Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên – Lời Chúa Cha chỉ dạy – (Lc 19, 11-28)

Phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Lc 19, 26
Phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Lc 19, 26

Contents

BÀI ĐỌC 1: KH 4,1-11

Chí Thánh ! Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng, Đấng đã có, hiện có và đang đến !

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.

1 Tôi là Gio-an, tôi được một thị kiến. Kìa một cái cửa mở ra ở trên trời, và tiếng mà trước đây tôi nghe nói với tôi như thể tiếng kèn, bảo tôi rằng : “Lên đây, Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy những điều phải xảy ra sau đó.” 2 Lập tức tôi xuất thần. Kìa một cái ngai đặt ở trên trời và có một Đấng ngự trên ngai. 3 Đấng ngự đó trông giống như ngọc thạch và xích não. Chung quanh ngai có cầu vồng trông giống như bích ngọc. 4 Chung quanh ngai có hai mươi bốn ngai khác, và trên những ngai đó có hai mươi bốn vị Kỳ Mục ; các vị đang ngồi, mình mặc áo trắng, đầu đội triều thiên vàng. 5 Từ ngai phát ra ánh chớp, tiếng sấm tiếng sét. Bảy ngọn đuốc, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa cháy sáng trước ngai. 6 Trước ngai có cái gì như biển trong vắt tựa pha lê. Ở giữa ngai và chung quanh ngai có bốn Con Vật, đằng trước và đằng sau đầy những mắt. 7 Con Vật thứ nhất giống như sư tử, Con Vật thứ hai giống như bò tơ, Con Vật thứ ba có mặt như mặt người, Con Vật thứ bốn giống như đại bàng đang bay. 8 Bốn Con Vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh và bên trong đầy những mắt. Ngày đêm chúng không ngừng hô lên rằng :

Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng,
Đấng đã có, hiện có và đang đến !

9 Mỗi khi những Con Vật ấy kính dâng vinh quang, danh dự và lời tạ ơn lên Đấng ngự trên ngai, Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, 10 thì hai mươi bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt Đấng ngự trên ngai mà thờ lạy Người, Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, rồi đặt triều thiên của mình xuống trước ngai mà nói :

11“Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
Ngài xứng đáng lãnh nhận
vinh quang, danh dự và uy quyền,
vì Ngài đã dựng nên muôn vật,
và do ý Ngài muốn,
mọi loài liền có và được dựng nên.”

Tung hô Tin Mừng

x. Ga 15,16

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG: LC 19,11-28

Sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng ?

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

11 Khi ấy, dân chúng đang nghe Đức Giê-su, thì Người kể thêm cho họ một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. 12 Vậy Người nói : “Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. 13 Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ : ‘Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.’ 14 Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng : ‘Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi.’

15 “Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. 16 Người thứ nhất đến trình : ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén.’ 17 Ông bảo người ấy : ‘Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi ! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành.’ 18 Người thứ hai đến trình : ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén.’ 19 Ông cũng bảo người ấy : ‘Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành.’

20 “Rồi người thứ ba đến trình : ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. 21 Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.’ 22 Ông nói : ‘Hỡi đầy tớ tồi tệ ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. 23 Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng ? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ !’ 24 Rồi ông bảo những người đứng đó : ‘Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén.’ 25 Họ thưa ông : ‘Thưa ngài, anh ấy có mười nén rồi !’ 26 Ông đáp lại : ‘Tôi nói cho các anh hay : phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi.

27 ‘Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi.’”

28 Đức Giê-su nói những lời ấy xong, thì dẫn đầu các môn đệ, tiến lên Giê-ru-sa-lem.

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

THỨ TƯ TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

(Lc 19,11-28)

LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa 

 Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay kể một dụ ngôn: có một ông chủ trước khi đi xa đã trao cho các đầy tớ những nén bạc khác nhau để họ làm sinh lời cho ông. Khi trở về, ông chủ gọi các đầy tớ lại để thu lời từ những nén bạc mà ông đã trao.

 Đây là câu chuyện mà Thiên Chúa muốn hướng tới Nước Trời vĩnh cửu mai sau. Thiên Chúa chỉ dạy cho các môn đệ rằng: Để vào được Nước Trời, thì ngay tại trần gian này, mỗi người phải sinh lời từ những nén bạc mà Thiên Chúa trao, những nén bạc đó là những ân sủng đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa trao ban cho mỗi người những nén bạc khác nhau, và họ phải được sinh lời cho Thiên Chúa, là giúp đem các linh hồn về cho Ngài. Đối với Thiên Chúa, mỗi người là một người quản lý trung thành của Ngài; nhưng qua thời gian, con người gặp phải những thử thách, sóng gió trong cuộc sống, nên đã có những đầy tớ bất trung, bất tín với Thiên Chúa.

 Qua Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa mời gọi tất cả các con cái của Ngài: Hãy trung thành với Thiên Chúa, trung thành với những nén bạc là những ân sủng mà Thiên Chúa trao ban để sinh lời là giúp ích, đem các các linh hồn về cho Thiên Chúa. Thiên Chúa không muốn con người rơi vào những cạm bẫy của Satan, đó là chôn vùi những nén bạc là những ân sủng mà Thiên Chúa trao như hình ảnh người đầy tớ đã cất giấu nén bạc thật kỹ, để không sinh lời cho ông chủ.  

Ngày hôm nay, Thiên Chúa cũng muốn các con cái của Ngài hãy nhìn vào gương của người đầy tớ thứ nhất và thứ hai đã biết sinh lời những nén bạc cho ông chủ, để khi ông chủ trở về, ông đã khen và còn trao thưởng thêm nhiều nén bạc là những ân sủng khác nữa. Qua đó, Ngài truyền dạy cho con người: Hãy luôn cố gắng sinh lời từ những nén bạc mà Thiên Chúa trao ban cho mỗi người. Thiên Chúa muốn con người hãy lo tìm kiếm hạnh phúc Nước Trời, chứ đừng lo thu tích của cải thế gian; vì những ân sủng hay những nén bạc mà Thiên Chúa trao ban cho con người là để cứu giúp các linh hồn và cứu linh hồn của mình thoát khỏi sự giam cầm của Satan và để linh hồn của mình thuộc trọn về Thiên Chúa. Khi đến giờ Thiên Chúa gọi ra khỏi trần gian thì linh hồn những người đầy tớ trung thành này sẽ được Ngài cho vào hưởng hạnh phúc Nước Trời vĩnh cửu.

 Thiên Chúa mời gọi toàn thể nhân loại trong thế giới ngày hôm nay:

– Hãy luôn biết sinh lời cho Thiên Chúa từ những ân sủng hay những nén bạc khác nhau mà Thiên Chúa trao ban cho mỗi người. Vì ngày Thiên Chúa gọi mọi người ra khỏi trần gian thì mỗi người sẽ phải trả lại cho Thiên Chúa những nén bạc mà Ngài đã trao ban.

– Hãy toàn tâm, toàn lực, dành trọn linh hồn và thân xác của mình để làm công việc cho Thiên Chúa thật tốt, để sinh lời cho Thiên Chúa từ những nén bạc hay những ân sủng mà Thiên Chúa Cha đã trao ban cho mỗi người khi bước vào trần gian. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha

Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.