Trực Tiếp 25-04-2022 – 0h00 Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót

Contents

Tin Mừng Đức Giesu theo Thánh Luca (Lc 23, 1-7)

(1) Toàn thể cử toạ đứng lên, điệu Ðức Giêsu đến ông Philatô.

Ðức Giêsu ra trước toà tổng trấn Phi-la-tô

(2) Họ bắt đầu tố cáo Người rằng: “Chúng tôi đã phát giác ra tên này sách động dân tộc chúng tôi, và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho hoàng đế Xêda, lại còn xưng mình là Mêsia, là Vua nữa”. (3) Ông Philatô hỏi Người: “Ông là Vua dân Dothái sao?” Người trả lời: “Chính Ngài nói đó”. (4) Ông Philatô nói với các thượng tế và đám đông: “Ta xét thấy người này không có tội gì”. (5) Nhưng họ cứ khăng khăng nói: “Hắn đã xúi dân nổi loạn, đi giảng dạy khắp vùng Giuđê, bắt đầu từ Galilê cho đến đây”. (6) Nghe nói thế, ông Philatô liền hỏi xem đương sự có phải là người Galilê không. (7) Và khi biết Người thuộc thẩm quyền vua Hêrôđê, ông liền cho gửi Người đến vua Hêrôđê, lúc ấy đang có mặt tại Giêrusalem.

Jesus-I-Trust-in-You
Jesus, I trust in You!
Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.