Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên – (Lc 5, 1-11) – Lời Chúa mỗi ngày

Các ông bỏ hết mọi sự mà theo Đức Giê-su. Lc 5, 11
Các ông bỏ hết mọi sự mà theo Đức Giê-su. Lc 5, 11

BÀI ĐỌC 1: 1 CR 3,18-23

Tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Ki-tô, và Đức Ki-tô lại thuộc về Thiên Chúa.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

18 Thưa anh em, đừng ai tự lừa dối mình. Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên như điên rồ, để được khôn ngoan thật. 19 Vì sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa, như có lời chép rằng : Chúa bắt được kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng. 20 Lại có lời rằng : Tư tưởng kẻ khôn ngoan, Chúa đều biết cả : thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài.

21 Vậy đừng ai dựa vào phàm nhân mà tự hào. Vì tất cả đều thuộc về anh em ; 22 dù là Phao-lô, hay A-pô-lô, hay Kê-pha, dù cả thế gian này, sự sống, sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, 23 mà anh em thuộc về Đức Ki-tô, và Đức Ki-tô lại thuộc về Thiên Chúa.

Tung hô Tin Mừng

Mt 4,19

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG: LC 5,1-11

Các ông bỏ hết mọi sự mà theo Đức Giê-su.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn : “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” 5 Ông Si-môn đáp : “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. 7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói : “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !” 9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn : “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” 11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

THỨ NĂM TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN

( Lc 5, 1-11 )

LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

    Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay muốn nói cho toàn thể nhân loại biết rằng: Lời quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa sẽ được loan truyền khắp toàn cõi đất này.

Lời của Thiên Chúa là Lời quyền năng, luôn có sức mạnh để cứu độ con người, luôn mang sự sống đến cho con người chứ không bao giờ đem lại sự chết, sự đau khổ và tối tăm. Vì thế, Lời của Thiên Chúa phải được loan truyền và lan tràn trên toàn thế giới này. Thế nên, Thiên Chúa kêu gọi các tông đồ của Ngài hãy cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa là: ra đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời, kêu gọi mọi người ăn năn, sám hối quay trở về với Thiên Chúa. 

    Lời Chúa hôm nay cho thấy uy quyền, quyền năng, và sức mạnh của Thiên Chúa trên toàn thể nhân loại. Thiên Chúa biết rõ mọi sự, Ngài thấu suốt lòng mỗi người đang suy nghĩ gì, đang cần gì. Ngài biết con người rất yếu đuối, giới hạn, không thể hiểu biết được tư tưởng, đường lối công trình của Thiên Chúa, nên Ngài luôn đồng hành để chỉ dạy cho con người. Như Tin Mừng hôm nay thuật lại, sau khi các môn đệ vất vả suốt đêm mà không bắt được gì, Chúa Giêsu đã nói với ông Simon: “Hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”. Các môn đệ đã vâng nghe và làm theo lời Ngài chỉ dạy và đã bắt được rất nhiều cá. Hình ảnh các môn đệ kéo được mẻ lưới rất nhiều cá khi vâng lời Thiên Chúa, là một bài học cho các tông đồ thời nay: phải luôn biết vâng nghe và thực thi đúng theo lệnh truyền của Thiên Chúa, vì chỉ khi hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa thì con người mới chu toàn được bổn phận mà Thiên Chúa trao ban. Con người dù có học cao hiểu rộng đến đâu cũng không hiểu thấu được đường đi lối bước của Thiên Chúa.

    Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi các con cái của Ngài:

– Hãy luôn biết lắng nghe và vâng phục Thiên Chúa trong mọi sự. Thiên Chúa chỉ dạy sao thì hãy làm như vậy.

– Hãy xin cho mình có một tâm hồn đơn sơ, bé nhỏ để luôn biết thực thi theo lời chỉ dạy của Thiên Chúa.

– Đừng dựa vào lý trí, suy nghĩ hạn hẹp của con người mà hãy khôn ngoan đón nhận Lời của Thiên Chúa truyền dạy. Hãy lắng nghe thần khí của Chúa Thánh Thần hướng dẫn mà bước đi trên con đường Chân Lý và Sự Thật của Thiên Chúa.

– Hãy sống khiêm nhường tự hạ trước mặt Thiên Chúa, vì mọi người đều là những con người tội lỗi, thấp hèn. 

– Hãy tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa. Ngài luôn đồng hành với con người, và Ngài thấy và biết rõ con người đang làm gì, đang cần gì. Hãy chạy đến cầu xin với Ngài. 

– Hãy xác tín và sống niềm tin của mình trước mặt Thiên Chúa: Ngài là Thiên Chúa thật và là Người thật, là Thiên Chúa Tình Yêu, không ai có tình yêu thương cao cả như Ngài. 

    Ngày hôm nay, Thiên Chúa mời gọi tất cả các con cái của Ngài: Hãy chạy đến nương tựa vào trái tim yêu thương của Ngài. Ngài sẽ quan tâm, chăm sóc các con cái của Ngài như chính Ngài đã quan tâm đến các tông đồ của Ngài khi xưa. Hãy chạy đến bên Ngài để Ngài chỉ dạy phải sống như thế nào trong thế giới hôm nay.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha

Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.