Thứ Tư Tuần V Phục Sinh – Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em (Ga 15, 1-8)

“Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” (Ga 15, 8)

“Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” (Ga 15, 8)

THỨ TƯ TUẦN V PHỤC SINH – HÃY Ở LẠI TRONG THẦY NHƯ THẦY Ở LẠI TRONG ANH EM ( GA 15,1-8)

BÀI ĐỌC 1           CV 15,1-6

Người ta quyết định cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba lên Giê-ru-sa-lem gặp các Tông Đồ và các kỳ mục, để bàn về vấn đề đang tranh luận

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

1 Hồi ấy, có những người từ miền Giu-đê đến An-ti-ô-khi-a dạy các anh em rằng : “Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-sê, thì anh em không thể được cứu độ.” 2 Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác lên Giê-ru-sa-lem gặp các Tông Đồ và các kỳ mục, để bàn về vấn đề đang tranh luận này.

3 Các ông được Hội Thánh tiễn đưa. Khi đi qua miền Phê-ni-xi và miền Sa-ma-ri, các ông tường thuật việc các dân ngoại đã trở lại với Thiên Chúa, khiến tất cả các anh em rất đỗi vui mừng. 4 Tới Giê-ru-sa-lem, các ông được Hội Thánh, các Tông Đồ và kỳ mục tiếp đón, và các ông kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với các ông.

5 Có những người thuộc phái Pha-ri-sêu đã trở thành tín hữu, bấy giờ đứng ra nói rằng : “Phải làm phép cắt bì cho người ngoại và truyền cho họ giữ luật Mô-sê.” 6 Các Tông Đồ và các kỳ mục bèn họp nhau để xem xét vụ này.

Đáp ca         Tv 121,1-2.3-4a.4b-5 (Đ. x. c.1) 

Đ.Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

1Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi :
“Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa !”
Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
2cửa nội thành, ta đã dừng chân.

Đ.Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

3Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị
được xây nên một khối vẹn toàn.
4aTừng chi tộc, chi tộc của Chúa,
trẩy hội lên đền ở nơi đây.

Đ.Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

4bĐể danh Chúa, họ cùng xưng tụng,
như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.
5Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,
ngai vàng của vương triều Đa-vít.

Đ.Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

Đường Vào Thiên Đàng

Tung hô Tin Mừng          x. Ga 15,4a.5b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái.” Ha-lê-lui-a.

✠ TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ THEO THÁNH GIO-AN (GA 15,1-8)

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

5 “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

THỨ TƯ TUẦN V PHỤC SINH 

(Ga 15, 1-8) 

LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

Suy Niệm  

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa.  

Chúa Giêsu nói với các môn đệ, cũng như với tất cả những người con của Thiên Chúa: “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy như Thầy ở lại trong anh em.”, và “Hãy gắn bó với Thầy như cành nho gắn liền với thân cây nho.”  

Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người. Ngài chỉ cách cho con người sống sao để được bình an, hạnh phúc, và sinh được nhiều hoa trái; hoa trái đó là cứu các linh hồn thoát khỏi sự giam cầm của Satan.  

Không có Chúa, thì không ai có thể làm được việc gì. Chỉ có Chúa là Đấng ban sức mạnh để giúp con người can đảm, sống yêu thương, hy sinh, cho đi, từ bỏ mọi thói hư tật xấu, để đón nhận vào trong tâm hồn; và trí não của mình những lời yêu thương, sự hiệp nhất đến từ Thiên Chúa; vì chỉ có Chúa là sức mạnh, và là nhựa sống để nuôi sống con người. 

Nhựa sống của Thiên Chúa ban cho con người là gì? đó là: sống yêu thương; nói những lời yêu thương; cho đi tình yêu thương bằng tất cả tâm hồn và thân xác của mình; biết chia sẻ, sống bác ái đối với tha nhân; sống hy sinh và yêu thương như chính Thiên Chúa đã yêu thương con người. 

Vì vậy, Chúa dạy mọi người: để có được bình an thì hãy ở lại trong tình thương của Thiên Chúa, và hãy tín thác, trông cậy vào Ngài. Xin Ngài ban sức mạnh để chiến đấu với kẻ thù là satan luôn từng giây, từng phút rình rập để cám dỗ, để bắt lấy linh hồn con người, bắt con người phải rời xa khỏi Thiên Chúa, phải sống trên sự đau đớn dằn vặt khi không có Thiên Chúa ở trong tâm hồn. 

Thiên Chúa yêu thương hết tất cả mọi người. Thiên Chúa mời gọi các con cái của Ngài hãy sống và làm theo lời Thiên Chúa chỉ dạy. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.