.

2 Phía bên trên Người, có các thần Xê-ra-phim đứng chầu. Mỗi vị có sáu cánh : hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân, và hai cánh để bay.

3 Các vị ấy đối đáp tung hô :

“Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !

Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh !

Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa !”

4 Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển ; khắp Đền Thờ khói toả mịt mù. 5 Bấy giờ tôi thốt lên :

“Khốn thân tôi, tôi chết mất !

Vì tôi là một người môi miệng ô uế,

tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế,

thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh !”

6 Một trong các thần Xê-ra-phim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ. 7 Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói :

“Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi,

ngươi đã được tha lỗi và xá tội.”

8 Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán :

“Ta sẽ sai ai đây ? Ai sẽ đi cho chúng ta ?”

Tôi thưa : “Dạ, con đây, xin sai con đi.”

Đáp ca         Tv 92,1ab.1c-2.5 (Đ. c.1a)

Đ.Chúa là Vua hiển trị,
Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.

1abChúa là Vua hiển trị,
Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào,
Người lấy dũng lực làm cân đai.

Đ.Chúa là Vua hiển trị,
Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.

1cChúa thiết lập địa cầu, địa cầu không lay chuyển.2Ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa :
Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời.

Đ.Chúa là Vua hiển trị,
Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.

5Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài thật là bền vững,
nơi đền vàng rực lên toàn thánh thiện
triền miên qua mọi thời.

Đ.Chúa là Vua hiển trị,
Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.

Tung hô Tin Mừng          1 Pr 4,14

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đức Ki-tô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí của Thiên Chúa ngự trên anh em. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 10,24-33)

24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng : “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. 25 Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà.

26 “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày ; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.

28 “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không ? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. 31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

32 “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I Love You!
Jesus, I Love You!

THỨ BẢY TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN

(Mt 10,24-33)

LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mọi người thực hành những điều mà Thiên Chúa truyền dạy sau đây:

– Thứ nhất: Chúa Giêsu cho biết:“Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là tốt lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebub, huống chi là những đầy tớ.”Thiên Chúa cho mọi người biết rằng: Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa tình yêu. Ngài luôn yêu thương và ban phát mọi ơn thiêng cho con người, Ngài ban tình yêu, ban sự sống, ban ơn chữa lành và xua trừ mọi bệnh tật, đau khổ ra khỏi tâm hồn và thân xác của con người; thế nhưng con người lại vô ơn, và quay lại phỉ báng, kết án Ngài là Quỷ Vương Beelzebub, thì các môn đệ của Ngài cũng vậy, sẽ không tránh khỏi sự phỉ báng và kết án của người đời.

– Thứ hai: Thiên Chúa mời gọi các môn đệ của Ngài: đừng sợ bất kỳ một ai trên thế gian này, ngoại trừ Thiên Chúa. Tất cả những gì anh em được nghe biết, được sờ chạm, được thấy, được cảm nghiệm về tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa đang được thể hiện trong cuộc sống, nơi mỗi con người và trên toàn thế giới, thì anh em hãy can đảm lên đường, ra đi tuyên xưng và làm chứng cho mọi người biết, để nhờ những lời chứng đó sẽ giúp các linh hồn lầm lạc biết quay trở về với Chúa, sống theo Lời Chúa dạy để họ cũng được hưởng nhờ ơn cứu độ từ Thiên Chúa.

– Thứ ba: Thiên Chúa mời gọi mọi người và các môn đệ: hãy biết kính sợ Thiên Chúa là Đấng có thể giết cả linh hồn và thể xác: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.”

Với lòng kính sợ Thiên Chúa là Đấng có thể giết cả linh hồn và thể xác, thì các tông đồ của Ngài sẽ hân hoan, can đảm ra đi làm chứng cho Thiên Chúa trước mặt mọi người mà không sợ bất kỳ một thế lực nào. Ngài mời gọi các tông đồ hãy mạnh dạn ra đi đến mọi nơi để rao giảng lời của Thiên Chúa cho muôn dân, rao giảng về một Thiên Chúa tình yêu đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, Ngài là Đấng ban ơn cứu độ và luôn muốn con người được hạnh phúc và được sự sống đời đời với Thiên Chúa.

– Thứ tư: Ngài chỉ dạy cho các môn đệ, cũng như tất cả những ai tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa Cha thì hãy rao truyền và tuyên xưng một Thiên Chúa tình yêu trước mặt mọi người. Ngài nói: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”

Vì khi tuyên xưng Thiên Chúa Cha trước mặt mọi người thì tình yêu của Đức Giêsu Kitô sẽ biến đổi và hoán cải những tâm hồn tội lỗi, giúp họ quay trở về với Thiên Chúa Cha. Và khi ai tuyên xưng Thiên Chúa Cha trước mặt mọi người thì Đức Giêsu Kitô sẽ đón nhận người đó trước mặt Thiên Chúa Cha; và tên của người đó sẽ được khắc ghi và được phần thưởng trên Nước Trời mai sau. 

Bốn điều đó Ngài chỉ dạy và mời gọi các tông đồ: hãy hân hoan lên đường, ra đi để thực thi những điều mà Thiên Chúa Cha chỉ dạy. Ai trung tín đến cùng thì người đó sẽ được phần thưởng Nước Trời mai sau. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều

Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.