Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên – Kính Thánh Lô-ren-xô, phó tế – (Ga 12, 24-26) – Lời Chúa mỗi ngày

Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy.” Ga 12, 26
Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy.” Ga 12, 26

BÀI ĐỌC 1: 2 CR 9,6-10

Ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương.

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

6 Thưa anh em, tôi xin nói điều này : “Gieo ít thì gặt ít ; gieo nhiều thì gặt nhiều.” 7 Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương. 8 Vả lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện, 9 theo như lời đã chép : “Kẻ túng nghèo, Người rộng tay làm phúc ; đức công chính của Người tồn tại muôn đời.”

10 Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh làm của ăn nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo, và sẽ làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào.

Kính Thánh Laurenso, phó tế, tử đạo – Ga 12, 24-26 – Lời Chúa Cha chỉ dạy

Tung hô Tin Mừng

Ga 8,12bc

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG: GA 12,24-26

Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. 25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. 26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I Love You!
Jesus, I Love You!

THỨ TƯ TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

Kính Thánh Lô-ren-xô, phó tế

(Ga 12, 24-26)

LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Hạt lúa mì phải chết đi, phải thối đi thì mới sinh được nhiều bông hạt khác. Đó là sự thật, và là điều phải xảy ra.  

Hình ảnh hạt lúa mì chết và thối đi: Ngài muốn nói đến đời sống của các môn đệ cũng phải chết đi như hạt lúa mì thì mới sinh được nhiều bông hạt, đó là cứu được nhiều các linh hồn. Ngài còn căn dặn thêm: Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ cứu được chính mạng sống đó; nghĩa là, ai chịu mất mạng sống mình vì Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ ban lại cho người đó sự sống đời đời. Chỉ có Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, ngoài Ngài ra, không ai có thể tạo nên sự sống. 

 Lời Chúa hôm nay dạy cho mọi người: Hãy sống và thực hành theo lời chỉ dạy của Thiên Chúa là:  Phải biết hy sinh chính bản thân mình, dám từ bỏ, dám chết đi cho tất cả những tội lỗi, những đam mê, những gì là của riêng mình để hoàn toàn sống và phục vụ cho Thiên Chúa. Đó là hình ảnh những người đi theo Thiên Chúa, thì sẽ luôn được ở bên Ngài, phục vụ Ngài, và làm theo mệnh lệnh của Ngài. Khi làm theo mệnh lệnh của Thiên Chúa, thì họ sẽ sinh được nhiều bông hạt, sẽ có được sự sống đời đời, đó là được ở bên Ngài mãi mãi. 

Thời các tông đồ và các thánh tử đạo, cái chết của các ngài đã minh chứng các ngài chính là những hạt lúa mì đã chịu chết đi, chịu thối đi vì lòng yêu mến Thiên Chúa. Ngày nay, Thiên Chúa cũng mời gọi các tông đồ của Ngài: Hãy trở nên như những hạt lúa mì chịu chết đi cho công trình của Thiên Chúa, chết đi cho tất cả những cái tôi, những ý riêng, những đam mê, những gì là của riêng mình để hoàn toàn vâng phục và sống theo những Lời chỉ dạy của Thiên Chúa, để sinh được nhiều bông hạt, đó là cứu các linh hồn về cho Thiên Chúa; và được sống hạnh phúc bên Ngài, được Ngài chúc phúc và sẽ ban thưởng cho sự sống đời đời.

Thiên Chúa mời gọi các tông đồ của Ngài: Hãy ra đi và sống theo gương các Thánh tổ phụ khi xưa: là sống trung thành phụng sự Thiên Chúa với trọn niềm tin tín thác, và hiến dâng linh hồn và thân xác mình cho Chúa, để Thiên Chúa sử dụng mỗi người theo như Thánh ý của Ngài. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha

Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.