Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên – (Mt 12,38-42) – Lời Hằng Sống

BÀI ĐỌC NGÀY HÔM NAY

Thứ Hai Tuần XVI – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1           Mk 6,1-4.6-8

Hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn

Bài trích sách ngôn sứ Mi-kha.

1Các ngươi hãy nghe điều Đức Chúa phán :
“Đứng lên ! Hãy mở một vụ kiện trước các núi,
các đồi phải nghe tiếng của ngươi !”
2Hãy nghe vụ kiện của Đức Chúa, hỡi các núi,
hỡi nền tảng vững bền của cõi đất, nghe đây !
Vì Đức Chúa đang kiện cáo dân Người,
Người tranh luận với Ít-ra-en.
3“Dân Ta hỡi, Ta đã làm gì ngươi ?
Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng ? Hãy trả lời cho Ta.
4Phải chăng vì Ta đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập,
đã giải thoát ngươi khỏi cảnh tôi đòi,
đã sai Mô-sê, A-ha-ron và Mi-ri-am đến hướng dẫn ngươi ?”
6[Dân tự hỏi mình rằng :]
“Tôi sẽ mang gì vào chầu Đức Chúa
và cúi mình trước Thiên Chúa tối cao ?
Phải chăng tôi sẽ mang những lễ toàn thiêu,
những con bê một tuổi vào chầu Đức Chúa ?
7Phải chăng Đức Chúa ưa thích từng ngàn dê đực,
và hằng vạn suối dầu ?
Phải chăng tôi sẽ dâng con trai đầu lòng để chuộc lỗi cho tôi,
dâng con ruột để đền tội cho chính mình ?”
8[Ngôn sứ đáp :]
“Hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt,
điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn :
đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa
và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn.”

Đáp ca         Tv 49,5-6.8-9.16bc-17.21 và 23 (Đ. c.23b)

Đ.Ai sống đời hoàn hảo,
Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

5“Hãy triệu tập cho Ta những người trung hiếu,
những người đã giao ước với Ta bằng hy lễ.”
6Các tầng trời tuyên bố Chúa công minh,
vì chính Người sẽ đứng ra xét xử.

Đ.Ai sống đời hoàn hảo,
Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

8“Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ ;
lễ toàn thiêu của ngươi
hằng nghi ngút trước mặt Ta đêm ngày.
9Bò của ngươi, Ta nào có thiết ;
chiên của ngươi, chẳng lẽ Ta ham !

Đ.Ai sống đời hoàn hảo,
Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

16bcThánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở,
mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi ?
17Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy,
lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng.

Đ.Ai sống đời hoàn hảo,
Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

21Ngươi làm thế, chẳng lẽ Ta thinh lặng,
ngươi tưởng rằng Ta cũng giống ngươi sao ?
Này đây Ta khiển trách,
những tội kia, Ta vạch rõ ngươi xem.
23Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh Ta.
Ai sống đời hoàn hảo,
Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.”

Đ.Ai sống đời hoàn hảo,
Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

Tung hô Tin Mừng          x. Tv 94,7b.8a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng,

nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 12,38-42)

38 Khi ấy, có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” 39 Người đáp : “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. 40 Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. 41 Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. 42 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn ; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I Love You!
Jesus, I Love You!

THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

(Mt 12, 38-42)

LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa

Lời Chúa ngày hôm nay nói về việc ra đi rao giảng Tin Mừng mà khi xưa chính Chúa Giêsu đã thực hiện.

 Trong cuộc đời công khai rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu, Ngài đã mang lời của Thiên Chúa Cha đến cho muôn người, giảng dạy cho họ biết về Nước Trời, biết ăn năn sám hối, bỏ đàng tội lỗi mà quay trở về với Thiên Chúa Cha. Ngài còn làm phép lạ, chữa lành và trừ quỷ cho tất cả những ai tin vào danh Ngài. Nhưng trong cuộc sống, có những người không tin vào Đức Giêsu Kitô, họ nghĩ rằng: Chúa Giêsu là kẻ háo quyền, mơ tưởng, là con người mà dám đòi ngang bằng với Thiên Chúa, dám cho mình biết mọi sự, biết làm phép lạ được sao? Từ những suy nghĩ đó, satan đã dẫn họ đến những sự thắc mắc và dần dần mất niềm tin vào Đức Giêsu Kitô; và họ đã đưa ra những đòi hỏi, bắt bớ và lên án Chúa. Họ đòi Đức Giêsu Kitô phải làm một dấu lạ ngay trước mắt họ, để họ mới tin vào lời rao giảng của Ngài. Nhưng Thiên Chúa thấu rõ tư tưởng và suy nghĩ của con người. Ngài biết lòng chai dạ đá của họ nên ngài đã phán rằng: thế hệ này sẽ không thấy một dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna. Từ đó, Ngài tiên báo một dấu lạ khác cao trọng và vĩ đại hơn dấu lạ ông Giona nằm trong bụng cá 3 ngày, đó chính là Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa xuống thế làm người, chịu chết rồi ba ngày Ngài sẽ sống lại, để đem lại cho con người sự sống đời đời và hạnh phúc viên mãn bên Thiên Chúa Cha.

 Để tiếp nối sứ vụ của Đức Giêsu Kitô, Ngài cũng truyền dạy các tông đồ thời nay của Ngài rằng: hãy đi và làm phép rửa cho muôn người: “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”, có nghĩa là tuyên xưng về Thiên Chúa Ba Ngôi duy nhất: Chúa Cha là Đấng tạo dựng; Chúa Con xuống thế, hy sinh chịu chết và sống lại để cứu độ con người; và Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa muôn loài muôn vật. Hãy ra đi và rao giảng Tin Mừng đó, để bất cứ ai tin thì sẽ được cứu độ và được hưởng sự sống đời đời. Chỉ có Thiên Chúa duy nhất có thể làm cho con người từ cõi chết được sống lại đời đời. Thiên Chúa mời gọi các nhà truyền giáo hãy ra đi và làm như vậy, để cứu lấy các linh hồn về với Thiên Chúa Cha, để các linh hồn đó được sự sống bên Ngài mãi mãi. Đó chính là mục đích duy nhất và là mục đích cuối cùng mà con người trên thế gian này đang tìm kiếm để đạt tới.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha

Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.