Thứ Hai Tuần XV – Mùa Thường Niên – (Mt 10,34-11,1) – Lời Hằng Sống

Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. (Mt 10, 40)

BÀI ĐỌC NGÀY HÔM NAY

Thứ Hai Tuần XV – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1           Is 1,10-17

Hãy rửa cho sạch, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

10Hỡi những kẻ làm đầu Xơ-đôm,
hãy nghe lời Đức Chúa phán.
Hỡi dân Gô-mô-ra,
hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo.
11Đức Chúa phán : “Ngần ấy hy lễ của các ngươi,
đối với Ta, nào nghĩa lý gì ?
Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập, Ta đã ngấy.
Máu bò, máu chiên dê, Ta chẳng thèm !
12Khi các ngươi đến trình diện Ta,
ai khiến các ngươi phải giẫm lên khuôn viên của Ta ?
13Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa.
Ta ghê tởm khói hương ;
Ta không chịu nổi ngày đầu tháng,
ngày sa-bát, ngày đại hội,
không chịu nổi những người cứ phạm tội ác
rồi lại cứ lễ lạt linh đình.
14Ta chán ghét những ngày đầu tháng,
những đại lễ của các ngươi.
Những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho Ta,
Ta không chịu nổi nữa.
15Khi các ngươi dang tay cầu nguyện, Ta bịt mắt không nhìn ;
các ngươi có đọc kinh cho nhiều, Ta cũng chẳng thèm nghe.
Vì tay các ngươi đầy những máu.
16Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết,
và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta.
Đừng làm điều ác nữa.
17Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình,
sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi,
biện hộ cho quả phụ.

Đáp ca         Tv 49,8-9.16bc-17.21 và 23 (Đ. c.23b)

Đ.Ai sống đời hoàn hảo,
Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

8“Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ ;
lễ toàn thiêu của ngươi
hằng nghi ngút trước mặt Ta đêm ngày.
9“Bò của ngươi, Ta nào có thiết ;
chiên của ngươi, chẳng lẽ Ta ham !

Đ.Ai sống đời hoàn hảo,
Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

16bc“Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở,
mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi ?
17“Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy,
lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng.

Đ.Ai sống đời hoàn hảo,
Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

21“Ngươi làm thế, chẳng lẽ Ta thinh lặng,
ngươi tưởng rằng Ta cũng giống ngươi sao ?
Này đây Ta khiển trách,
những tội kia, Ta vạch rõ ngươi xem.
23“Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ, sẽ làm hiển danh Ta.
Ai sống đời hoàn hảo,
Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.”

Đ.Ai sống đời hoàn hảo,
Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

Tung hô Tin Mừng          Mt 5,10

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 10,34 – 11,1)

10 34 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất ; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. 35 Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. 36 Kẻ thù của mình chính là người nhà.

37 “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 39 Ai tìm giữ mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.

40 “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

41 “Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.

42 “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”

11 1 Khi Đức Giê-su ra chỉ thị cho mười hai môn đệ xong, Người rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus-I-Trust-in-You
Jesus, I trust in You!

THỨ HAI TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

(Mt 10,34-11,1)

Lời Chúa Cho Mọi Người

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa ngày hôm nay căn dặn các tông đồ những điều căn bản sau đây: 

– Điều thứ nhất: Thiên Chúa xuống trần gian để chiến đấu với lũ quỷ Satan và sau cuộc chiến đấu thiêng liêng đó thì con người mới được bình an. Vì thế, Lời Chúa phán:“Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà”.Thiên Chúa muốn nói cho mọi người biết rằng: giữa con người với nhau thì luôn luôn có sự kình địch, có sự tính toán hơn thua, ganh tị, ghen ghét lẫn nhau. Ai cũng muốn mình là số một, là người biết hơn hết, mình là đúng; những điều đó là do lũ quỷ Satan xen vào để đánh phá cướp các linh hồn. Vì thế, Chúa xuống trần gian để đem lại sự công bằng, sự bình an, hạnh phúc cho nhân loại, mà muốn được như thế thì cần phải có sự chiến đấu thiêng liêng trường kỳ giữa các linh hồn với nhau, sẽ có sự xung đột, và sự thanh luyện của Thiên Chúa cho từng người.

– Điều căn bản thứ hai: Thiên Chúa mang xuống cho nhân loại lời truyền dạy của Ngài muốn con người phải sống và thực hành theo, đó là: hãy yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính mình. Ai coi trọng người đời hơn Thiên Chúa, và ai không vác thập giá của mình để cùng chịu đau khổ với Thiên Chúa, thì không xứng đáng với những ân sủng mà Thiên Chúa trao ban, đó là sự sống đời đời. Và ai coi trọng mạng sống của mình trên hết mọi sự mà không chạy đến kêu cầu đến Thiên Chúa Cha là Đấng ban sự sống đời đời cho con người, thì chính mạng sống và linh hồn người đó sẽ không bảo đảm được sống đời đời với Thiên Chúa. 

– Điều căn bản thứ ba: Thiên Chúa truyền dạy cho các tông đồ của Ngài là: “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”.“Ai giúp đỡ một người bé nhỏ nhất là giúp đỡ chính Thiên Chúa.” Vì thế, các môn đệ của Ngài khi ra đi gặt hái trong cánh đồng truyền giáo là mang hình ảnh của Đức Giêsu yêu thương đến với nhân loại. Khi ai đón tiếp những người được Thiên Chúa sai đến, là người đó đang đón tiếp chính Thiên Chúa. Các tông đồ của Ngài hãy cố gắng sống đúng theo lời Thiên Chúa Cha truyền dạy, vâng phục Thiên Chúa Cha trong mọi đường lối, hãy trở nên đồng hình đồng dạng cùng với Đức Giêsu Kitô, mặc lấy chính con người yêu thương của Thiên Chúa vào trong thân thể của mình, để nhờ đó tình yêu của Thiên Chúa sẽ lan tỏa xuống trên toàn thể nhân loại, đến các con chiên đang bị lạnh giá, đang bị thương tích nơi tâm hồn cũng như thể xác.  

Lời Chúa ngày hôm nay căn dặn cho các tông đồ, cũng như tất cả những ai muốn đi theo và vâng phục lệnh truyền của Thiên Chúa Cha thì hãy ra đi và làm như Lời Chúa truyền dạy thì anh em sẽ được cứu độ; và linh hồn nào tin và đón nhận Thiên Chúa đến làm chủ cuộc đời mình, làm chủ linh hồn của mình thì chính linh hồn đó sẽ được Thiên Chúa Cha cứu vớt khỏi sự cám dỗ, khỏi sự giam cầm và ràng buộc của lũ quỷ Satan.

Ngài mời gọi mọi người: hãy vững tin vào quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa, Ngài là Đấng quyền năng tuyệt đối, có toàn quyền trên mọi loài thụ tạo, Ngài luôn yêu thương con người, và không có một tình yêu thương nào cao cả bằng tình yêu thương của Thiên Chúa. Ngài mời gọi các linh hồn hãy tín thác vào Ngài, Ngài hứa và sẽ thực hiện lời hứa đó là ban ơn cứu độ cho tất cả các linh hồn biết tín thác, và làm theo lời Thiên Chúa Cha truyền dạy. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều

Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.