Thứ Hai Tuần XII – Mùa Thường Niên – “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán (Mt 7, 1-5) – Lời Chúa mỗi ngày

Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. (Mt 7, 1)

Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. (Mt 7, 1)

BÀI ĐỌC NGÀY HÔM NAY

Thứ Hai Tuần XII – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1           2 V 17,5-8.13-15a.18

Đức Chúa đẩy Ít-ra-en cho khuất nhan Người. Chỉ còn lại chi tộc Giu-đa.

Bài trích sách các Vua quyển thứ hai.

5 Thời đó, vua Át-sua là San-ma-ne-xe tiến đánh Ít-ra-en, đến Sa-ma-ri và vây hãm thành này ba năm. 6 Năm thứ chín triều vua Hô-sê, vua Át-sua chiếm được Sa-ma-ri và đày Ít-ra-en sang Át-sua. Vua cho họ định cư ở Khơ-lác, và ở ven sông Kha-vo thuộc vùng Gô-dan, và trong các thành xứ Mê-đi.

7 Sự việc đó xảy ra, vì con cái Ít-ra-en đã đắc tội với Đức Chúa, Thiên Chúa của họ, là Đấng đã đem họ lên từ đất Ai-cập, đã giải thoát họ khỏi tay Pha-ra-ô, vua Ai-cập, và vì họ đã kính sợ các thần khác. 8 Họ theo những thói tục của các dân Đức Chúa đã trục xuất cho khuất mắt con cái Ít-ra-en và những thói tục các vua Ít-ra-en đã tạo ra.

13 Nhưng Đức Chúa đã dùng tất cả các ngôn sứ và các thầy chiêm mà cảnh cáo Ít-ra-en và Giu-đa : “Hãy trở lại, bỏ con đường tà của các ngươi, hãy tuân giữ các mệnh lệnh và quy tắc của Ta, đúng theo Lề Luật Ta đã truyền cho cha ông các ngươi, và Ta đã chuyển đến các ngươi nhờ các ngôn sứ tôi trung của Ta.” 14 Nhưng họ đã không nghe lời, họ cứng đầu cứng cổ như cha ông họ, những người không tin vào Đức Chúa, Thiên Chúa của họ. 15a Họ đã khinh dể những quy luật của Người, cũng như giao ước Người đã lập với cha ông họ và những chỉ thị Người đã truyền cho họ. 18 Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với Ít-ra-en và đẩy Ít-ra-en cho khuất nhan Người. Chỉ còn lại chi tộc Giu-đa.

Đáp ca         Tv 59,3.4-5.12-13 (Đ. c.7a)

Đ.Lạy Chúa, xin ra tay cứu độ, và đáp lời chúng con.

3Lạy Thiên Chúa, Ngài đã ruồng bỏ chúng con
và làm cho tan nát ;
Ngài đã từng nổi cơn thịnh nộ,
nhưng xin trở lại với chúng con !

Đ.Lạy Chúa, xin ra tay cứu độ, và đáp lời chúng con.

4Chúa đã làm cho đất chuyển rung và nứt nẻ,
xin hàn gắn lại cho khỏi lung lay.
5Dân Ngài, Ngài bắt nếm chua cay,
ép chúng con cạn chén nồng choáng váng.

Đ.Lạy Chúa, xin ra tay cứu độ, và đáp lời chúng con.

12Há chẳng phải chính Ngài,
Đấng đã từng ruồng bỏ chúng con,
chẳng còn dẫn ba quân xuất trận ?
13Xin Ngài thương cứu viện cho chúng con thoát khỏi quân thù,
chứ người phàm giúp đỡ chỉ bằng không.

Đ.Lạy Chúa, xin ra tay cứu độ, và đáp lời chúng con.

Tung hô Tin Mừng          Hr 4,12

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 7,1-5)

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, 2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy ; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. 3 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới ? 4 Sao anh lại nói với người anh em : ‘Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn’, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh ? 5 Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

THỨ HAI TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

(Mt 7,1-5)

LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa chỉ dạy cho mọi người những điều căn bản để sống đẹp lòng trước mặt Thiên Chúa Cha: “Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, đừng lên án để khỏi bị Thiên Chúa lên án.”

Ai có quyền lên án? Thưa: Chỉ có một mình Thiên Chúa là Đấng ra lề luật, và chỉ có Ngài mới có quyền xét xử và lên án. Con người không có quyền lên án bất kỳ một ai, vì tất cả mọi người đều giống như nhau, đều là thụ tạo được Thiên Chúa tạo dựng nên. Thiên Chúa ban cho mỗi người mỗi ơn riêng, không ai giống ai. Và mỗi một linh hồn là một sự khác biệt trước mặt Thiên Chúa Cha, chỉ có Thiên Chúa mới có toàn quyền xét xử trên linh hồn người đó. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng toàn năng tuyệt hảo mới nhìn thấu suốt được linh hồn người đó tốt hay xấu. 

 Vì vậy, để sống đẹp lòng Thiên Chúa Cha, mọi người hãy làm theo lời Thiên Chúa Cha chỉ dạy như sau:

  1. Thứ nhất: Trong cuộc sống hàng ngày, đừng bao giờ có ý tưởng, hoặc có thái độ lên án hay xét đoán bất kỳ một ai vì người xấu, người tốt đều được Thiên Chúa yêu thương. 
  • Thứ hai: Thiên Chúa cũng căn dặn: “Nếu anh em đong đấu nào, thì sẽ được đong lại bằng đấu đó”. Vì vậy, mọi người hãy luôn luôn sống tốt với nhau, đối xử nhân ái với người tốt cũng như kẻ xấu. Hãy cho đi, hãy yêu thương bằng hết con người của mình để được Thiên Chúa trả công xứng đáng. 
  • Thứ ba: Trước mặt Thiên Chúa, mọi người hãy luôn sống thật tốt, rồi mới đi giúp người khác, vì Chúa nói rằng: “Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em”. Điều đó Thiên Chúa dạy cho mọi người biết rằng: Ai muốn chỉ dạy người khác, thì trước tiên mình hãy sống tốt, sống hoàn hảo, sống đẹp lòng trước mặt Thiên Chúa, vâng nghe lời Thiên Chúa Cha truyền dạy. Sau đó, hãy đi chia sẻ giúp đỡ những người thân cận, những người sống xung quanh mình và giúp họ sống đẹp lòng Thiên Chúa. Để làm được công việc này thì mỗi người cần có Chúa trong lòng: nghĩa là hết lòng yêu mến Thiên Chúa, đặt Thiên Chúa lên trên hết mọi sự, và phải có đời sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa Cha, để sau đó nhờ có Chúa trong lòng, mình sẽ đem Chúa đến với những người khác, giúp cho họ nhận ra Thiên Chúa Tình Yêu, giúp họ được ơn hoán cải, ơn biết từ bỏ con đường tội lỗi mà quay trở về với Thiên Chúa Cha.

Hôm nay, Thiên Chúa mời gọi mọi người hãy làm ba việc tốt lành đó thì sẽ được đẹp lòng Thiên Chúa Cha, được Thiên Chúa Cha yêu thương và gìn giữ trong vòng tay yêu thương của Ngài.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen

Giờ Kinh 3h00 Chiều – Suy Niệm Lời Chúa (Mt 7,1-5)

Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.