Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên – (Lc 11, 47-54) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, 51 từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Lc 11, 50

Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, 51 từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Lc 11, 50

Contents

BÀI ĐỌC 1: EP 1,1-10

Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ.

Khởi đầu thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

1 Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, kính gửi dân thánh tại Ê-phê-xô, là những người tin vào Đức Ki-tô Giê-su. 2 Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.

3Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
Trong Đức Ki-tô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.
4Trong Đức Ki-tô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,
để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.
5Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Đức Giê-su Ki-tô,
6để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời,
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.
7Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra
chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi
theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.
8Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta
cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.
9Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu :
thiên ý này là kế hoạch yêu thương
Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô.
10Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn
là quy tụ muôn loài trong trời đất
dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.

Tung hô Tin Mừng

Ga 14,6

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG: LC 11,47-54

Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu các ngôn sứ, từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

47 Khi ấy, Đức Giê-su nói với mấy nhà thông luật rằng : “Khốn cho các người ! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy ! 48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.

49 “Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán : “Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng : chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. 50 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, 51 từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết : thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.

52 “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật ! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết : các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.”

53 Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, 54 gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

THỨ NĂM TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN  

(Lc 11,47-54)  

LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

  Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,  

Lời Chúa ngày hôm nay kêu gọi mọi người: Hãy tỉnh thức trước từng lời nói, hành động và việc làm của mình.

  Thiên Chúa trao ban cho mỗi người ơn hiểu biết và sự khôn ngoan để hiểu biết về mầu nhiệm của Thiên Chúa. Ngài trao ban và ghi khắc trong tâm hồn mỗi người một trái tim yêu thương, một sự hiểu biết về lề luật Yêu thương. Mỗi tâm hồn được Thiên Chúa trao ban ân sủng thì phải có trách nhiệm trao ban những ân sủng đó cho người khác. Không ai trên thế gian này là vô dụng trước mặt Thiên Chúa, nên Ngài trao ban cho mỗi người một nhiệm vụ, một sứ vụ khác nhau.  

 Khi mọi người được sinh ra trong thế gian này, từ người bé đến người lớn, từ người khỏe mạnh cho đến người bệnh tật, Thiên Chúa đều trao ban cho mỗi người một trái tim biết yêu thương, đó là luật Yêu thương tự nhiên được chính Thiên Chúa khắc ghi trong tâm hồn mỗi người. Nhưng trái tim nơi mỗi tâm hồn thể hiện tình yêu thương khác nhau, vì không ai là hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa.

  Bên cạnh đó, Thiên Chúa gửi tới thế gian này các tiên tri và các ngôn sứ để mang lời của Thiên Chúa xuống cho nhân loại, để hướng dẫn giúp cho mỗi người biết sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa. Vào thời điểm cách đây hơn hai ngàn năm, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, Ngài đem cho con người lề luật Yêu thương, được thể hiện bằng chính Con người của Ngài. Ngài chính là Tình yêu, Ngài ban phát tình yêu xuống cho toàn thể nhân loại, không phân biệt người tốt cũng như người xấu, và cho những ai biết đón nhận tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa đến để chỉ dạy và thức tỉnh con người biết được những sự cám dỗ của Satan.

Đặc biệt, Lời Chúa hôm nay, Ngài cảnh tỉnh các vị lãnh đạo trong Giáo Hội, Ngài nói rằng: “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết để vào Nước Trời, các người không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.” Ngài cho biết: Đó là một tội rất lớn trước mặt Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương các vị thông luật, các vị hiểu biết về Kinh Thánh, hiểu biết về giới luật yêu thương; thế nên, ngày hôm nay, Thiên Chúa mời gọi các vị đừng rơi vào cạm bẫy của Satan, đừng rơi vào cạm bẫy theo lối sống của những người Pharisêu và các nhà thông luật thời Chúa Giêsu.

Ngày nay, có những người kiêu ngạo, ích kỷ, tự cao, tự đại cho mình hiểu biết và nắm giữ lề luật, nên họ dùng quyền hành để áp đặt trên người khác. Thiên Chúa tiếp tục mời gọi mọi người: Hãy khiêm nhường, tự hạ mà nhìn lên Thiên Chúa, Đấng Tối Cao. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng ra lề luật và xét xử; còn các ngôn sứ, các nhà thông luật, và các vị lãnh đạo trong Giáo Hội chỉ là những khí cụ mà Thiên Chúa dùng. Vì thế, Ngài mời gọi các vị hãy chu toàn bổn phận của mình: là một đầy tớ trung tín, tài giỏi, và khôn ngoan, biết cho đi những gì mà Thiên Chúa đã ban cho mình, và chu toàn bổn phận là một vị lãnh đạo trong Giáo Hội: luôn biết chia sẻ, nâng đỡ, và giúp đỡ anh chị em của mình biết sống hướng về Nước Trời vĩnh cửu mai sau, đó là mục đích mà con người cần phải đạt được để có được hạnh phúc Nước Trời.

Thiên Chúa mời gọi các vị thông luật, các vị hiểu biết về Kinh Thánh, hiểu biết về lề luật: 

– Hãy sống và làm đúng theo những điều mà Thiên Chúa mời gọi.

– Đừng giữ luật hình thức, đừng giữ luật trên lý thuyết, mà hãy sống theo gương của Chúa Giêsu: là thực hành luật yêu thương trên chính bản thân mình, thể hiện qua lời nói, việc làm và cách sống; đó là: sống yêu thương, vị tha, biết cho đi tất cả những gì mà Thiên Chúa đã trao ban cho mình. Sống được như thế thì mới làm đẹp lòng Thiên Chúa.  

  Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.