Thứ Hai Tuần III – Mùa Vọng – (Mt 21,23-27) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

Phép Rửa của Ông Gioan bởi đâu mà có. ( Mt 21, 23-27)

Contents

BÀI ĐỌC 1: DS 24,2-7.15-17A

Một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp.

Bài trích sách Dân số.

2 Khi ấy, ông Bi-lơ-am ngước mắt lên và nhìn thấy Ít-ra-en đóng trại theo chi tộc của họ. Thần khí Thiên Chúa ở trên ông, 3 ông liền cất tiếng đọc bài thơ sau đây :

“Sấm ngôn của Bi-lơ-am, con Bơ-o,
sấm ngôn của người mắt vẫn mở.
4Sấm ngôn của người nghe các lời Thiên Chúa,
người ngắm nhìn thị kiến Đấng Toàn Năng,
của người ngủ mà mắt vẫn mở trong lúc xuất thần.
5Hỡi Gia-cóp, lều bạt của ngươi đẹp biết mấy !
Hỡi Ít-ra-en, đẹp biết mấy doanh trại của ngươi !
6Như thung lũng trải dài, như vườn cạnh bờ sông,
như lô hội Đức Chúa đã trồng,
như hương nam mọc bên dòng nước.
7Từ các bồn của nó, nước tràn ra,
và hạt giống nó được tưới dồi dào.
Vua của nó cao cả hơn A-gác,
và vương quốc nó được tôn vinh.”

15 Rồi ông cất tiếng đọc bài thơ của mình như sau :

“Sấm ngôn của Bi-lơ-am, con Bơ-o,
sấm ngôn của người mắt vẫn mở.
16Sấm ngôn của người nghe các lời Thiên Chúa,
và biết những tư tưởng của Đấng Tối Cao,
được Đấng Toàn Năng cho nhìn linh thị,
của người ngủ mà mắt vẫn mở trong lúc xuất thần.
17aTôi thấy nó, nhưng bây giờ chưa phải lúc,
tôi nhìn, nhưng chưa thấy nó kề bên ;
một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp,
một vương trượng trỗi dậy từ Ít-ra-en.”

Tung hô Tin Mừng

Tv 84,8

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG: MT 21,23-27

Phép rửa của ông Gio-an bởi đâu mà có ?

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

23 Khi ấy, Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi : “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy ? Ai đã cho ông quyền ấy ?” 24 Đức Giê-su đáp : “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi ; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. 25 Vậy, phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có ? Do Trời hay do người ta ?” Họ mới nghĩ thầm : “Nếu mình nói : ‘Do Trời’, thì ông ấy sẽ vặn lại : ‘Thế sao các ông lại không tin ông ấy ?’ 26 Còn nếu mình nói : ‘Do người ta’, thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an là một ngôn sứ.” 27 Họ mới trả lời Đức Giê-su : “Chúng tôi không biết.” Người cũng nói với họ : “Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”

Jesus, I trust in You!
Jesus, I trust in You!

THỨ HAI TUẦN III MÙA VỌNG 

(Mt 21,23-27) 

LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay tường thuật về câu chuyện: Các nhà lãnh đạo Do Thái đến chất vấn Chúa Giêsu về việc Ngài lấy quyền gì mà giảng dạy và làm các phép lạ trong Đền Thờ. 

 Qua sự việc sự việc các nhà lãnh đạo chất vấn Thiên Chúa, Ngài muốn nói cho toàn thể nhân loại rằng:

  • Đừng đi theo lối sống giả hình, giả nhân, giả nghĩa.
  • Đừng sống kiêu căng và bất công với mọi người trong thế hệ này nữa.
  • Hãy bước đi trên con đường công chính và con đường ánh sáng.

Thiên Chúa cho nhân loại thấy rằng: Các nhà lãnh đạo Do Thái kia không trả lời được câu hỏi chất vấn của Chúa Giêsu: “Vậy tôi hỏi các ông, các ông cho biết: Gioan làm phép rửa do trời hay do loài người?” Các nhà lãnh đạo Do Thái không trả lời được vì sự kiêu căng, sự hống hách và sự sống gian tà đang ở trong chính họ. Vì thế, mà các nhà lãnh đạo từ từ rút lui, vì nếu trả lời do trời thì sẽ bị Thiên Chúa bắt bẻ, và nếu trả lời do con người thì sẽ bị dân chúng lên án. 

 Qua hình ảnh đó, Thiên Chúa mời gọi toàn thể nhân loại: Đừng sống bất chính nữa! Hãy trở về với con đường ngay thẳng, bình an. Đừng so đo tính toán, đừng lên án, lên mặt. Đừng giả nhân, giả nghĩa nữa. Hãy sống thật với con người của mình. Hãy làm chứng thật, đừng làm chứng gian nữa. Đừng đi trên con đường bóng tối mà hãy tìm đến con đường sự thật; và hãy can đảm loại trừ con đường bóng tối, loại trừ con đường kiêu ngạo.

Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại biết rằng: Nếu những người nào đang sống trong giả nhân, giả nghĩa; tự cho mình “ta đây”, tự cho mình có đầy đủ kiến thức, để rồi lên án, lên mặt, chê trách, bắt bẻ người khác thì đó là một kẻ dại khờ trước mặt Thiên Chúa. Vì trên thế gian này, chỉ có Thiên Chúa là Đấng toàn năng, toàn mỹ, là Đấng tuyệt đối, và Ngài nhìn thấy hết mọi sự nơi tâm hồn con người. Chỉ nơi ánh sáng của Thiên Chúa, chỉ nơi con đường chân lý mà Thiên Chúa ban cho nhân loại, chỉ nơi con đường tình yêu của Thiên Chúa mới là sự thật, chỉ nơi con người của Thiên Chúa mới đáng được mọi người tôn vinh.

 Vì thế, Thiên Chúa mời gọi toàn thể nhân loại:

– Hãy can đảm từ bỏ lối sống kiêu ngạo, từ bỏ lối sống “ta đây”

– Hãy sấp mình khiêm nhường, tự hạ trước mặt Thiên Chúa mà bước đi theo con đường ánh sáng của Thiên Chúa, đó là kính sợ Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương đồng loại như chính mình. 

– Hãy đem Lời của Thiên Chúa ra thực hành; đừng bắt bẻ Lời của Thiên Chúa, đừng đưa Lời của Thiên Chúa ra mà suy xét, tính toán với đầu óc hạn hẹp của con người. 

Thiên Chúa cho nhân loại biết rằng: Chỉ những ai bước đi trên con đường chân lý, đi trên con đường sự thật, đi trên con đường ánh sáng mà Thiên Chúa ban cho nhân loại, thì con người mới được hưởng hạnh phúc trong Nước Trời vĩnh cửu mai sau. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha

Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.