Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh – Thầy là Con đường, là Sự thật và là Sự sống (Ga 14, 6)

Thầy là Con đường là Sự thật và là Sự sống (Ga 14, 6)

Thứ Sáu Tuần IV – Mùa Phục Sinh

Thầy là Con đường là Sự thật và là Sự sống (Ga 14, 1-6)

Bài đọc 1           Cv 13,26-33

Điều Thiên Chúa hứa, thì Người đã thực hiện khi làm cho Đức Giê-su sống lại.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

26 Khi đến An-ti-ô-khi-a miền Pi-xi-đi-a, ông Phao-lô đứng giữa hội đường và nói : “Thưa đồng bào Ít-ra-en, và thưa anh em đang hiện diện nơi đây, là những người kính sợ Thiên Chúa, lời cứu độ này được gửi tới chúng ta. 27 Dân cư thành Giê-ru-sa-lem và các thủ lãnh của họ đã không nhận biết Đức Giê-su ; khi kết án Người, họ đã làm cho ứng nghiệm những lời ngôn sứ đọc mỗi ngày sa-bát. 28 Tuy không thấy Người có tội gì đáng chết, họ vẫn đòi Phi-la-tô xử tử. 29 Sau khi thực hiện tất cả mọi điều Kinh Thánh chép về Người, họ đã hạ Người từ trên cây gỗ xuống và mai táng trong mồ. 30 Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết. 31 Trong nhiều ngày, Đức Giê-su đã hiện ra với những kẻ từng theo Người từ Ga-li-lê lên Giê-ru-sa-lem. Giờ đây chính họ làm chứng cho Người trước mặt dân.

32 “Còn chúng tôi, chúng tôi xin loan báo cho anh em Tin Mừng này : điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta, 33 thì Người đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài, khi làm cho Đức Giê-su sống lại, đúng như lời đã chép trong Thánh vịnh 2 : Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con.”

Đáp ca         Tv 2,6-7.8-9.10-11 (Đ. c.7) 

Đ.Con là Con của Cha,
ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con.

6“Chính Ta đã đặt vị quân vương Ta tuyển chọn,
lên trị vì Xi-on, núi thánh của Ta.”
7Tân vương lên tiếng : Tôi xin đọc sắc phong của Chúa,
Người phán bảo tôi rằng : “Con là con của Cha,
ngày hôm nay Cha đã sinh ra con.

Đ.Con là Con của Cha,
ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con.

8Con cứ xin, rồi Cha ban tặng
muôn dân nước làm sản nghiệp riêng,
toàn cõi đất làm phần lãnh địa.
9Con sẽ dùng trượng sắt đập chúng tan tành,
nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm.”

Đ.Con là Con của Cha,
ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con.

10Vậy giờ đây, hỡi các vua chúa, hãy biết điều,
thủ lãnh trần gian, nào tỉnh ngộ !
11Đem lòng kính sợ mà phụng thờ Đức Chúa,
hãy khiếp rung phủ phục dưới chân Người !

Đ.Con là Con của Cha,
ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con.

Tung hô Tin Mừng          Ga 14,6

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 14,1-6)

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”

5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường ?” 6 Đức Giê-su đáp : “Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”

Đường Vào Thiên Đàng

Ngày 13.05.2022

THỨ SÁU TUẦN IV PHỤC SINH

(Ga 14, 1-6)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

 Suy Niệm

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Chúa Giê-su nói với các môn đệ của Ngài rằng: “Lòng anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Chúa Giê-su mời gọi các môn đệ của Ngài hãy tin tưởng, phó thác, cậy trông vào Thiên Chúa.

Thiên Chúa là nguồn tình yêu bao la rộng lớn. Ngài luôn luôn mở rộng vòng tay để ôm trọn các môn đệ vào lòng, và Ngài luôn đem lại nguồn hạnh phúc và bình an cho các môn đệ đi theo Ngài. Ngài chính là nguồn bình an, nơi Ngài không có sự đau khổ và tội lỗi; nhưng vì yêu nên Ngài vâng lời Chúa Cha, xuống trần gian để cứu độ con người bằng cách hy sinh mạng sống của Ngài để cứu muôn người. “Tình yêu mạnh hơn sự chết”. Cái chết của Ngài có giá trị cứu độ tất cả mọi người trên thế gian, không trừ một ai. Ngài cũng nói rằng: “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống”. Chúa mời gọi các môn đệ, cũng như tất cả những ai muốn có được sự sống hạnh phúc đời đời, thì hãy bước đi trên con đường của Đức Giêsu đã đi: Đó là con đường công chính, bác ái, yêu thương.

Hãy sống theo như lời Thiên Chúa chỉ dạy thì sẽ vững bước đi trên con đường của Chúa Giê-su Kitô; vì ngang qua Chúa Giê-su Kitô thì mới đến được với Thiên Chúa Cha, Ngài là nguồn sự sống vĩnh cửu; và Chúa Giê-su đã trở nên mẫu gương về đời sống hy sinh, đời sống yêu thương để cho con người noi theo. Ngài mời gọi tất cả mọi người, hãy nhìn lên mẫu gương tình yêu của Chúa Giê-su chịu chết treo trên cây thập giá. Hãy sống theo gương Chúa Giê-su thì sẽ được ở cùng với Thiên Chúa Cha trên Thiên Quốc.

Thiên Chúa mời gọi mọi người hãy lắng nghe lời khuyên nhủ của Mẹ Fatima: “Hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi để cứu các linh hồn”. Mẹ sẽ nhận lời những ai có lòng kính mến Đức Mẹ và siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Vì qua lời kinh nguyện từ tràng chuỗi Mân Côi giúp con người đi vào suy niệm cuộc đời Đức Giê-su Kitô; mà ai muốn vào Nước Thiên Đàng thì phải ngang qua Đức Giêsu Kitô, Ngài là con đường dẫn tới Chúa Cha, dẫn tới Nước Thiên Đàng. Đó là lời Thiên Chúa cho Đức Mẹ được biết để nhắn nhủ, kêu gọi tất cả con cái của Thiên Chúa. Hãy sống và thực hành những điều Thiên Chúa truyền dạy, và thi hành lời Đức Mẹ Fatima mời gọi con người.  

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Jesus, I trust in You!
Jesus, I trust in You!

God bless you and peace be with you!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.