Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Chúa Giesu hiện ra với các môn đệ
Chúa Giesu hiện ra với các môn đệ

BÀI ĐỌC I: Cv 3, 11-26

“Đấng ban sự sống thì anh em đã giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, khi người què được chữa lành cứ theo sát Phêrô và Gioan, toàn dân bỡ ngỡ chạy đến hai ngài đang ở hành lang gọi là hành lang Salômôn. Thấy vậy Phêrô liền nói với dân chúng rằng: “Hỡi các người Israel, tại sao anh em ngạc nhiên về việc đó và nhìn chúng tôi như là chúng tôi dùng quyền năng hay lòng đạo đức riêng mà làm cho người này đi được ? Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Giacóp, Thiên Chúa các tổ phụ chúng ta, đã làm vinh danh Chúa Giêsu, Con của Ngài, Đấng mà anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt Philatô trong khi Philatô xét là phải tha cho Người. Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh, Đấng Công Chính, và xin tha tên sát nhân cho anh em, còn Đấng ban sự sống thì anh em lại giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại, điều đó chúng tôi xin làm chứng. Và bởi đã tin vào danh Người, nên danh Người đã làm cho kẻ mà anh em thấy và biết đây, được vững mạnh, và lòng tin vào Người chữa anh này hoàn toàn lành mạnh trước mặt hết thảy anh em.

“Hỡi anh em, thế nhưng tôi biết rằng anh em đã hành động vì không biết, như các thủ lãnh anh em đã làm. Thiên Chúa đã hoàn tất việc Ngài dùng miệng các tiên tri mà báo trước rằng Đức Kitô của Ngài phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy ăn năn hối cải, ngõ hầu tội lỗi anh em được xoá bỏ, như thế để Thiên Chúa ban cho anh em thời kỳ thư thái, và sai Đức Giêsu Kitô, Đấng mà Chúa đã phán hứa cùng anh em trước, Đấng phải về trời cho đến thời kỳ phục hồi vạn vật, như Chúa đã dùng miệng các thánh tiên tri Ngài mà phán từ ngàn xưa. Môsê đã nói rằng:

“’Vì Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ cho xuất hiện giữa anh em các ngươi một tiên tri như ta, các ngươi hãy nghe tất cả những điều Ngài sẽ nói với các ngươi’. Vậy, tất cả những ai không chịu nghe theo vị tiên tri đó, thì sẽ bị khai trừ khỏi dân chúng.

“Và tất cả các tiên tri, từ Samuel và các vị kế tiếp, đều đã nói và tiên báo về ngày này. Anh em là con cháu các tiên tri và con cháu của giao ước mà Chúa đã thiết lập với các tổ phụ chúng ta, khi Người phán cùng Abraham rằng: “Chính nơi dòng dõi ngươi, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc”. Chính vì anh em trước tiên mà Thiên Chúa đã cho Con của Ngài xuất hiện và sai đi chúc phúc cho anh em, để mỗi người từ bỏ tội ác”.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 8, 2a và 5. 6-7. 8-9

Đáp: Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu (c. 2a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu! Nhân loại là chi mà Chúa để ý chăm nom ?- Đáp.

2) Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang sức con người bằng danh dự với vinh quang, Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo, Chúa đặt muôn vật dưới chân con người. – Đáp.

3) Nào chiên, nào bò, thôi thì tất cả, cho tới những muông thú ở đồng hoang, chim trời với cá đại dương, những gì lội khắp nẻo đường biển khơi. – Đáp.

Tin mừng: Lc 24,35-48

35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” 37 Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. 38 Nhưng Người nói: “Sao lại hoảng hốt ? Sao lòng anh em còn ngờ vực ? 39 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây ?” 40 Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. 41 Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không ?” 42 Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. 43 Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.

44 Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.”

45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh 46 và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại;

47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

Đường Vào Thiên Đàng

THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 

(Lc 24,35-48) 

Suy niệm 

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Chúa Giê-su luôn luôn yêu thương và đồng hành cùng với các môn đệ của Ngài. Ngài thấy được rằng: khi Chúa Giê-su chịu chết thì các môn đệ của Ngài đang sợ hãi, đang lo lắng, đang bơ vơ không người chăn dắt. Chúa thấu rõ được tâm hồn các môn đệ, nên Ngài đã hiện ra củng cố niềm tin cho các ông về sự Phục Sinh của Chúa; và giảng dạy cho các môn đệ của Ngài biết rằng: những Lời đã được viết trong Kinh Thánh về Ngài sẽ được ứng nghiệm qua sự Phục Sinh của Ngài, trong chính cuộc sống của Ngài khi còn sống tại trần thế. Ngài tiếp tục hướng dẫn, giải thích, soi sáng cho các ông nhớ lại Lời Kinh Thánh và các Thánh Vịnh đã chép về Ngài, từ thời ông Mô-sê cho tới thời các Tiên Tri đều phải được ứng nghiệm. Và giờ đây, để củng cố thêm niềm tin cho các ông, Chúa đã hiện ra với các môn đệ tại bữa ăn. Ngài cho các môn đệ thấy được rằng: Ngài đang sống thật; là một con người thật: đang cùng ăn, cùng uống với họ, và Ngài cho họ thấy được các lỗ đinh mà Ngài phải chịu. Càng ngày, Chúa càng cho các môn đệ thêm niềm tin về sự Phục Sinh, sự sống lại của Chúa Giê-su là sự thật; chứ không phải là một sự ảo tưởng. Chúa còn củng cố thêm niềm tin cho các ông, nhắc lại Lời Kinh Thánh đã nói về Ngài rằng: “Đức Giê-su Ki-tô phải chịu đau khổ và chịu chết; sau ba ngày, Ngài sẽ sống lại”. Chính Ngài sẽ mang tất cả tội lỗi của con người mà đưa lên cây thập giá, để chuộc tội cứu độ con người; và các môn đệ của Ngài, sẽ là những chứng nhân cho những Lời mà Chúa đã giảng dạy và đã sống. 

Ngày hôm nay, Thiên Chúa cũng muốn các môn đệ của Ngài: hãy sống là chứng nhân cho Thiên Chúa, làm chứng về tất cả những lời nói, những việc làm, những hành động, mà chính Chúa Giê-su đã sống và chỉ dạy cho con người. Hơn thế nữa, Thiên Chúa muốn các môn đệ của Ngài, cũng như tất cả mọi người: hãy sống và thực hành những điều mà Thiên Chúa đã truyền dạy là: hãy sống một đức tin tuyệt đối vào một Đức Giê-su Ki-tô chịu chết và Phục Sinh để cứu độ con người. Ngài muốn mọi người sống niềm tin đó thì sẽ được Thiên Chúa cứu độ. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Jesus-I-Trust-in-You
Jesus, I trust in You!

God bless you and peace be with you!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.