Thứ Tư Tuần XI – Mùa Thường Niên – (Mt 6,1-6.16-18) – Lời Chúa mỗi ngày

“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. (Mt 6, 1)
“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. (Mt 6, 1)

“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. (Mt 6, 1)

Thứ Tư Tuần XI – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1           2 V 2,1.4.6-14

Này, một cỗ xe đỏ như lửa rước ông Ê-li-a lên trời.

Bài trích sách các Vua quyển thứ hai.

1 Vào thời Đức Chúa đem ông Ê-li-a lên trời trong cơn gió lốc, ông Ê-li-a và ông Ê-li-sa rời Ghin-gan. 4 Các ông đã đến Giê-ri-khô. 6 Ông Ê-li-a bảo ông Ê-li-sa : “Xin anh ở lại đây, vì Đức Chúa sai thầy đến sông Gio-đan.” Nhưng ông thưa : “Có Đức Chúa hằng sống và có thầy đang sống đây, con xin thề sẽ không bỏ thầy !” Rồi cả hai ông cùng đi.

7 Năm mươi anh em ngôn sứ cũng đi, nhưng đứng ở đằng xa, phía trước hai ông, còn hai ông thì đứng bên bờ sông Gio-đan. 8 Ông Ê-li-a lấy áo choàng của mình, cuộn lại mà đập xuống nước. Nước rẽ ra hai bên. Hai ông đã đi qua ráo chân. 9 Vậy, khi đã đi qua, ông Ê-li-a nói với ông Ê-li-sa : “Anh cứ xin đi : thầy có thể làm gì cho anh trước khi thầy được đem đi, rời xa anh ?” Ông Ê-li-sa nói : “Xin cho con được hai phần thần khí của thầy !” 10 Ông Ê-li-a đáp : “Anh xin một điều khó đấy ! Nếu anh thấy thầy khi thầy được đem đi, rời xa anh, thì sẽ được như thế ; bằng không, thì không được.” 11 Các ông còn đang vừa đi vừa nói, thì này một cỗ xe đỏ như lửa và những con ngựa đỏ như lửa tách hai người ra. Và ông Ê-li-a lên trời trong cơn gió lốc. 12 Thấy thế, ông Ê-li-sa kêu lên : “Cha ơi ! Cha ơi ! Hỡi chiến xa và chiến mã của Ít-ra-en !” Rồi ông không thấy thầy mình nữa. Ông túm lấy áo mình và xé ra làm hai mảnh. 13 Ông lượm lấy áo choàng của ông Ê-li-a rơi xuống. Ông trở về và đứng bên bờ sông Gio-đan.

14 Ông lấy áo choàng của ông Ê-li-a đã rơi xuống mà đập xuống nước và nói : “Đức Chúa, Thiên Chúa của ông Ê-li-a ở đâu ?” Ông đập xuống nước, nước rẽ ra hai bên, và ông Ê-li-sa đi qua.

Đáp ca         Tv 30,20.21.24 (Đ. c.25)

Đ.Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa,
mạnh bạo lên, can đảm lên nào !

20Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu,
Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài,
và thi thố trước mặt phàm nhân
cho ai tìm đến Ngài nương náu.

Đ.Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa,
mạnh bạo lên, can đảm lên nào !

21Bên Thánh Nhan, Ngài giấu họ kỹ càng
khỏi người đời mưu hại.
Ngài che chở họ trong lều thánh, xa tầm lưỡi thị phi.

Đ.Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa,
mạnh bạo lên, can đảm lên nào !

24Hết mọi người hiếu trung với Chúa,
hãy yêu mến Chúa đi !
Chúa giữ gìn những ai thành tín
nhưng thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng.

Đ.Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa,
mạnh bạo lên, can đảm lên nào !

Tung hô Tin Mừng          Ga 14,23

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 6,1-6.16-18)

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

5 “Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả : chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng rồi. 6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

16 “Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng rồi. 17 Còn anh, khi ăn chay, phải rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 18 để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

THỨ TƯ TUẦN XI THƯỜNG NIÊN 

(Mt 6,1-6.16-18) 

Lời Chúa Cho Mọi Người 

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa ngày hôm nay dạy cho mọi người phải biết thực hành ba việc làm phúc đức sau: Thứ nhất: cầu nguyện, thứ hai: bác ái, và thứ ba: ăn chay, hãm mình. Ba việc làm này rất quan trọng đối với đời sống người Kitô hữu trong việc sống kết hợp, hướng tâm hồn lên Thiên Chúa và chia sẻ tình yêu Thiên Chúa với tha nhân. Chính Chúa Giêsu xuống thế làm người cũng đã thi hành ba việc phúc đức này, đó là: cầu nguyện, ăn chay và bố thí, để Ngài luôn sống kết hợp với Thiên Chúa Cha trong mọi công việc. 

Việc làm phúc đức đầu tiên là cầu nguyện. Thiên Chúa muốn mọi người phải có một đời sống cầu nguyện, kết hợp thân tình và thâm sâu với Thiên Chúa Cha.  Ngoài ra, đời sống nội tâm của con người phải mặc lấy chính Đức Giêsu Kitô, đó cũng là hình ảnh của Thiên Chúa Cha . Khi con người không biết mở lòng ra để đón nhận Thiên Chúa Tình Yêu vào trong tâm hồn của mình, thì người đó sẽ không có được bình an và hạnh phúc thật. 

Việc phúc đức thứ hai là bác ái.  Khi con người có Thiên Chúa ở trong tâm hồn của mình, thì hãy giới thiệu Thiên Chúa với những người xung quanh, đem Thiên Chúa đến cho người khác qua chính đời sống nội tâm của mình khi chúng ta gắn kết với Thiên Chúa và tha nhân.  Chúng ta cũng cần thể hiện đời sống chứng tá yêu thương, đó là việc bác ái và chia sẻ cho mọi người biết tình yêu của Thiên Chúa đã thể hiện trên con người của mình như thế nào. 

Giờ đây, Thiên Chúa mời gọi mọi người: để sống đẹp lòng Thiên Chúa thì mỗi người hãy biết chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa đến với tha nhân: bằng chính sự hy sinh, và lòng bác ái bao gồm việc chia sẻ với tha nhân bằng tinh thần cũng như vật chất.   

Việc thứ ba: là ăn chay, hãm mình. Để có của cải mà chia sẻ cho anh chị em của mình, thì Thiên Chúa cũng muốn mọi người phải có đời sống hãm mình, phải ăn chay về tinh thần cũng như thể xác, từ bỏ các đam mê, những thú vui, những gì làm thỏa mãn cho thân xác. 

Ba công việc làm phúc đức: cầu nguyện, bác ái và ăn chay, là ba việc mà Thiên Chúa muốn mọi người phải sống và thi hành noi theo gương Chúa Giêsu Kitô: Ngài đã có đời sống cầu nguyện, kết hợp mật thiết thâm sâu với Thiên Chúa Cha, để từ đó Ngài trao ban chính thân mình cho nhân loại.  Nhờ tình yêu, nhờ sự vâng phục và trung thành với Thiên Chúa Cha mà Chúa Giêsu Kitô đã trao hiến mạng sống mình, bằng cách chịu chết khổ đau trên thập tự giá để cứu độ con người. Và Chúa cũng có một đời sống hãm mình, ăn chay, nghèo khó, để từ đó Ngài biết cảm thông với những người đau khổ, khó nghèo, tội lỗi và bần cùng nhất trong xã hội.  

Giờ đây, Thiên Chúa cũng mời gọi tất cả các môn đệ của Ngài: hãy ra đi và sống theo gương của Chúa Giêsu Kitô, đó là: sống bác ái, ăn chay và cầu nguyện kết hợp mật thiết với Thiên Chúa Cha, và lắng nghe lời Ngài chỉ dạy. Và khi làm ba việc đó thì hãy làm vì lòng kính sợ và yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính mình. Hãy đặt Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô trên tất cả mọi lời nói, việc làm và hành động của mình; hãy làm vì Danh Đức Giêsu Kitô, chứ đừng làm vì danh của chính mình, để qua đó Thiên Chúa sẽ thưởng công xứng đáng ở Nước Trời mai sau. 

Những ai thi hành ba việc: cầu nguyện, ăn chay, và bác ái mà làm chỉ vì danh của mình để cho người đời khen ngợi, ca tụng thì không xứng đáng với Nước Trời mai sau, không được Thiên Chúa trả công cho đời sau, vì đời này đã được trần gian trả công rồi. Cho nên, Chúa mời gọi tất cả những người đang thi hành ba công việc đó: hãy tỉnh thức, hạ mình trước mặt Thiên Chúa, hãy đặt Danh của Đức Giêsu Kitô trên mọi lời nói, việc làm của mình, để qua đó mọi người biết tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.  

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều – Suy Niệm Lời Chúa (Mt 6,1-6.16-18) 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.