Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh – Lời Cha là Sự Thật ( Ga 17, 11b-19) – Lời Chúa mỗi ngày

“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.” ( Ga 17, 15)

“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.” ( Ga 17, 15)

THỨ TƯ TUẦN VII – MÙA PHỤC SINH – LỜI CHA LÀ SỰ THẬT (GA 17,11B-19)

Bài đọc 1           Cv 20,28-38

Tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa, Đấng có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

28 Hồi ấy, ông Phao-lô nói với các kỳ mục trong Hội Thánh Ê-phê-xô rằng : “Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình.

29 “Phần tôi, tôi biết rằng khi tôi đi rồi, thì sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên. 30 Ngay từ giữa hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc, hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng. 31 Vì vậy anh em phải canh thức, và nhớ rằng, suốt ba năm, ngày đêm tôi đã không ngừng khuyên bảo mỗi người trong anh em, lắm khi phải rơi lệ.

32 “Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến.

33 “Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi đã chẳng ham. 34 Chính anh em biết rõ : những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. 35 Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đã dạy : cho thì có phúc hơn là nhận.”

36 Nói thế rồi, ông Phao-lô cùng với tất cả các anh em quỳ gối xuống cầu nguyện. 37 Ai nấy oà lên khóc và ôm cổ ông mà hôn. 38 Họ đau đớn nhất vì lời ông vừa nói là họ sẽ không còn thấy mặt ông nữa. Rồi họ tiễn ông xuống tàu.

Đáp ca         Tv 67,29-30.33-35a.35b-36c (Đ. c.33a) 

Đ.Hỡi vương quốc trần gian,
nào hát khen Thượng Đế.

29Lạy Thiên Chúa, xin biểu dương quyền lực của Ngài,
việc đã làm cho chúng con, xin Ngài củng cố,
30từ thánh điện Ngài ở Giê-ru-sa-lem,
là nơi vua chúa về triều cống.

Đ.Hỡi vương quốc trần gian,
nào hát khen Thượng Đế.

33Hỡi vương quốc trần gian,
nào hát khen Thượng Đế, hãy đàn ca mừng Chúa,
34Đấng ngự chốn cửu trùng, chốn cửu trùng thái cổ.
Này Người lên tiếng, tiếng thật uy hùng.
35aHãy nhìn nhận sức uy hùng của Thiên Chúa.

Đ.Hỡi vương quốc trần gian,
nào hát khen Thượng Đế.

35bÁnh quang huy của Người chiếu toả trên Ít-ra-en,
sức uy hùng xuất hiện trên mây thẳm.
36cTừ thánh điện, Thiên Chúa tỏ ra
Người là Đấng khả tôn khả uý.
Chính Người là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Đấng ban tặng cho dân dũng lực uy quyền.

Đ.Hỡi vương quốc trần gian,
nào hát khen Thượng Đế.

Tung hô Tin Mừng          x. Ga 17,17b.17a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật ; xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 17,11b-19)

11b Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. 13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. 14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. 15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. 18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. 19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

Ngày 01.06.2022

THỨ TƯ TUẦN VII PHỤC SINH

(Ga17,11b-19)

LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

Suy Niệm 

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa hôm nay trình thuật về việc Chúa Giêsu nói chuyện với Thiên Chúa Cha. Ngài cầu nguyện, nói chuyện với Thiên Chúa Cha như hai người đang hiện diện trước mặt để đối thoại với nhau. Trong câu chuyện Chúa Giêsu thưa lên với Chúa Cha điều gì? Thưa rằng:

Thứ nhất: Chúa Giêsu dâng tất cả các môn đệ lên Thiên Chúa Cha. Ngài xin Chúa Cha bảo vệ, gìn giữ và cho họ biết hợp nhất nên một như chúng ta. “Chúng ta” ở đây đó là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, Ba Ngôi hợp nhất nên một. Giờ đây, Chúa Giêsu Kitô cũng xin Thiên Chúa Cha ban ân sủng thần khí Chúa Thánh Thần đến hợp nhất các môn đệ, cũng như Hội Thánh của Ngài ngày hôm nay, biết hợp nhất nên một như Thiên Chúa. 

Điều thứ hai: Ngài dâng tất cả các môn đệ của Ngài lên Thiên Chúa Cha. Xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ, cũng như các con cái của Ngài khỏi ác thần, khỏi quyền lực khống chế của Satan. Nhưng, Chúa Giêsu không xin Thiên Chúa Cha cất khỏi các môn đệ của Ngài những sự khó khăn, thử thách do thế gian đem lại.

Vì thế, cuộc sống ở trên trần gian này, là cuộc chiến đấu thiêng liêng, trường kỳ với thế lực bóng đêm, cho đến khi Thiên Chúa đến lần thứ hai để cứu thoát con người. Cuôc chiến đấu thiêng liêng này cũng là để thử thách lòng trung thành của con người  đối với Thiên Chúa Cha. Tuy nhiên, Thiên Chúa luôn ban ân sủng, quyền năng và sức mạnh của chính Thiên Chúa xuống trên các môn đệ, cũng như tất cả các con cái của Ngài để gìn giữ họ khỏi thế lực bóng tối và chống lại quyền lực của Satan. 

Nhưng ngược lại, con người cũng phải đáp những lời mời gọi và lời dạy dỗ bằng cách: vâng theo Lời Chúa chỉ dạy qua Mười Điều Răn được tóm lại hai điều, mà chính Chúa Giêsu đã xuống trần gian để kiện toàn, đó là: Kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính mình. Thiên Chúa ban quyền lực để gìn giữ con người khỏi thế lực ác thần, nhưng con người cũng phải đáp trả lại bằng sự vâng phục và hy sinh chính bản thân mình cho Thiên Chúa Cha, hãy trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, trở nên người tôi trung của Thiên Chúa Cha, giống Chúa Giêsu là Thầy của mỗi người. Có như vậy thì mới chiến đấu được với quyền lực của Satan. 

Chúa mời gọi tất cả các môn đệ hãy tín thác, tín trung vào Thiên Chúa, vì chính Chúa Giêsu cũng bị thế gian ghét bỏ khi Ngài vâng phục Thiên Chúa Cha mang Lời của Chúa Cha xuống cho nhân loại. Giờ đây, tất cả những ai đang sống và làm theo Lời Thiên Chúa truyền dạy cũng sẽ bị thế gian ghét bỏ, nhưng đừng sợ thế gian! Hãy kính sợ Thiên Chúa và vâng phục làm theo Lời Thiên Chúa truyền dạy, thì sẽ được hạnh phúc cùng với Thiên Chúa Cha trên Thiên Quốc.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 chiều ngày 01/06/2022 – Đường Vào Thiên Đàng

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.