Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên – Lc 4, 38-44 – Lời Chúa mỗi ngày

Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó. Lc 4, 43
Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó. Lc 4, 43

Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó. Lc 4, 43

BÀI ĐỌC 1: 1 CR 3,1-9

Chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa. Anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

1 Thưa anh em, về phần tôi, tôi đã không thể nói với anh em như với những con người sống theo Thần Khí, nhưng như với những con người sống theo tính xác thịt, như với những trẻ nhỏ trong Đức Ki-tô. 2 Tôi đã cho anh em uống sữa chứ không cho dùng thức ăn, vì anh em chưa chịu nổi. Nhưng bây giờ anh em cũng vẫn còn không chịu nổi, 3 vì anh em còn là những con người sống theo tính xác thịt. Bao lâu giữa anh em có sự ghen tương và cãi cọ, thì anh em chẳng phải là những con người sống theo tính xác thịt và theo thói người phàm sao ? 4 Khi người này nói : “Tôi, tôi thuộc về ông Phao-lô”, và người khác : “Tôi, tôi thuộc về ông A-pô-lô”, thì anh em chẳng là người phàm tục sao ?

5 Vậy A-pô-lô là gì ? Phao-lô là gì ? Đó là những tôi tớ đã giúp cho anh em có đức tin, mỗi người đã làm theo khả năng Chúa ban. 6 Tôi trồng, anh A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. 7 Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể. 8 Kẻ trồng người tưới đều như nhau, nhưng ai nấy sẽ được thù lao theo công khó của mình. 9 Thật vậy, chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa. Anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên.

Tung hô Tin Mừng

Lc 4,18

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG: LC 4,38-44

Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

38 Khi ấy, Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Bấy giờ, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. 39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất : tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài.

40 Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. 41 Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng : “Ông là Con Thiên Chúa !” Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Ki-tô.

42 Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. 43 Nhưng Người nói với họ : “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” 44 Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê.

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

THỨ TƯ TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN

( Lc 4, 38-44 )

LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay kể về việc Chúa Giêsu chữa lành cho mẹ vợ ông Phêrô khỏi cơn sốt, và qua đó Thiên Chúa muốn nói lên tình thương của Ngài đối với toàn thể nhân loại.

 Qua hình ảnh Chúa Giêsu quở trách và ra lệnh trên cơn sốt, và cơn sốt đã biến mất khỏi mẹ vợ ông Phêrô cho chúng ta thấy: Quyền uy và quyền năng của Thiên Chúa thì cao cả, không ai sánh bằng. Chỉ có tình thương xót của Thiên Chúa mới cứu giúp con người được mạnh khỏe, và bình an. Qua đó, Thiên Chúa muốn nói lên tình thương của Ngài đối với toàn thể nhân loại.

Thiên Chúa làm chủ toàn thể vũ trụ và con người. Nếu con người không có Thiên Chúa bảo vệ, chữa trị khỏi mọi bệnh hoạn tật nguyền thì con người mãi mãi sống trong đau khổ ở thế gian này. Nhưng lòng Thương xót của Thiên Chúa tuôn tràn bao trùm toàn thể nhân loại, Ngài không nỡ bỏ rơi con người khi con người đau khổ, bệnh hoạn, tật nguyền. Ngài sẽ sờ chạm đến từng nỗi đau của con người để chăm sóc, chữa trị.

Thiên Chúa không bỏ rơi bất kỳ một con người nào khi họ biết chạy đến với Thiên Chúa. Chính vì  muốn cứu chữa con người nên Ngài muốn công việc rao giảng Tin Mừng Nước Trời của Ngài phải được loan truyền cho mọi người trên khắp cùng thế giới. Ngài không giới hạn việc cứu chữa cho con người ở nơi một dân tộc, một hội đoàn, hay một nhóm nhỏ nào, mà Ngài muốn ban tuôn tràn những ân huệ đó xuống cho mọi người trên toàn trái đất này.

    Vì thế, ngày hôm nay, Thiên Chúa mời gọi các tông đồ của Ngài cũng hãy noi gương Chúa Giê-su Ki-tô ra đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời trên khắp cả thế giới, và lan tỏa lòng thương xót của Thiên Chúa đến với toàn thể nhân loại. Để làm được điều đó, các tông đồ của Thiên Chúa hãy trở nên giống như Đức Giêsu Kitô, và hãy nhìn lên hình ảnh của Ngài chịu treo trên cây thập giá mà noi theo gương của Ngài là dám hy sinh chính  mạng sống mình vì người khác.

  Khi các tông đồ của Ngài, mỗi ngày trở nên giống Đức Giêsu Kitô thì sức mạnh, quyền năng, và sự thánh thiện của Thiên Chúa sẽ luôn ngự trị trong những tâm hồn đó, và nhờ đó sức mạnh của Thiên Chúa sẽ xua trừ Satan ra khỏi các bệnh nhân và tội nhân, sẽ chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền cho tha nhân .

Để đón nhận được sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa mời gọi các tông đồ của Ngài, ngày hôm nay:

 – Hãy trở nên là những vị mục tử nhân lành.

 – Hãy sống xứng đáng với ơn gọi làm con cái của Thiên Chúa và là người được Thiên Chúa tuyển chọn và sai đi.

 – Hãy sống đúng theo lệnh truyền của Thiên Chúa, đó là: trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu Kitô, vác thánh giá cùng với Ngài lên đồi Can-vê, cùng chịu đau đớn với Ngài để cứu các linh hồn tội lỗi về cho Thiên Chúa.

 Với sự thực hành đó, và với sức mạnh của Thiên Chúa ban cho thì lũ quỷ Satan sẽ phải khiếp sợ và phải xuất ra khỏi các bệnh nhân và các tội nhân.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.