Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh

 

Con-Đường-Emmaus

Con Đường Emmaus

Bài đọc 1: Cv 3,1-10

1 Một hôm, ông Phê-rô và ông Gio-an lên Đền Thờ, vào buổi cầu nguyện giờ thứ chín. 2 Khi ấy, người ta khiêng đến một người què từ khi lọt lòng mẹ. Ngày ngày họ đặt anh ta bên cửa Đền Thờ gọi là Cửa Đẹp, để xin kẻ ra vào Đền Thờ bố thí. 3 Vừa thấy ông Phê-rô và ông Gio-an sắp vào Đền Thờ, anh liền xin bố thí. 4 Hai ông nhìn thẳng vào anh, và ông Phê-rô nói: “Anh nhìn chúng tôi đây!” 5 Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng rằng sẽ được cái gì. 6 Bấy giờ ông Phê-rô nói: “Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, anh đứng dậy mà đi!” 7 Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh, kéo anh chỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp. 8 Anh đứng phắt dậy, đi lại được; rồi cùng với hai ông, anh vào Đền Thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa. 9 Toàn dân thấy anh đi lại và ca tụng Thiên Chúa. 10 Và khi nhận ra anh chính là người vẫn ngồi ăn xin tại Cửa Đẹp Đền Thờ, họ kinh ngạc sững sờ về sự việc mới xảy đến cho anh.

Tin mừng: Lc 24,13-35

13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. 14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. 15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. 16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. 17 Người hỏi họ: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy ?” Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.

18 Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay.”

19 Đức Giê-su hỏi: “Chuyện gì vậy ?” Họ thưa: “Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân.

20 Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. 21 Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi.

22 Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, 23 không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống.

24 Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy.”

25 Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! 26 Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao ? 27 Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.

28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. 29 Họ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.”

Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. 30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. 31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất.

32 Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao ?”

33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. 34 Những người này bảo hai ông: “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn.”

35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

 

 

THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
(Lc 24,13-35)

Suy niệm

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Chúa Giêsu nói với hai người môn đệ trên đường Em-mau rằng: “Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu đau khổ như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” Lời Chúa Giê-su luôn được ứng nghiệm trong Kinh Thánh, trong cuộc sống hằng ngày của các môn đệ, và của mỗi người chúng ta. Lời Chúa phán ra sẽ trở thành hiện thực. Lời Chúa phán với các môn đệ rằng: “Con Người sẽ phải chịu đau khổ, chịu chết và sau ba ngày sẽ sống lại”. Sự sống lại đó đã chứng thực qua sự kiện “ngôi mộ trống” mà bà Maria Mac-đa-la đã chứng kiến. Bà đã được các Thiên thần nói với bà rằng: “Tại sao bà lại tìm người sống giữa kẻ chết”. Và lần thứ hai bà ra viếng mộ Chúa, thì bà được Chúa hiện ra, và gọi chính tên bà: “Maria!”. Lời chứng này cho thấy rằng: chính Chúa Giê-su đã Phục Sinh đúng theo như lời Kinh Thánh. Và Chúa Giê-su đã truyền cho bà về báo cho các Tông Đồ, các ông đã tin rằng: “Chúa sống lại”; nhưng để củng cố thêm niềm tin cho các Tông Đồ về việc Chúa sống lại, Chúa cho thêm một bằng chứng: đó là việc Chúa đồng hành cùng với hai môn đệ trên đường đi Em-mau. Đối với các Tông Đồ, các môn đệ của Chúa thì luôn tin rằng: “Chúa sẽ đem ơn cứu độ, ơn giải thoát cho dân Israel”. Chúa là Đấng có thẩm quyền, có toàn quyền, nên Ngài làm được mọi việc dưới trần gian này; nhưng sự việc “Chúa Giê-su bị chết nhục nhã trên thập tự” đã đưa đến sự lo lắng và thất vọng cho các môn đệ của Ngài. Mắt các môn đệ vẫn còn bị che phủ, nên chưa nhận ra được sự thật đằng sau cái chết nhục nhã của Chúa là sẽ đem lại vinh quang, đem lại sự sống mới cho con người. Do đó, sau khi chứng kiến Thầy mình bị người ta đóng đinh và chịu chết trên cây thập tự, các môn đệ rất thất vọng, buồn chán, lo âu, và tan tác, mỗi người bỏ đi một nơi. Vì thương yêu các Tông Đồ và các môn đệ của Ngài, nên Ngài đã hiện ra với họ; đặc biệt Ngài đã đồng hành, lắng nghe, trò chuyện với hai người môn đệ, khi họ đi trên đường Em-mau trở về quê nhà. Chúa thấy các môn đệ của Ngài đang trong cảnh mất niềm tin vào Chúa, nên Ngài soi trí mở lòng, giải thích cho họ hiểu các Lời của Ngài đã giảng dạy, khi Ngài còn sống chung với họ; Ngài giải thích mọi lời Kinh Thánh từ thời ông Mô-sê đến các tiên tri, đều liên quan đến Ngài, Đấng Messia, và cuối cùng Ngài đã đồng bàn với hai môn đệ, Ngài tỏ hiện cho họ thấy, qua việc Ngài dâng lời “Chúc tụng, Tạ ơn, và Bẻ Bánh” trao cho các ông. Qua các cử chỉ, lời nói và hành động này của Chúa Giê-su, đã làm bừng cháy niềm tin nơi các môn đệ. Với sự kiện Chúa đồng hành cùng hai môn đệ trên đường Em-mau, và cùng với Lời chứng của bà Maria Mac-đa-la, đã làm cho các Tông Đồ và môn đệ tin rằng: “Chúa đã sống lại thật!”.

Ngày hôm nay, một số các môn đệ của Ngài cũng đang trong cảnh buồn sầu, lo lắng, thất vọng khi công trình của Thiên Chúa không tiến triển, không đi đúng theo kế hoạch Thiên Chúa chỉ dạy; và theo cách suy nghĩ của con người, họ cho rằng: công trình Nhà Chúa Cha đang bị thất bại!

Nhưng Chúa củng cố thêm niềm tin cho các con cái của Ngài rằng: “Phải qua đau khổ mới tới vinh quang; phải chết đi mới có sự sống”. Hãy tin tưởng, tín thác vào Thiên Chúa luôn đồng hành cùng với mọi người, như Chúa đã đồng hành, lắng nghe hai môn đệ trên đường Em- mau.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

 

Jesus-I-Trust-in-You

Jesus, I trust in You!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.