Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên – (Lc 8, 16-18) – Lời Chúa mỗi ngày

Vì ai đã có, thì được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.” Lc 8, 18
Vì ai đã có, thì được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.” Lc 8, 18

Contents

BÀI ĐỌC 1: CN 3,27-34

Đức Chúa giáng lời chúc dữ xuống nhà kẻ gian ác.

Bài trích sách Châm ngôn.

27Hỡi con, khi có thể, con đừng từ chối làm điều lành
cho ai đáng được hưởng.
28Khi có thể cho ngay, thì con đừng có nói :
“Đi đi, mai trở lại, rồi tôi sẽ cho anh.”
29Đừng mưu hại tha nhân,
hại người đang cùng con sống yên ổn.
30Đừng cãi cọ với ai vô cớ,
khi họ chẳng làm gì để hại con.
31Chớ phân bì với ai tàn bạo,
đừng chọn bất cứ con đường nào nó đã đi.
32Vì đối với Đức Chúa, kẻ gian tà là đồ ghê tởm ;
còn những ai chính trực, thì Người nhận làm bạn tâm giao.
33Đức Chúa giáng lời chúc dữ xuống nhà kẻ gian ác,
nhưng tuôn đổ phúc lành
trên nơi ở của những người chính trực công minh.
34Chúa chế giễu đứa hay nhạo báng,
nhưng thi ân cho kẻ khiêm nhường.

Tung hô Tin Mừng

Mt 5,16

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG: LC 8,16-18

Đèn được đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông dân chúng rằng : “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. 17 Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. 18 Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.”

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

THỨ HAI TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

(Lc 8,16-18)

LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, Thiên Chúa muốn nói với mọi người:  Lời Chúa là Ánh sáng đến thế gian và sẽ được chiếu tỏa xuống toàn thể nhân loại. 

 Chúa Giêsu lấy một ví dụ rất cụ thể trong cuộc sống của con người: Không ai đốt đèn rồi đặt dưới gầm giường, nhưng phải đặt trên đế để mọi người nhìn thấy ánh sáng, và nhờ có ánh sáng thì mọi người mới thấy rõ mà làm mọi việc được tốt đẹp. 

Thiên Chúa nhân hậu và thương yêu con người, vì thế Ngài chỉ rõ tường tận cho con người: Lời Chúa là Ánh sáng phải được chiếu soi cho toàn thể nhân loại, và là Con đường dẫn tới Nước Trời vĩnh cửu mai sau. Mỗi người hãy nhận lấy Ánh sáng là Lời của Thiên Chúa chỉ dạy để sống và đem ra thực hành, đó là: sự yêu thương, lòng bác ái, quảng đại, vị tha, sự khiêm nhường, tự hạ, nhỏ bé và đơn sơ. Thiên Chúa muốn rằng: Khi mỗi người nhận được ân sủng và ánh sáng của Thiên Chúa thì ánh sáng và ân sủng đó cũng phải được chiếu soi và lan tỏa đến cho mọi người.

Thiên Chúa cũng mời gọi mọi người hãy để ý cách thức lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa. Khi ai lắng nghe và thực hành đúng theo lệnh truyền của Thiên Chúa thì sẽ sinh hoa trái tốt đẹp là được bình an, hạnh phúc, được tràn đầy tình yêu thương của Thiên Chúa và được sự sống đời đời.

Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mọi người: 

– Hãy luôn lắng nghe, suy gẫm lời của Thiên Chúa, và đem ra thực hành trong cuộc sống để lời của Thiên Chúa luôn ở trong tâm hồn mỗi người, và họ sẽ được bình an, hạnh phúc trong vòng tay của Thiên Chúa.

– Hãy sống và thực hành đúng theo Lời của Thiên Chúa là Ánh sáng đến thế gian, thì sẽ trở thành gương sáng, giúp cho mọi người nhìn vào gương sáng đó mà tin và sống theo Lời của Thiên Chúa thì họ cũng được hưởng ơn Cứu độ. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.