Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên – (Mt 16, 13-23) – Lời Hằng Sống

Lời Hằng Sống

“Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ?” Mt 16, 15

BÀI ĐỌC NGÀY HÔM NAY

Thứ Năm Tuần XVIII – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1          Gr 31,31-34

Ta sẽ lập một giao ước mới và sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng.

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

31 Này sẽ đến những ngày – sấm ngôn của Đức Chúa – Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa một giao ước mới, 32 không giống như giao ước Ta đã lập với cha ông chúng, ngày Ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Ai-cập ; chính chúng đã huỷ bỏ giao ước của Ta, mặc dầu Ta là Chúa Tể của chúng – sấm ngôn của Đức Chúa. 33 Nhưng đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en sau những ngày đó – sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta. 34 Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia : “Hãy học cho biết Đức Chúa”, vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta – sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa.

Đáp ca        Tv 50,12-13.14-15.18-19 (Đ. c.12a)

Đ.Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng.

12Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.13Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

Đ.Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng.

14Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ,
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con ;15đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

Đ.Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng.

18Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,
con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận.19Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,
một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

Đ.Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng.

Tung hô Tin Mừng         Mt 16,18

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 16,13-23)

13 Khi ấy, khi Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” 14 Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi : “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông : “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” 20 Rồi Người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.

21 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người : “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !” 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô : “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I Love You!
Jesus, I Love You!

THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

(Mt 16,13-23)

LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Tin Mừng hôm nay Thiên Chúa cho con người được biết: việc Thánh Phêrô ngăn cản Đức Giêsu đi Giêrusalem để chịu đau khổ và chịu chết, đó là tư tưởng của Satan. Thiên Chúa cũng đặt câu hỏi cho mỗi người: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” 

 Mỗi người đều có một linh hồn phải đối diện trước mặt Thiên Chúa, không phải đợi lúc Ngài gọi ra khỏi trần gian này, mà ngay giây phút hiện tại, con người cũng phải đối diện trước mặt Thiên Chúa về những chọn lựa của mình. Ai biết chọn lựa Thiên Chúa là Đấng Cứu Thế, là Đấng có quyền năng và sức mạnh cứu linh hồn của mình, thì: hãy đi theo Ngài, hãy tôn vinh và thờ lạy Ngài, hãy làm mọi việc theo Lời Ngài chỉ dạy thì sẽ được sự sống đời đời cùng với Thiên Chúa Cha trên Thiên Quốc. Để đạt được điều đó không phải tự sức riêng của con người làm được, mà là nhờ ân sủng và tác động thần khí của Chúa Thánh Thần soi trí mở lòng để con người nhận biết được Thiên Chúa là Cha yêu thương, là Đấng Cứu Thế đã xuống thế làm người để cứu con người thoát khỏi sự giam cầm của Satan.  

 Lời Chúa hôm nay cũng chỉ dạy cho con người qua hình ảnh Thánh Phêrô ngăn cản Đức Giêsu đi Giêrusalem để chịu đau khổ, chịu chết và sống lại để cứu độ con người. Sự ngăn cản của Thánh Phêrô có phải đến từ ý muốn của Thiên Chúa hay không? Thưa không! Đó là do Satan đã nhập vào Thánh Phêrô để cản bước đường đi chịu đau khổ và chịu chết của Đức Giêsu. Thánh Phêrô là người phàm, nên ông đã suy nghĩ và hành động theo cách suy nghĩ của con người: là can ngăn Chúa, không muốn Chúa Giêsu đi chịu chết. Chúa đã quở trách Thánh Phêrô: “Satan, lui lại đằng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là tư tưởng của loài người.” Ngài cũng cho biết: đó là ý tưởng của Satan khi ngăn cản các môn đệ của Ngài bước trên con đường đau khổ.

 Lời Chúa cũng cảnh tỉnh cho mọi người: ai muốn đi theo Thiên Chúa thì cũng phải chịu đau khổ, chịu bắt bớ, chịu sỉ nhục, chịu lên án và cùng chịu vác thánh giá của mình lên đồi Canvê mỗi ngày cùng với Chúa thì mới chiến thắng được Satan. Còn nếu ai chọn lựa đi theo đường lối của thế gian để tìm sự vinh hoa phú quý, danh vọng và lạc thú ở đời này, thì đó không phải là con đường Đức Giêsu đã đi. 

 Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi các môn đệ của Ngài:

– Hãy tỉnh thức trước những cám dỗ của Satan

– Hãy phân định: đâu là ý muốn của Thiên Chúa muốn mỗi người vác thánh giá bước đi trên con đường theo Ngài, đâu là ý định của Satan đang cám dỗ con người đi theo con đường của thế gian là: tiền tài, địa vị và danh vọng. 

– Hãy xin ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để Ngài hướng dẫn mỗi người bước đi trên con đường thập giá mà Đức Giêsu đã đi qua. 

 Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha

Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.