Thứ Hai Tuần III Phục Sinh – Dấu lạ (Ga 6,22-29)

Dấu lạ (Ga 6,22-29)

BÀI ĐỌC I: Cv 6, 8-15

“Họ không thể đương đầu với sự khôn ngoan và Thánh Thần vẫn giúp cho ông nói”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Têphanô đầy ân sủng và sức mạnh, làm nên những điều kỳ diệu và những phép lạ cả thể trong dân. Bấy giờ có nhóm người kia thuộc hội đường mệnh danh là “của những người Tự Do, người Xirênê và Alexandria”, và những người khác từ xứ Cilicia và Tiểu Á, đã nổi dậy. Họ tranh luận với Têphanô, nhưng họ không thể đương đầu với sự khôn ngoan và Thánh Thần vẫn giúp cho ông nói. Họ xúi giục một số người nói lên rằng: “Chúng ta đã nghe nó nói những lời lộng ngôn phạm đến Môsê và Thiên Chúa”. Họ xách động dân chúng, các kỳ lão và luật sĩ; rồi họ tuôn đến bắt Têphanô điệu tới công nghị. Họ đưa ra những người làm chứng gian nói rằng: “Tên này không ngớt nói những lời xúc phạm đến nơi thánh và lề luật, vì chúng tôi nghe nó nói rằng: ‘Ông Giêsu Nadarét sẽ phá nơi này, và thay đổi các tập tục Môsê truyền lại cho chúng ta’“. Toàn thể cử toạ trong công nghị chăm chú nhìn Têphanô, thấy mặt người giống như mặt thiên thần.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 118, 23-24. 26-27. 29-30

Đáp: Phúc cho ai theo đường lối tinh toàn (c. 1a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Dầu vua chúa hội lại và buông lời đả kích, tôi tớ Ngài vẫn suy gẫm về thánh chỉ Ngài. Vì các lời nghiêm huấn của Ngài là điều con ưa thích, các thánh chỉ Ngài là những bậc cố vấn của con. – Đáp.

2) Con đã trình bày đường lối của con và Chúa nghe con, xin dạy bảo con các thánh chỉ của Ngài. Xin cho con am hiểu đường lối huấn lệnh của Chúa, để con suy gẫm các điều kỳ diệu của Ngài. – Đáp.

3) Xin đưa con xa cách con đường gian dối, và rộng tay ban luật pháp của Ngài cho con. Con đã chọn con đường chân lý, con quyết tâm theo các thánh chỉ của Ngài. – Đáp.

Tin mừng: Ga 6, 22-29

22 Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi.

23 Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tibêria đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. 24 Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu.

25 Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ ?” 26 Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê.
27 Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”.

28 Họ liền thưa lại rằng: “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa ?” 29 Chúa Giêsu đáp: “Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến”.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Đường Vào Thiên Đàng

THỨ HAI TUẦN III PHỤC SINH

(Ga 6, 22-29)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Suy Niệm

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa Giê-su nói với toàn thể dân chúng rằng: “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông.”

Lương thực Con Người ban: đó là của ăn không bao giờ hư mất, sẽ nuôi sống và đem sự sống vĩnh cửu cho con người. Chúa Giê-su biết rõ lòng dạ con người đang đi tìm Chúa chỉ vì của ăn vật chất để nuôi thân xác. Ngài thấy điều đó không tốt cho con người khi họ tìm đến với Chúa với mục đích vì lương thực mau hư nát nên Ngài dạy tất cả mọi người: “Hãy ra công làm việc để có lương thực thường tồn”. “Ra công làm việc” nghĩa là: Ra công làm các việc lành phúc đức, làm những việc bác ái, yêu thương như Lời Chúa đã truyền dạy từ xưa; và “để có lương thực thường tồn” nghĩa là: Hãy tin vào Đức Giê-su Ki-tô chính là Con Thiên Chúa xuống thế làm người”. Đó là những điều mà Thiên Chúa Cha muốn và cũng là lương thực thường tồn để nuôi sống con người có được sự sống vĩnh cửu.

Những ai tin vào Đức Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa, thì khi còn sống ở trên trần gian này phải sống được những điều răn mà Thiên Chúa truyền dạy là: “Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình”. Hãy siêng năng cầu nguyện, hy sinh hãm mình và làm việc bác ái, yêu thương, biết cho đi chính bản thân mình, trở thành tấm bánh được bẻ ra trao cho muôn người. Đó là những việc làm phúc đức mà Thiên Chúa mời gọi tất cả con người hãy lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa truyền dạy và hằng ngày, hãy lãnh nhận lương thực thường tồn nuôi sống con người. Đó chính là Bí tích Thánh Thể. Để được Thiên Chúa luôn luôn sống và ngự trị ở trong tâm hồn của mình thì cần phải có: một đời sống thánh thiện, trong sạch, trong sáng. Để Ngài luôn luôn nuôi dưỡng linh hồn, thể xác và ngự trị ở trong cung lòng mỗi người thì hãy thực thi những việc đó, thì sẽ được sự sống đời đời. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen

Jesus-I-Trust-in-You
Jesus, I trust in You!

God bless you and peace be with you!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.