Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên – Lc 9, 28b-36 – Chúa Hiển Dung – Lời Hằng Sống

Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Lc 9, 29
Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Lc 9, 29

Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Lc 9, 29

BÀI ĐỌC 1: ĐN 7,9-10.13-14 

Áo người trắng như tuyết.

Bài trích sách ngôn sứ Đa-ni-en.

9Tôi là Đa-ni-en, ban đêm trong một thị kiến,
tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai
và một Đấng Lão Thành an toạ.
Áo Người trắng như tuyết,
tóc trên đầu Người tựa lông chiên tinh tuyền.
Ngai của Người toàn là ngọn lửa,
bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng.
10Từ trước nhan Người, một sông lửa cuồn cuộn chảy ra.
Ngàn ngàn hầu hạ Người,
vạn vạn túc trực trước Thánh Nhan.
Toà bắt đầu xử, sổ sách được mở ra.
13Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa :
có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến.
Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành
và được dẫn đưa tới trình diện.
14Đấng Lão Thành trao cho Người
quyền thống trị, vinh quang và vương vị ;
muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ
đều phải phụng sự Người.
Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu,
không bao giờ mai một ;
vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong.

Tung hô Tin Mừng

Mt 17,5c

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG : LC 9,28B-36

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

28b Khi ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt ; nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. 33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông không biết mình đang nói gì. 34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !” 36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Các môn đệ giữ kín chuyện này, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I Love You!
Jesus, I Love You!

THỨ BẢY TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

LỄ CHÚA HIỂN DUNG

(Lc 9,28b-36)

LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay nói về biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi Ta-bor cùng với sự xuất hiện của ông Môsê và ông Ê-li-a. Ngài muốn cho mọi người thấy quyền năng vinh quang của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn hiện diện và hợp nhất với nhau. 

 Hình ảnh Chúa Giêsu biến hình trên núi Ta-bor cho thấy quyền năng vinh quang của Thiên Chúa luôn hiện diện và ở cùng với con người. Ngài là Đấng giao hòa giữa đất trời với con người và Ngài là một vị Vua Tình Yêu không bao giờ áp đặt lên sự tự do của con người. Không ai có tình yêu thương cao cả như tình yêu thương của Thiên Chúa đối với toàn thể nhân loại và vũ trụ. Chỉ có tình yêu của Thiên Chúa là đẹp nhất, vĩ đại nhất và tuyệt đối nhất. Tình yêu đó được thể hiện nơi chính con người của Đức Giêsu Kitô. 

 Lời Chúa ngày hôm nay mặc khải cho con người được biết một chút về quyền năng vinh hiển của Thiên Chúa Cha với con người qua lời tuyên sấm: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người!” Đây là Lời Thiên Chúa Cha truyền dạy cho con người từ mọi đời cho đến tận thế là:  Hãy luôn vâng nghe và thực hành theo Lời Chúa Giêsu chỉ dạy. Đây là Lời Chúa Vĩnh Cửu và không bao giờ thay đổi, có sức mạnh để xua trừ Satan; và đây cũng là Lời quyền năng để nuôi dưỡng tâm hồn và ban cho con người được sự sống đời đời khi con người luôn biết tôn kính, thờ phượng một mình Thiên Chúa. Chỉ có tình yêu của Thiên Chúa là tuyệt đối được thể hiện qua chính đời sống của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa xuống thế làm người, chịu chết và sống lại để cứu độ con người. 

 Lời Chúa ngày hôm nay hé mở cho con người biết một chút về vinh quang của Thiên Chúa. Trước khi đi đến vinh quang thì Ngài sẽ phải trải qua cuộc khổ nạn và cái chết nhục nhã đau đớn. Qua đó, Ngài cũng cho con người biết được rằng: Muốn đạt tới vinh quang Nước Trời thì con người cũng sẽ phải trải qua khổ hình thập giá, phải trải qua những đau khổ. Nhưng ai bền tâm, bền chí đến cùng thì sẽ đạt được Nước Trời vĩnh cửu mai sau. Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria, các thiên thần và các thánh sẽ cùng đồng hành với mọi người trên con đường trần gian khổ giá cũng như đi tới vinh quang.

Vì vậy, Ngài mời gọi mọi người hãy tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa, hãy nhìn về vinh quang Nước Trời mai sau để vượt qua được những đau khổ, những khó khăn, thử thách gian nan nơi trần gian. Ai kiên tâm, trung tín đến cùng thì sẽ được hưởng vinh quang Nước Trời mai sau trên Thiên Quốc cùng với Thiên Chúa Tình Yêu. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha

Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.