Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên – Mt 9, 1-8 – Lời Chúa mỗi ngày

Này Con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi. (Mt 9,2)
Này Con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi. (Mt 9,2)

BÀI ĐỌC NGÀY HÔM NAY

Thứ Năm Tuần XIII – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1           Am 7,10-17

Hãy đi tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta.

Bài trích sách ngôn sứ A-mốt.

10 Bấy giờ ông A-mát-gia, tư tế đền thờ Bết Ên, sai người đến gặp Gia-róp-am, vua Ít-ra-en, và thưa : “A-mốt âm mưu chống đức vua ngay trên lãnh thổ Ít-ra-en, và đất nước này không còn chịu nổi bất cứ lời nào của ông ta nữa. 11 Vì A-mốt nói như thế này : “Gia-róp-am sẽ chết vì gươm, và Ít-ra-en sẽ bị đày biệt xứ.” 12 Bấy giờ A-mát-gia nói với ông A-mốt : “Này thầy chiêm ơi, mau chạy về đất Giu-đa, về đó mà kiếm ăn, về đó mà tuyên sấm ! 13 Nhưng ở Bết Ên này, đừng có hòng nói tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của quân vương, đây là đền thờ của vương triều.” 14 Ông A-mốt trả lời ông A-mát-gia : “Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. 15 Chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Đức Chúa đã truyền cho tôi : “Hãy đi tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta.” 16 Vậy giờ đây, hãy nghe lời Đức Chúa phán : Ngươi nói :

“Ông không được tuyên sấm chống lại Ít-ra-en,
cũng không được phát ngôn chống lại nhà I-xa-ác.”
17Vì vậy, Đức Chúa phán thế này :
“Vợ ngươi sẽ đi làm điếm trong thành phố,
con trai con gái ngươi sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm,
lãnh thổ ngươi sẽ bị phân chia từng mảnh,
còn ngươi, ngươi sẽ chết trên một miền đất ô uế,
và Ít-ra-en sẽ bị đày xa quê cha đất tổ.”

Đáp ca         Tv 18B,8.9.10.11 (Đ. c.10b)

Đ.Quyết định Chúa phù hợp chân lý,
hết thảy đều công minh.

8Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện,
bổ sức cho tâm hồn.
Thánh ý Chúa thật là vững chắc,
cho người dại nên khôn.

Đ.Quyết định Chúa phù hợp chân lý,
hết thảy đều công minh.

9Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng,
làm hoan hỷ cõi lòng.
Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch,
cho đôi mắt rạng ngời.

Đ.Quyết định Chúa phù hợp chân lý,
hết thảy đều công minh.

10Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng,
tồn tại đến muôn đời.
Quyết định Chúa phù hợp chân lý,
hết thảy đều công minh.

Đ.Quyết định Chúa phù hợp chân lý,
hết thảy đều công minh.

11Thật quý báu hơn vàng,
hơn vàng y muôn lượng,
ngọt ngào hơn mật ong,
hơn mật ong nguyên chất.

Đ.Quyết định Chúa phù hợp chân lý,
hết thảy đều công minh.

Tung hô Tin Mừng          2 Cr 5,19

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 9,1-8)

1 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. 2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi !” 3 Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng : “Ông này nói phạm thượng.” 4 Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói : “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy ? 5 Trong hai điều : một là bảo : “Tội con được tha rồi”, hai là bảo : “Đứng dậy mà đi”, điều nào dễ hơn ? 6 Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội – bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà !” 7 Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. 8 Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

THỨ NĂM TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN

(Mt 9,1-8)

LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay tường thuật về việc Đức Giêsu Kitô chữa lành người bại liệt trong nhóm những bệnh nhân và tội nhân đến với Ngài. Vì tình yêu thương mà Đức Giêsu Kitô đã xuống thế làm người và hy sinh chính mạng sống mình để cứu độ con người. Ngài chính là Thiên Chúa, là ánh sáng phải đến thế gian để xua trừ tội lỗi, xua trừ Satan đang giam giữ linh hồn và thể xác con người. Trong cuộc đời của Đức Giêsu công khai rao giảng Tin Mừng, Ngài không làm gì khác ngoài việc ban ơn cứu độ, chữa lành và trừ quỷ nói lời tha tội để Satan phải xuất ra khỏi bệnh nhân. Hình ảnh đó được thấy rõ trong Tin Mừng khi Đức Giêsu chữa lành cho người bại liệt và những người xung quanh đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Và chính niềm tin đó đã cứu người bại liệt thoát khỏi tội lỗi, thoát khỏi sự giam cầm của Satan. Thế nên, khi đến với Thiên Chúa, mọi người cần đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào Ngài thì mọi bệnh tật, mọi tội lỗi sẽ được Thiên Chúa cứu chữa và xóa bỏ. 

Nhưng bên cạnh những người tin Chúa thì không tránh khỏi những kẻ chống đối Ngài, đó là hình ảnh của Satan tìm cách để phá đổ các việc làm của Đức Giêsu Kitô. Vì thế, có những kẻ chống đối Ngài cho rằng: Ngài nói phạm thượng, chỉ là một con người mà lại dám nói lời tha tội. Vì họ chưa tin tưởng vào Đức Giêsu Kitô, lòng còn chai đá, tâm hồn còn đóng lại, nên họ không nhận ra những việc làm yêu thương của Đức Giêsu Kitô, thế nên họ tìm cách để chống đối Ngài.

Ngày hôm nay cũng vậy, trong công trình của Nhà Thiên Chúa Cha, cũng có nhiều người không tin, tâm hồn họ đang đóng lại, họ đang bị Satan giam cầm, khống chế nên không nhận ra được những việc làm tốt đẹp đến từ Thiên Chúa và việc Chúa chọn Chu Thiên Thương và các ngôn sứ của Ngài. Satan lợi dụng những sự yếu đuối đó để tìm cách dẹp tan công trình của Nhà Thiên Chúa Cha. Sự chống đối này cũng gợi lại hình ảnh của Đức Giêsu Kitô, khi Ngài làm các phép lạ, chữa lành, trừ quỷ và ban ơn tha tội. Còn thời đại ngày hôm nay, Chu Thiên Thương và các ngôn sứ của Thiên Chúa chỉ là những con người yếu đuối tội lỗi, nhưng được Thiên Chúa yêu thương và đã chọn gọi, đặt để trong công trình của Ngài để tiếp nối công trình cứu độ của Đức Giêsu Kitô và Hội Thánh, và cùng cộng tác với Ngài cứu các linh hồn tội lỗi, giúp họ quay trở về với Thiên Chúa. 

Chính Thiên Chúa mới có quyền tha tội, có quyền chữa lành mọi bệnh tật, xua trừ ma quỷ và giải thoát con người khỏi sự giam cầm của Satan. Chu Thiên Thương và các ngôn sứ của Ngài cũng chỉ là khí cụ để làm công việc cho Thiên Chúa. Vì vậy, tất cả những ai muốn được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa thì hãy mở lòng ra đón nhận ân sủng Thần Khí đến từ Thiên Chúa mà tin tưởng vào công trình của Ngài được đặt để nơi Nhà Thiên Chúa Cha. Ai tin sẽ được Thiên Chúa cứu độ, còn ai không tin thì Thiên Chúa luôn cho tự do; và ai chống đối Thần Khí của Thiên Chúa thì sẽ phải lãnh án phạt đời sau.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều – Suy Niệm Lời Chúa

Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.