Thứ Năm Tuần XIV – Mùa Thường Niên – (Mt 10,6-15) – Lời Chúa mỗi ngày

Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. (Mt 10, 12)

BÀI ĐỌC NGÀY HÔM NAY

Thứ Năm Tuần XIV – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1           Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9

Trái tim Ta thổn thức.

Bài trích sách ngôn sứ Hô-sê.

1 Đức Chúa phán thế này :

Khi Ít-ra-en còn non trẻ, Ta đã yêu nó,
từ Ai-cập Ta đã gọi con Ta về.
3Ta đã tập đi cho Ép-ra-im, đã đỡ cánh tay nó,
nhưng chúng không hiểu là Ta chữa lành chúng.
4Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng.
Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má ;
Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn.
5cNhưng nó không chịu về với Ta.
8acHỡi Ép-ra-im, Ta từ chối ngươi sao nổi !
Hỡi Ít-ra-en, Ta trao nộp ngươi sao đành !
Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi.
9Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận,
sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im nữa,
vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm.
Ở giữa ngươi, Ta là Đấng Thánh,
và Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ.

Đáp ca         Tv 79,2ac và 3b.15-16 (Đ. c.4b)

Đ.Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,
để chúng con được ơn cứu độ.

2acLạy Mục Tử nhà Ít-ra-en,
Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá,
3bxin khơi dậy uy dũng của Ngài,
đến cùng chúng con và thương cứu độ.

Đ.Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,
để chúng con được ơn cứu độ.

15Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại,
tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem,
xin Ngài thăm nom vườn nho cũ,
16bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng,
và chồi non được Ngài ban sức mạnh.

Đ.Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,
để chúng con được ơn cứu độ.

Tung hô Tin Mừng          Mc 1,15

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 10,7-15)

7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng : “Anh em hãy đi rao giảng : Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. 9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để giắt lưng. 10 Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

11 “Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. 13 Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. 14 Nếu người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại. 15 Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I Love You!
Jesus, I Love You!

THỨ NĂM TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN

(Mt 10,6-15)

LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa ngày hôm nay kể lại việc Thiên Chúa trao ban quyền năng cho các tông đồ, và sai các ông ra đi rao giảng Tin Mừng, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, và khử trừ ma quỷ cho muôn người.

Thiên Chúa trao ban quyền năng và thần khí của Ngài xuống trên các tông đồ, cũng như tất cả những người Chúa chọn muốn bước đi theo Ngài. Với quyền năng của Thiên Chúa ban cho, họ sẽ làm được những phép lạ: chữa lành người đau yếu, bệnh tật và khử trừ ma quỷ. Khi đã được Thiên Chúa trao ban quyền năng, thì Thiên Chúa mời gọi các tông đồ của Ngài: hãy trao ban, chia sẻ đến với người khác: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” 

Thiên Chúa muốn các môn đệ hãy ra đi tiếp nối sứ vụ của Ngài là cứu các linh hồn: Ngài muốn các môn đệ hãy nhìn lên gương tình yêu tự hiến của Đức Giêsu Kitô trên thập giá. Đức Giêsu Kitô đã chịu chết để chuộc tội cho nhân loại, để cứu con người khỏi sự chết và ban cho con người được sự sống đời đời. Thiên Chúa đòi hỏi các tông đồ của Ngài  cũng phải có một tình yêu tự hiến, một sự hy sinh cho đi vô điều kiện như Đức Giêsu Kitô đã làm gương.

Ngày hôm nay, Thiên Chúa mời gọi các môn đệ, cũng như tất cả những ai muốn đi theo con đường của Đức Giêsu Kitô thì hãy bắt chước sống theo gương Đức Giêsu Kitô: hãy chia sẻ cho tha nhân mọi thứ mà Thiên Chúa đã trao ban cho mình với một tình yêu vô điều kiện, không tính toán; hãy tín thác mọi sự cho Thiên Chúa, và phục vụ tha nhân hết lòng, vô vị lợi. Đó là điều mà Thiên Chúa mời gọi các môn đệ của Ngài làm theo. Hãy đến với tha nhân như tình yêu tự hiến của Thiên Chúa. Đây là một tình yêu cao cả mà Thiên Chúa hiến trao cho con người, và Ngài cũng muốn các môn đệ của Ngài hãy ra đi và trao ban tình yêu cao cả đó cho tha nhân. 

Thiên Chúa đã trao ban sự sống cho con người, đó là một tình yêu bao la vô bờ bến, không có một tình yêu nào cao cả như thế! Vì thế, Ngài mời gọi các môn đệ của Ngài hãy chia sẻ, hãy trao ban tất cả quyền năng mà các môn đệ nhận được từ nơi Thiên Chúa mà trao ban, đến cho muôn người: hãy cho đi một cách nhưng không, đó là một tình yêu tự hiến vô điều kiện, một tình yêu cho đi, mà không tính toán. 

Lời Chúa ngày hôm nay cũng mời gọi các môn đệ: hãy lên đường, ra đi tiếp nối sứ vụ của Đức Giêsu Kitô: là rao giảng Tin Mừng Nước Trời, kêu gọi mọi người ăn năn, sám hối tội lỗi mà quay trở về với Thiên Chúa Cha, chữa lành cho các bệnh nhân khỏi mọi bệnh hoạn tật nguyền và khử trừ ma quỷ, để linh hồn họ được giải thoát mà quay trở về với Thiên Chúa là Cha đầy tình yêu thương.

 Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều – Suy Niệm Lời Chúa

Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.