Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên – (Lc 8, 1-3) – Lời Chúa mỗi ngày

Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ. Lc 8, 3
Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ. Lc 8, 3

Contents

BÀI ĐỌC 1:1 CR 15,12-20

Nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô

12 Thưa anh em, nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Ki-tô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại nói : không có chuyện kẻ chết sống lại ? 13 Nếu kẻ chết không sống lại, thì Đức Ki-tô đã không trỗi dậy. 14 Mà nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. 15 Thế ra chúng tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa, bởi vì đã chống lại Thiên Chúa mà làm chứng rằng Người đã cho Đức Ki-tô trỗi dậy, trong khi thực sự Người đã không cho Đức Ki-tô trỗi dậy, nếu quả thật kẻ chết không trỗi dậy. 16 Vì nếu kẻ chết không trỗi dậy, thì Đức Ki-tô cũng đã không trỗi dậy. 17 Mà nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. 18 Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Ki-tô cũng bị tiêu vong. 19 Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người.

20 Nhưng không phải thế ! Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu.

Tung hô Tin Mừng

x. Mt 11,25

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG: LC 8,1-3

Các bà cùng đi với Đức Giê-su và Nhóm Mười Hai, đã lấy của cải mình mà giúp đỡ các ngài.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai 2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, 3 bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

THỨ SÁU TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

(Lc 8,1-3)

LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa ngày hôm nay nói về công cuộc rao giảng Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô. 

 Chúa Giêsu xuống trần gian, Ngài không đến với riêng một thành phần nào trong xã hội, mà Ngài đến với toàn thể nhân loại để trao tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu bao la của Thiên Chúa phải được lan tỏa trên mọi dân, mọi nước. 

 Thiên Chúa đến thế gian để cứu và giải thoát con người khỏi tội lỗi, khỏi mọi bệnh hoạn tật nguyền và khỏi sự giam cầm của Satan. Sau khi con người được Thiên Chúa giải thoát khỏi sự giam cầm của Satan, thì Thiên Chúa sẽ mở lòng để họ nhận biết một Thiên Chúa tình yêu là Đức Giêsu Kitô đã đến và đang ở cùng với họ. Nhờ nhận biết Thiên Chúa tình yêu đang ở cùng, nên họ đón nhận lời mời gọi của Đức Giêsu Kitô là cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa, cùng với Ngài ra đi rao giảng Tin Mừng khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Đầu tiên, Thiên Chúa mời gọi và chọn 12 tông đồ, và để cùng đồng hành với nhóm 12 Ngài cũng mời gọi những người bệnh tật đã được Thiên Chúa chữa lành để họ cùng cộng tác với Ngài. Vì thế, ngày hôm nay, Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa phải có bổn phận và sứ mạng ra đi rao giảng Tin Mừng, mang ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho muôn người, vì Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu độ tất cả mọi người.

  Lời Chúa ngày hôm nay cũng mời gọi mọi người: 

– Hãy nhìn lên mẫu gương của Mẹ Maria, các thánh tông đồ và những người phụ nữ khi xưa đã cộng tác vào công việc rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa như thế nào, thì trong thế giới ngày hôm nay, mọi người cũng hãy mạnh dạn ra đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, dùng những ơn Thiên Chúa đã ban để mang Thiên Chúa đến cho nhiều người, giúp họ được ơn Hoán cải, ơn Đức tin, và ơn Chữa lành nhờ đó họ cũng được hưởng ơn cứu độ từ chính Thiên Chúa trao ban. 

– Hãy mạnh dạn can đảm tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất và là Thiên Chúa tình yêu đã đến và đang ở cùng với mọi người, để các linh hồn biết sám hối ăn năn tội lỗi của mình mà quay trở về với Thiên Chúa. Nhờ vậy, họ sẽ được Thiên Chúa giải thoát khỏi sự giam cầm của Satan, và tâm hồn sẽ luôn được bình an, hạnh phúc trong Thiên Chúa. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.