Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên – (Mt 12,1-8) – Lời Hằng Sống

Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Mt 12, 7
Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Mt 12, 7

BÀI ĐỌC NGÀY HÔM NAY

Thứ Sáu Tuần XV – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1           Is 38,1-6.21-22.7-8

Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, Ta đã thấy nước mắt của ngươi.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

1 Trong những ngày ấy, vua Khít-ki-gia lâm bệnh nguy tử. Ngôn sứ I-sai-a con ông A-mốc đến gặp vua và nói : “Đức Chúa phán thế này : Hãy lo thu xếp việc nhà, vì ngươi chết chứ không sống nổi đâu.” 2 Vua Khít-ki-gia quay mặt vào tường và cầu nguyện với Đức Chúa như sau : 3 “Ôi lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho, con đã trung tín và thành tâm bước đi trước nhan Ngài, đã thi hành điều đẹp mắt Ngài.” Rồi vua Khít-ki-gia khóc, khóc thật to.

4 Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với ông I-sai-a rằng : 5 “Hãy đi nói với Khít-ki-gia : Đức Chúa, Thiên Chúa của Đa-vít tổ tiên ngươi, phán thế này : Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, Ta đã thấy nước mắt của ngươi. Này, Ta sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa. 6 Ta sẽ giải thoát ngươi cùng với thành này khỏi tay vua Át-sua, sẽ che chở thành này.”

21 Ông I-sai-a nói : “Lấy một cái bánh vả cà vào chỗ ung nhọt thì vua sẽ sống.” 22 Vua Khít-ki-gia nói : “Cứ dấu nào mà biết tôi sẽ lên được nhà Đức Chúa ?” 7 Ông I-sai-a trả lời : “Đây là dấu Đức Chúa ban cho ngài, chứng tỏ Đức Chúa sẽ thực hiện điều Người đã phán : 8 Này, bóng mặt trời đã ngả trên các bậc thang vua A-khát đã xây, Ta sẽ cho lui lại mười bậc.” Quả vậy, bóng mặt trời đã lui lại mười bậc trong số các bậc thang nó đã chiếu xuống.

Đáp ca         Is 38,10.11.12abcd.16 (Đ. x. c.17b)

Đ.Lạy Chúa, chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong.

10Tôi có nói : nửa cuộc đời dang dở, mà đã phải ra đi,
bao tháng năm còn lại, giam tại cửa âm ty.

Đ.Lạy Chúa, chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong.

11Tôi có nói : chẳng còn được thấy Chúa
ở trên cõi dương gian,
hết nhìn thấy con người đang sống nơi trần thế.

Đ.Lạy Chúa, chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong.

12abcdNhà tôi ở đã bị giật tung, và đem đi như lều mục tử.
Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình,
bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ.

Đ.Lạy Chúa, chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong.

16Lạy Chúa, ngày tháng đời con là của Chúa,
sự sống linh hồn con thuộc về Ngài.
Xin chữa lành và cho con được sống.

Đ.Lạy Chúa, chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong.

Tung hô Tin Mừng          Ga 10,27

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 12,1-8)

1 Khi ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. 2 Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su : “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát !” 3 Người đáp : “Các ông chưa đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng ? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. 5 Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao ? 6 Tôi nói cho các ông hay : ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa. 7 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. 8 Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus-I-Trust-in-You
Jesus, I trust in You!

THỨ SÁU TUẦN XV  MÙA THƯỜNG NIÊN

( Mt 12,1-8 )

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa Cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa ngày hôm nay chỉ dạy cho con người hai điều:

1. Lề luật của Thiên Chúa và con người

2. Thái độ hay tấm lòng của con người dâng lên Thiên Chúa Cha

    – Thứ nhất: Thiên Chúa là Đấng duy nhất ra lề luật, và Ngài xét xử con người theo luật của Thiên Chúa. Chỉ có luật của Thiên Chúa là hoàn thiện và cao đẹp nhất, đó là Luật yêu thương. Còn luật của con người chỉ giúp hoàn trọn một giới hạn nào đó, nhưng không đưa con người đến sự sống đời đời như luật của Thiên Chúa ban. Cho nên, ngày hôm nay, Thiên Chúa muốn nhắc nhở cho con người được biết: đừng dựa vào thế lề luật của con người mà đem ra kết án hay xét  đoán anh chị em của mình, làm như vậy là đang chống lại luật của Thiên Chúa.

    – Thứ hai: Lời Chúa nói: “ Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”. Thiên Chúa là Đấng quyền năng. Ngài thấu rõ mọi tư tưởng, tâm tư và tâm hồn mỗi con người đối với Thiên Chúa và với đồng loại của mình như thế nào. Ngài biết rõ tâm hồn nào đang sống thật hay sống giả dối, không ai có thể che dấu được điều gì trước mắt Ngài; nên Thiên Chúa Cha nhắc nhở mọi người: đừng sống với lòng giả dối, vì đến khi Ngài gọi về để ra trước tòa phán xét thì phải trả lẽ trước sự công chính và công bằng của Thiên Chúa Cha.

     Lời Chúa ngày hôm nay chỉ dạy cho con người: hãy sống thật lòng với Thiên Chúa Cha,  đó là sống với một tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường tự hạ, bé nhỏ thấp hèn như một trẻ thơ, hãy sống thật lòng với tất cả con tim yêu thương, với lòng kính tôn, kính sợ, và kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình. Hãy đi và sống theo luật kính mến Chúa và yêu người thì sẽ được sự sống viên mãn cùng với Thiên Chúa Cha ở Nước Trời mai sau.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen

Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.